พลิกเที่ยวไทยให้แข็งแรง ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลผ่านโครงการ Empowering Tech Tourism | Techsauce

พลิกเที่ยวไทยให้แข็งแรง ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลผ่านโครงการ Empowering Tech Tourism

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายภาคส่วนของไทย โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบหนักมากที่สุด เพราะนอกจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงไปมาก ซึ่งเป็นรายได้หลักของอุตสาหกรรมแล้ว โควิด-19 ก็ได้เปลี่ยนพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในไทย ด้วยข้อจำกัดด้านการเดินทางทำให้คนไทยหันมาเที่ยวในประเทศ และพึ่งพาช่องทางออนไลน์ทุกรูปแบบ เมื่อต้องการหาข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ยว ทริปต่าง ๆ ที่น่าสนใจ นับว่าเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่อาจยืดระยะเวลาออกไปอีกหลายปี 

ถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยจะใช้โอกาสนี้ในการยกระดับธุรกิจด้วยเครื่องมือดิจิทัลใหม่ ๆ ศึกษาการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้หลายกลุ่ม และได้รับโอกาสด้านลงทุนทางธุรกิจจากนักลงทุนจากหลากหลายวงการ ผ่านการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ‘Empowering Tech Tourism’ 

Empowering Tech Tourism: โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

Tat Empowering Tech Tourism

Empowering Tech Tourism เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างโอกาส ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและ Startup เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และนักลงทุนที่จะช่วยเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวไทยให้ฟื้นตัวได้อย่างเข้มแข็ง พร้อมรับมือกับเทรนด์การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป และปรับตัวทันกับนวัตกรรมดิจิทัลที่จะเป็นกระแสหลักต่อจากนี้ในอนาคต

โดยภายในโครงการจะเป็นการขยายโอกาสให้กับผู้พัฒนานวัตกรรมไทย หรือ Startup ที่มีผลงาน ให้ได้พบปะกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และนักลงทุนได้โดยตรง ในฝั่งของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวก็จะสามารถจับคู่ความต้องการด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยวตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าให้ตรงจุด ขณะเดียวกันโครงการนี้ก็ได้เปิดทางให้ผู้พัฒนานวัตกรรมได้นำเทคโนโลยีด้านการบริหารต้นทุน ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เข้านำเสนอและทดสอบในตลาดจริง ได้ทำความรู้จักกับคู่ค้าธุรกิจเพื่อต่อยอดนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้น 

นอกจากนี้นักลงทุนได้เข้ามาทำความรู้จักคนไทยที่มีศักยภาพในแวดวงท่องเที่ยว  สร้างกำไรและส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการท่องเที่ยว และได้ลงทุนในนวัตกรรมที่ใช่

สร้างโอกาส ต่อยอดท่องเที่ยวไทยให้เติบโต ฝ่าวิกฤตอย่างยั่งยืน

โครงการ Empowering Tech Tourism เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้พัฒนานวัตกรรมไทย และนักลงทุนเข้ามาสื่อสารและทำความรู้จักได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

  1. แพล็ตฟอร์มดิจิทัล: http://www.empoweringtechtourism.com เป็นศูนย์กลางสำหรับติดต่อสื่อสารและเจรจาธุรกิจ ระหว่างผู้พัฒนานวัตกรรมที่มานำเสนอเทคโนโลยีของตน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มาเลือกดูนวัตกรรมที่เหมาะสมกับธุรกิจ และนักลงทุนที่เข้ามาสนับสนุนเงินลงทุนให้กับผู้พัฒนานวัตกรรม อีกทั้งเปิดช่องทางให้ผู้พัฒนานวัตกรรมได้นำเสนอที่ตอบโจทย์ผ่านการ Pitch and Matching

  2. งานนวัตกรรมดิจิทัลไทยพบผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 3 ครั้ง (รูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์) แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ นิทรรศการ การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) คลีนิกการท่องเที่ยวเพื่อผู้ประกอบการ และสัมมนาวิชาการ                                     

ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อให้ความรู้ด้านดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้พื้นที่แก่ผู้พัฒนามาจัดแสดงนวัตกรรมให้แก่ผู้ที่สนใจ และทั้งผู้ประกอบการ ผู้พัฒนา และนักลงทุนก็ได้จับคู่ทางธุรกิจด้วยกัน 

นอกจากนี้ โครงการ Empowering Tourism ยังมีงานสัมมนาและข้อมูลด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้พัฒนานวัตกรรม นักลงทุนที่สนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการ โดยลงทะเบียนได้ที่ www.empoweringtechtourism.com 

Facebook และ YouTube : Empowering Tech Tourism www.facebook.com/empoweringtechtourism    www.youtube.com/channel/UC_CQDV_uEYdwQnEqQLa0Ggw

บทความนี้เป็น Advertorial 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

สรุป 10 จุดแข็ง Llama 3.1 คืออะไร โมเดล AI ใหญ่และดีที่สุด จาก Meta

จากการทดสอบพบว่า Llama 3.1 มีความสามารถในหลายๆ ด้านเหนือกว่าโมเดล AI ดังๆ อย่าง GPT-4o ของ OpenAI และ Claude 3.5 Sonnet ของ Anthropic ซึ่งเป็นโมเดลแบบปิด แต่จะดีที่สุดอย่างที่บริษั...

Responsive image

Prime Video ปรับโฉมใหม่ ยกระดับประสบการณ์สตรีมมิ่งให้ตรงใจคนดู พร้อมดึง LLM ช่วยสรุปเนื้อเรื่อง

สรุปการอัพเดทที่จะเกิดขึ้นบน Prime Video ในประเทศไทย ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาคอนเทนต์ต้องการรับชมได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมากขึ้น ใช้เวลารับชมเนื้อหามากขึ้...

Responsive image

ส่อง AI สัญชาติไทยที่ช่วยปลดล็อคหนี้นอกระบบโดย ABACUS Digital

ปัญหาหนี้นอกระบบกับสังคมไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน ช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศให้ ‘การแก้ไขหนี้นอกระบบ’ เป็นวาระสําคัญ โดยประเมินว่า หนี้นอกระบบไทยอาจมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 50,...