เปิดลิสต์ บริษัทยักษ์ใหญ่ในไทย ออกหุ้นกู้ เดือนมกราคม 2564 | Techsauce

เปิดลิสต์ บริษัทยักษ์ใหญ่ในไทย ออกหุ้นกู้ เดือนมกราคม 2564

หุ้นกู้ หรือ ตราสารหนี้ ถือเป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากภาคเอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนรองรับในการขยายกิจการต่างๆของบริษัท รวมถึงใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทนั้นๆด้วยเช่นกัน และในบทความนี้ Techsauce ขอรวบรวมบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีแผนออกหุ้นกู้ในเดือนมกราคมมาให้ทราบกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  (CPF) 

เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ฯ จำนวน 5 รุ่น อายุ 2 ปี- 12 ปี   ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป รวมทั้งผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปมี 4 รุ่น คือ หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี และอายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปีสำหรับหุ้นกู้อายุ 2 ปีเป็นรุ่นที่จำหน่ายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนของหุ้นกู้อายุ 2 ปีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หุ้นกู้ทั้งหมดจะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2564 โดยหุ้นกู้ฯ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ A+

2.บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) 

เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ฯ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ผลตอบแทน 3.90% ต่อปี และอายุ 3 ปี ผลตอบแทน 4.50% ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และมีส่วนสำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500 ล้านบาท โดยจะเสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 12 – 14 ม.ค. 2564 นี้ ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้จากทริส เรทติ้ง ที่ระดับ "BBB"

3.บมจ. ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ (CI) 

เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบันระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2564 อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นจากทริส เรตติ้ง ที่ระดับ BB+

4.บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) 

เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564  มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.80% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2564

5. บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) 

เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 4 เดือน 17 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ย 3 - 3.15% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 3.25-3.40% ต่อปี

นอกจากนี้ยังมีบริษัทใหญ่อีกหลายรายที่มีแผนออกหุ้นกู้เช่นเดียวกัน อาทิ  บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย  (SCC) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท  อายุ 2 ปี โดยจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายแต่ละคราว รายละเอียดการจัดสรร ช่วงเวลาการเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป

ด้านบมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 2 ชุด เสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่และ/หรือสถาบัน คาดว่าจะเปิดจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2564

ขณะที่ บมจ.  เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 2 ชุด   อายุ 2 ปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป คาดว่าจะเปิดจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 2 ชุด  อายุ 2 ปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป คาดว่าจะเปิดจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนยังคงมีการระดมทุนโดยออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่นักลงทุน 

อย่างไรก็ตามการลงทุนในหุ้นกู้ก็ถือว่ายังมีความเสี่ยงด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงด้านเครดิต ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้นักลงทุนควรพิจารณาเป้าหมายการลงทุนและวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ให้ชัดเจน


RELATED ARTICLE

Responsive image

BITKUB M SOCIAL ค่าสมาชิกเริ่มต้น 12,000 ต่อปี มีอะไรให้ใช้บริการบ้าง

BITKUB M SOCIAL ดิจิทัลคอมมูนิตี้แห่งแรกของเมืองไทยที่จะเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยน ความรู้ การจัดสัมมนาและการประชุม ทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล สนับสนุนในการส...

Responsive image

Jack Dorsey จะลาออก จาก CEO ของ Twitter

Jack Dorsey ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ Twitter จะลาออกจากตำแหน่ง CEO ของ Twitter โดยมีผลทันที...

Responsive image

ETDA ประกาศผล EasySign คว้าสุดยอดนวัตกรรม e-Office พลิกโฉม SMEs ไทยสู่ดิจิทัล กับ Hackathon: Finding the Best Enabler

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) จับมือ พาร์ทเนอร์ 15 หน่วยงาน จัดใหญ่ Hackathon: Finding the Best En...