Startup จะรักษา 'บริษัท' ไว้ได้อย่างไร ในสถานการณ์ COVID-19 | Techsauce

Startup จะรักษา 'บริษัท' ไว้ได้อย่างไร ในสถานการณ์ COVID-19

หลาย ๆ ท่านคงอาจจะเห็นข่าวประจำวันเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่หลาย ๆ รายเริ่มใช้มาตรการลดเงินเดือน ลดต้นทุนด้านต่าง ๆ และลดการจ้างงานผ่านตามาบ้างแล้ว และอย่างที่ผู้อ่านอาจจะทราบกันมาบ้างแล้วว่าธุรกิจ Startup และ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกของเรานั้นมีอัตราการเติบโตที่ถือว่าค่อนข้างสูงมากใน 5 ปีที่ผ่านมา ทว่าภายใต้สภาวะเช่นนี้ธุรกิจเหล่านี้ควรจะทำอย่างไรในการประคับประคองให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อไปได้

ท่ามกลางการถดถอยทั่วโลกจากการระบาด COVID-19 ทำให้เกิดคำถามว่า Startup จะทำอย่างไรภายใต้สภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทำให้ผู้ก่อตั้งบริษัท Startup จาก SEA Founders 21 ท่านได้มาพูดคุยผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ว่าด้วยเรื่องสถานการณ์ในปัจจุบันและวิธีการแก้ไข้ปัญหาที่จะช่วยให้ Startup เหล่านี้ผ่านช่วงเวลาที่แสนลำบากนี้ไปได้ ซึ่งการพูดคุยในครั้งนี้นั้นนำโดย Anna Gong จาก Perx Technologies และ Suresh V Shankar จาก Crayon Data 

Source: SeedlyReads

การ ‘รักษา’ บริษัทให้คงอยู่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับ Startup 

เราอาจจะเห็นมาตรการที่รัฐบาลทั่วโลกนั้นเร่งออกมาเพื่อตอบรับต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ วัน และในขณะนี้มันก็อาจจะดูเหมือนว่าเรากำลังอยู่ในช่วงขาลง ก่อนที่จะเข้าสู่การถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบ

ข้อกังวล 3 อันดับแรกจาก Startup:

 1. รายได้ที่ล่าช้า (เนื่องจากลูกค้าเลื่อนกำหนดการชำระเงินออกไป)
 2. ความต้องการในการลดอัตราการเผาเงินทุนและการเพิ่มกระแสเงินสดอย่างเร่งด่วน
 3. ไม่สามารถที่จะเดินทางและทำธุรกิจนอกประเทศ

โอกาส 3 อันดับแรกสำหรับ Startup:

 1. โอกาสในการปรับต้นทุนให้เหมาะสมและกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็น
 2. โอกาสในการปรับเปลี่ยนความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
 3. โอกาสที่คู่แข่งจะปิดตัวลง

5 ประเด็นสำคัญ ข้อกังวลและแนวทางแก้ไข

5 ประเด็นสำคัญทางด้านล่างนี้เป็นแผนการหลักที่ได้มาจากการพูดคุยของผู้ก่อตั้งบริษัทหลาย ๆ ท่าน ซึ่งแผนการและข้อแนะนำเหล่านี้จะถูกนำไปดำเนินการใช้และปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบริษัท

Source: SeedlyReads

ประเด็นที่ 1: รายได้ (Revenue)

ข้อกังวล:

 • ระยะการขายที่ยาวขึ้น
 • ระยะการต่อรองมากขึ้น (จากการขยายระยะการขาย) และการลดราคาที่มากขึ้น
 • ข้อตกลงทางธุรกิจและการซื้อขายอาจล่าช้าลงและถูกยกเลิก
 • บริษัทต้องการช่องทางในการหารายได้ที่มากขึ้น
 • บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบต่อรายได้ที่จะเกิดขึ้น
 • บริษัทไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศเพื่อปิดการซื้อขาย

แนวทางแก้ไข:

