เปิดลิสต์ บริษัทยักษ์ใหญ่ในไทย ออกหุ้นกู้ เดือนมกราคม 2564 | Techsauce

เปิดลิสต์ บริษัทยักษ์ใหญ่ในไทย ออกหุ้นกู้ เดือนมกราคม 2564

หุ้นกู้ หรือ ตราสารหนี้ ถือเป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากภาคเอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนรองรับในการขยายกิจการต่างๆของบริษัท รวมถึงใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทนั้นๆด้วยเช่นกัน และในบทความนี้ Techsauce ขอรวบรวมบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีแผนออกหุ้นกู้ในเดือนมกราคมมาให้ทราบกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  (CPF) 

เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ฯ จำนวน 5 รุ่น อายุ 2 ปี- 12 ปี   ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป รวมทั้งผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปมี 4 รุ่น คือ หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี และอายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปีสำหรับหุ้นกู้อายุ 2 ปีเป็นรุ่นที่จำหน่ายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนของหุ้นกู้อายุ 2 ปีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หุ้นกู้ทั้งหมดจะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2564 โดยหุ้นกู้ฯ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ A+

2.บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) 

เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ฯ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ผลตอบแทน 3.90% ต่อปี และอายุ 3 ปี ผลตอบแทน 4.50% ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และมีส่วนสำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500 ล้านบาท โดยจะเสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 12 – 14 ม.ค. 2564 นี้ ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้จากทริส เรทติ้ง ที่ระดับ "BBB"

3.บมจ. ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ (CI) 

เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบันระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2564 อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นจากทริส เรตติ้ง ที่ระดับ BB+

4.บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) 

เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564  มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.80% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2564

5. บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) 

เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 4 เดือน 17 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ย 3 - 3.15% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 3.25-3.40% ต่อปี

นอกจากนี้ยังมีบริษัทใหญ่อีกหลายรายที่มีแผนออกหุ้นกู้เช่นเดียวกัน อาทิ  บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย  (SCC) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท  อายุ 2 ปี โดยจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายแต่ละคราว รายละเอียดการจัดสรร ช่วงเวลาการเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป

ด้านบมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 2 ชุด เสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่และ/หรือสถาบัน คาดว่าจะเปิดจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2564

ขณะที่ บมจ.  เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 2 ชุด   อายุ 2 ปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป คาดว่าจะเปิดจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 2 ชุด  อายุ 2 ปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป คาดว่าจะเปิดจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนยังคงมีการระดมทุนโดยออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่นักลงทุน 

อย่างไรก็ตามการลงทุนในหุ้นกู้ก็ถือว่ายังมีความเสี่ยงด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงด้านเครดิต ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้นักลงทุนควรพิจารณาเป้าหมายการลงทุนและวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ให้ชัดเจน


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

Disney ลดนำเสนอประเด็นทางสังคม หลังหนังขาดทุนต่อเนื่องตลอดปี 2023

Disney กล่าวจะไม่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเด็นสังคมมากกว่าการเล่าเรื่องให้สนุกอีกต่อไป หลัง ถูกวิจารณ์อย่างหนักและมีแนวโน้มขาดทุนต่อเนื่องตลอดปี 2023...

Responsive image

SCBX เผย 6 บทเรียน ระหว่างเส้นทางเปลี่ยนผ่านสู่ AI-first Organization ที่ยั่งยืน

6 บทเรียนระหว่างเส้นทางเปลี่ยนผ่านองค์กรของ SCBX สู่การเป็น AI-first Organization สร้างแต้มต่อที่ยั่งยืนให้กับองค์กร...

Responsive image

BE8 ผนึก 2 พันธมิตร “Salesforce-Techsauce” จัดงาน Dreamforce to You 2023 ในไทย

BE8 ผนึก 2 พันธมิตร “Salesforce-Techsauce” จัดงาน Dreamforce to You 2023 ครั้งแรกในไทย เพื่อนำเสนอและอัพเดทข้อมูลด้านเทคโนโลยีให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศ...