GULF ผสานกำลัง Singtel- AIS พัฒนาธุรกิจ Data Center ในไทย | Techsauce

GULF ผสานกำลัง Singtel- AIS พัฒนาธุรกิจ Data Center ในไทย

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) หรือ GULF ได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ว่า บริษัทฯ ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) กับ Singapore Telecommunications Limited (Singtel) ไป เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อร่วมกันศึกษาและจัดตั้งธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในประเทศไทย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาธุรกิจ (Joint Development Agreement) กับ Singtel และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ AIS โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วม กันพัฒนาธุรกิจ Data Center ในประเทศไทย เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นสําหรับบริการด้านการจัดการและจัดเก็บ ข้อมูลขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ จะมุ่งเน้น Data Center ที่มีคุณภาพ โดยจะนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ประกอบกับการบริหารจัดการพลังงานที่มี ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นพลังงานสะอาด เพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

สําหรับการร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ เป็นการผนึกความแข็งแกร่งของทั้ง 3 บริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ Data Center โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่าง ประเทศ และเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวาง

ขณะที่ AIS ได้มีการประกาศว่า ความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในประเทศไทย โดยเล็งเห็นถึงการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในไทย จากความต้องการของภาคธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศในการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นำมาซึ่งความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมากและมีระบบประมวลผลที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ ธุรกิจศูนย์ข้อมูลนี้มุ่งในการสร้างโครงการใหม่ (Greenield data centers) ที่มีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและมีความปลอดภัยสูง รวมถึงมีการจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

ซึ่งการเข้าร่วมมือทางธุรกิจนี้เป็นไปตามทิศทางธุรกิจของบริษัทที่มุ่งผลักดันบริการด้านดิจิทัลทั้งกับกลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้าทั่วไปเพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่ และเป็นการผนึกความแข็งแกร่งของผู้ร่วมพัฒนาธุรกิจทั้งสามบริษัท

โดย AIS มีประสบการณ์ในการพัฒนาและดำเนินการศูนย์ข้อมูลในไทยหลากหลายแห่ง รวมถึงมีประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าองค์กรในประเทศไทย ร่วมกับ Singtel ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสำหรับศูนย์ข้อมูล และฐานลูกค้ที่แข็งแกร่งและหลากหลายทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ระดับโลก (Hyperscaler) ประกอบกับ Gulf ที่มีศักยภาพในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงมีเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวาง ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจศูนย์ข้อมูลให้เติบโตและตอบสนองต่อความต้องการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูง


RELATED ARTICLE

Responsive image

Deloitte วิเคราะห์ผลกระทบ Metaverse ต่อ GDP ทั่วเอเชีย อาจสูงถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ใน 2035

Deloitte วิเคราะห์ผลกระทบ Metaverse ต่อ GDP ทั่วเอเชีย อาจสูงถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ใน 2035 หากมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ยั่งยืนในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า...

Responsive image

KBank แจงข่าวขาย บลจ. ย้ำอยู่ระหว่างการหารือ ไม่ได้ส่งผลให้มีธุรกรรมเกิดขึ้นแต่อย่างใด

KBank แจงข่าวขาย บลจ. ย้ำอยู่ระหว่างการหารือ ไม่ได้ส่งผลให้มีธุรกรรมเกิดขึ้นแต่อย่างใด...

Responsive image

ธนาคารกรุงเทพ แต่งตั้ง คุณปรีดี ดาวฉาย นั่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่ 26 ม.ค. 66 เป็นต้นไป

ธนาคารกรุงเทพ แต่งตั้ง คุณปรีดี ดาวฉาย นั่งกรรมการอิสระ แทน คุณปิติ สิทธิอำนวย โดยมีผลตั้งแต่ 26 ม.ค. 66 เป็นต้นไป...