 • ลดขนาดของโปรเจคลงเพื่อลดระยะการขาย
 • เพิ่มความสำเร็จของลูกค้า (Customer Success) เพื่อที่จะขายสินค้าแบบ cross-sell และ upsell ให้กับลูกค้าที่มีอยู่
 • เข้าร่วมการทำธุรกิจเชิงกลยุทธ์กับคู่ค้า เพื่อเปิดช่องทางการหารายได้ใหม่ ๆ 
 • เสนอส่วนลดสำหรับลูกค้าที่จ่ายเงินก่อนกำหนด
 • ควรหารายได้จากช่องทางใหม่ ๆ 
 • ควรมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจที่มีส่วนต่างทางกำไรที่มากกว่า
 • ปรับเปลี่ยนสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด
 • ขยายและกระจายขอบข่ายของการขายสินค้าและบริการ
 • ปรับเปลี่ยนสินค้าจากสินค้าที่ ‘ควรจะมี’ มาเป็นสิ่งที่ ‘จำเป็นต้องมี’ 

ประเด็นที่ 2: กระแสเงินสด (Cashflow)

ข้อกังวล:

 • การชำระเงินที่ช้าลงจากลูกค้า
 • การลดลงของกระแสเงินสด
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) สูง
 • อัตราการเผาเงินทุนที่สูงขึ้นภายใต้วิกฤติ
 • ทำอย่างไรที่จะปรับเปลี่ยนและลดรายจ่ายลง?

แนวทางแก้ไข:

 • เจรจาการระดมทุนระหว่างรอบ (Bridge Round) กับ VC (Venture Capital)
 • กู้เงินสนับสนุนจากรัฐผ่านทางธนาคาร
 • กระตือรือร้นในการเรียกเก็บเงินที่ยังค้างอยู่
 • เจรจาต่อรองการชำระเงินกู้ที่มีอยู่กับธนาคาร
 • หยุดการว่าจ้างเพิ่มชั่วคราว
 • ลดต้นทุนด้านการโฆษณา การใช้จ่าย และเงินเดือน

ประเด็นที่ 3: ต้นทุน (Costs)

ข้องกังวล:

 • จะลดต้นทุนอย่างไรไม่ให้กระทบต่อการผลิต?
 • ค่าใช้จ่ายในด้านของพนักงานและเทคโนโลยีที่สูง
 • จะลดการใช้จ่ายเงินอย่างไรในเมื่อยังมีงานที่ต้องดำเนินต่อให้สำเร็จ?
 • จะประหยัดเงินอย่างไรเมื่อค่าใช้จ่ายส่วนมากนั้นคือค่าจ้างของพนักงาน?

แนวทางแก้ไข:

 • เจรจาต่อรองค่าเช่า
 • เจรจากับผู้ขายเพื่อที่ขอลดราคา
 • ลดงบประมาณในการทำ digital marketing
 • ตัดการใช้จ่ายที่ไม่สำคัญออก
 • หยุดการว่าจ้างเพิ่มชั่วคราว
 • การแบ่งจ่ายเงินเดือน
 • การเลื่อนการจ่ายเงินเดือน
 • การลดเงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงานชั่วคราว

ประเด็นที่ 4: พนักงาน (Employees)

ข้อกังวล:

 • จะรักษาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอย่างไรภายใต้มาตรการ work from home?
 • พนักงานอาจมองหาตัวเลือกอื่นเนื่องจากความไม่แน่นอนของบริษัทในอนาคต
 • กำลังใจของพนักงานลดลงจากการยกเลิกการว่าจ้างและการลดเงินเดือน
 • จะสื่อสารกับพนักงานเรื่องการลดค่าใช้จ่ายอย่างไรให้ถูกต้อง?

