จับตาการเติบโต Startup ในเวียดนาม | Techsauce
Contact us
2

จับตาการเติบโต Startup ในเวียดนาม1 min read

Posted by
Posted date สิงหาคม 19, 2015

ถ้าพูดถึงเวียดนามแล้วละก็ถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่น่าจับตามองอย่างมากประเทศหนึ่ง ด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดทำให้มีธุรกิจใหม่และ Startup ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายในประเทศเวียดนาม ด้วยทรัพยากรต่างๆ ที่มีทำให้เวียดนามเป็นประเทศที่เราไม่ควรมองข้าม สำหรับวันนี้จึงนำบทความที่จะทำให้ทุกคนได้ทราบว่าสำหรับประเทศเวียดนามในส่วนของการพัฒนา Startup วันนี้ไปถึงไหนกันแล้ว

deputy-prime-minister-vietnam-8-720x480

มีการประชุมหารือเกี่ยวกับเหล่า Startup Ecosystem ในประเทศเวียดนามโดยมีการหารือกันระหว่างผู้นำ แบบ one-on-one เวียดนามได้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับ Startup โดยผู้นำ Vu Duc Dam ได้อภิปรายการประชุม ณ โต๊ะกลมโดยมีการหารือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการสนับสนุน Startup Ecosystem ให้เติบโตและเข็มแข็งมากขึ้น โดยการประชุมมีประเด็นสำคัญในหลายส่วนทั้งการแนวทางในการคิดริเริ่มและการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ในเวียดนาม

โดยหัวข้ออภิปรายโดย Mai Duy Quang ผู้ก่อตั้ง AZStack, มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ :

  • ประเด็นการหารือเกี่ยวกับกฎข้อบังคับต่างๆ เพื่อช่วยให้การ Startup ได้รับความโปร่งใสมากขึ้น
  • การหารือการเชื่อมโยงกันระหว่างกฎระเบียบข้อบังคับและการทำ Workshop เพื่อเหล่า Startup ได้มีแนวทางใหม่ในธุรกิจ
  • ระเบียบข้อบังคับที่เป็นธรรมสำหรับเหล่า Startup เวียดนามและบริษัทหน้าใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีศุลกากร, การจัดตั้งธุรกิจ
  • ระเบียบข้อบังคับที่เป็นธรรมสำหรับ Startup เวียดนามรวมทั้งนักลงทุนต่างชาติ (ภาษี)

deputy-prime-minister-vietnam-9-720x496

ส่วนข้อเสนออื่นๆ ที่ได้มีการหารือยังอยู่ในที่ประชุมที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายได้แก่

  • กระทรวงการเงิน
  • กระทรวงการคลัง
  • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • The State Capital Investment Corporation (SCIC)
  • รัฐบาล

จากการร่วมกันหารือในประเด็นดังกล่าวมีสิ่งที่น่าสนใจในหลายประเด็น โดย Tech in Asia มีโอกาสสัมภาษณ์ Hung Dinh ที่เป็นทั้ง Angel Investor และผู้ก่อตั้งบริษัท joomlArt ที่พูดถึงการประชุมในวันนั้นด้วยความรู้สึกปลาบปลื้มอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาเหล่า Startup ในประเทศของเขา โดยมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่า

สิ่งที่เราได้จากการประชุมในครั้งนี้ คือการมีส่วนร่วมจากเสียงส่วนมากในหลายๆกระทรวงสำหรับเรื่อง “The startup economy” ที่จะมีบทบาทอย่างมากในภาคเศรษฐกิจของเรา ผู้นำจากหลายส่วนและเรียกคนที่จะทำให้ภาคเศรษฐกิจในประเทศของเราเติบโตได้ว่า  “Startup”  ซึ่งตอนนี้เรื่องดังกล่าวจะมีส่วนเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนประเทศของเราให้ประสบความสำเร็จได้”

deputy-prime-minister-vietnam-2-720x208

การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นจริงไหม

แท้จริงแล้วนั้นเวียดนามแล้วเราจะเห็นว่าประเทศเวียดนามค่อนข้างจริงจังกับกฎระเบียบบางอย่าง ทำให้เศรษฐกิจในประเทศเวียดนามเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่เมื่อเร็วๆ นี้ผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวได้ยกเลิกข้อจำกัดที่ทำให้เศรษฐกิจประเทศเวียดนามเป็นไปอย่างชะลอตัว โดยการอนุญาติให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนเพื่อเพิ่มการเกิดธุรกิจใหม่และผลักดันให้เศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตขึ้น และทำให้ 500 Startups ได้ประกาศการตั้งกองทุนที่เวียดนามในเวลาต่อมาทันที

จากบทความนี้ทำให้เราเห็นถึงความตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจในส่วนของการผลักดัน Startup มากขึ้น ในส่วนของประเทศไทยเรามี Coworking space, Creative space หรือการผลักดันของทางภาครัฐและหน่วยงานของเอกชนเพื่อริเเริ่มในการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้นมากมายในเมืองไทย ดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีไอเดียหรือความฝันในการสร้างผลงานใหม่อย่ารอช้าที่จะมาเข้าร่วมผนึกกำลังเป็น community ของ Startup ใหม่ๆ ของไทยกันได้เลยค่ะ

ที่มา : Tech In Asia

Marketing officer , Suranaree University of Technology 20 , Life is very short, so forgive quickly, believe slowly, love truly, laugh loudly and never avoid anything that makes you smile.

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe