startup thailand

ช่วงต้นปี 2559 หลายคนน่าจะตื่นเต้นเกี่ยวกับการออกกฎหมายรองรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีของสตาร์ทอัพและ VC จากรัฐ ซึ่งคงได้ทราบข้อมูลกันไปแล้วและรอติดตามมาตรการอื่นจากรัฐบาลอยู่  ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 59 นี้เอง ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมรัฐวิสาหกิจแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับสตาร์ทอัพมากยิ่งขึ้น กระทรวงพาณิชย์จะรับไปแก้และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 4 ประเด็นดังนี้

  1. เปิดช่องให้สตาร์ทอัพสามารถแปลงหุ้นกู้เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพได้
  2. สามารถทยอยให้หุ้นแก่พนักงานของสตาร์ทอัพได้
  3. ให้พนักงานมีสิทธิ์ซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดได้
  4. สามารถแก้ไขสิทธิ์ในหุ้นบุริมสิทธิ์โดยใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ (จากปัจจุบันที่ประมวลกฎหมายแพ่งฯ ไม่เปิดให้แก้ไข)

โดยเฉพาะในประเด็นแรก คือการออกหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งชาวสตาร์ทอัพสอบถามกันมาตลอดนั้น หากทำสำเร็จได้ ก็จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานในด้านนี้มีโอกาสพัฒนาทัดเทียมสิงคโปร์และช่วยให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในสตาร์ทอัพกันมากขึ้น

ต่ออายุลดภาษี VC

อย่างที่ทราบกันดีว่า มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปีให้ธุรกิจสตาร์ทอัพและมาตรกายกเว้นภาษีสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน (VC) จะหมดอายุในสิ้นเดือน ธ.ค. 2559 นี้ จึงได้มีการพิจารณาและมีแนวโน้มจะเสนอ ครม. เห็นชอบขยายเวลามาตรการออกไป และยังมีการพิจารณามาตรการสนับสนุนการควบรวมกิจการ (M&A) ธุรกิจสตาร์ทอัพกับธุรกิจขนาดใหญ่ ให้เอื้อต่อสตาร์ทอัพมากขึ้นกว่าเดิมที่มีเพียงการสนับสนุนทั่วไป

มีการเปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของบริษัทสตาร์ทอัพที่จะเข้ามาจดทะเบียนตลาดหุ้น โดยคาดว่าจะใช้หลักเกณฑ์ใหม่ได้ในปี 2560

ทางทีมงานก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นการเคลื่อนไหวจากภาครัฐในการสนับสนุนแก้ไขกฎหมายเพื่อบรรดาสตาร์ทอัพและหวังว่าจะมีส่วนช่วยทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพในไทยเติบโตได้ทัดเทียมประเทศอื่นในเร็ววัน ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ

RELATED ARTICLE

Responsive image

ครม.เห็นชอบแก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนุนตั้งบริษัท Startup ในไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างจำนวน 2 ฉบับจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุเป็นไปเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งบริษัท Startup ในไทย รวมไปถึงลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของ Startup ในไทยอีกด้วย......

Responsive image

อนันดา อสังหาฯ รายแรกที่ประกาศสนับสนุนสตาร์ทอัพ - เปิดตัว Ananda UrbanTech

วันนี้ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ปฏิวัติวงการอสังหาฯรายแรก ประกาศตัวเป็น  “Tech Company” ของวงการ ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ พร้อมเปิดตั...

Responsive image

รัฐบาลเห็นชอบประกาศวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีสำหรับธุรกิจใหม่ Startup Thailand แล้ว!

หลังจากที่มีการรวมกลุ่มของประชาคม และกลุ่ม Startup มาร่วมกันร่างแนวทางและรายละเอียดเพื่อขอการสนับสนุนจากภาครัฐฯ ในแง่มุมต่างๆ ท่าทางเรากำลังจะได้รับข่าวดีเร็วๆ นี้ เพราะเมื่อวันที่...