แนวทางแก้ไข:

 • ใช้วิธี work from home สำหรับพนักงานที่ใช้ขนส่งสาธารณะ
 • ใช้วิธีการรายงานรายวันเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานที่ work from home นั้นปฏิบัติงานตามหน้าที่
 • สื่อสารให้มากที่สุดและพร้อมในการตอบคำถามจากพนักงานอยู่ตลอด
 • ใช้มาตรการที่ให้พนักงานที่ไม่ได้แสดงผลงานมากนักนั้นทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์

ประเด็นที่ 5: การระดมและผู้ลงทุน (Funding & Investors)

ข้อกังวล:

 • ผู้ลงทุนนั้นกำลังเสาะหาสิ่งใหม่ ๆ ในช่วงเวลาวิกฤตินี้หรือไม่?
 • VC ไหนที่ยังมีความแข็งแกร่งและเหมาะต่อการลงทุน?
 • ควรที่จะระดมทุนจากนักลงทุนที่มีอยู่แล้วหรือไม่ ถึงแม้ว่าจะยังไม่จำเป็นในขณะนี้
 • ไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนได้
 • นักลุงทุนขอแผนการระยะยาว ซึ่งเราไม่สามารถทำได้ในตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน เช่น การวางแผนสถานการณ์ใน 30, 60 และ 90 วัน หรือใน 6, 12 และ 24 เดือน
 • ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลง
 • ความล่าช้าในการรับเงินสนับสนุน

แนวทางแก้ไข:

 • การพูดคุยแบบ 1 ต่อ 1 กับนักลงทุนเพื่อเพิ่มความมั่นใจและทำความเข้าใจให้ตรงกัน
 • แสดงถึงการเตรียมพร้อมและมาตรการในการรับมือต่อวิกฤติ
 • เจรจากับนักลงทุนให้มีการระดมทุนในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4
 • ทางรัฐบาลควรมีมาตรการให้เงินกู้กับธุรกิจที่ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ

แน่นอนว่าจากวิกฤติการระบาดของ COVID-19 ในครั้งนี้จะนำพวกเราทุกคนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ดังนั้นข้อกังวลและข้อแนะนำทางด้านบนนั้นเป็นเพียงตัวเลือกให้บริษัทนั้นนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ของแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตามแต่ ยังคงมีบางคำถามที่ซึ่งใน ณ ขณะนี้ยังคงไม่มีใครให้คำตอบได้ เช่น วิกฤตครั้งนี้จะยาวนานถึงเมื่อไหร่? จะใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะจัดการทุกอย่างให้กลับสู่สภาพเดิม? และจะจัดการยังไงหากวิกฤติในครั้งนี้นั้นยืดเยื้อมากกว่า 12 เดือน? ดังนั้นการที่บริษัทต่าง ๆ จะทำการตั้งรับเตรียมพร้อมสำหรับผลกระทบที่เลวร้ายที่สุด รวมถึงการวางแผนในระยะยาวไว้ก่อนอาจจะเป็นการดีที่สุดในวิกฤติการณ์เช่นนี้ 
RELATED ARTICLE

Responsive image

Baby Shark ผลงานสตาร์ทอัพ EdTech เกาหลีใต้ ขึ้นแท่นวิดีโอแรกบน Youtube ที่มียอดเข้าชมทะลุหมื่นล้านวิว

คงไม่มีใครไม่รู้จัก Baby Shark เพลงฮิตติดหูจากประเทศเกาหลีใต้ ที่ทำสถิติวิดีโอซึ่งมียอดเข้าชมบน Youtube สูงสุดตลอดกาลเมื่อปี 2020 และล่าสุดเพลงนี้ก็ได้ทุบสถิติตัวเองอีกครั้งด้วยการ...

Responsive image

SCB 10X ร่วมลงทุน Series B ใน Sygnum ธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจรแห่งแรกของโลก รองรับการเติบโต Web 3.0

SCB 10X เดินหน้าลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดประกาศร่วมลงทุนอีกครั้งใน Sygnum ธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกของโลกที่ได้รับใบอนุญาตการธน...

Responsive image

เกมพลิก Citi ตัดสินใจขาย retail banking และธุรกิจบัตรเครดิตในไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนามให้ UOB

เกมพลิก Citi ตัดสินใจขาย retail banking และธุรกิจบัตรเครดิตในไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนามให้ UOB...