เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจรายงานว่าโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างหนังสือ 2 ฉบับจาก 2 กระทรวงที่เซ็นกับทางรัฐบาลจีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้

ฉบับแรกเป็นร่างหนังสือเจตจำนง จากกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ระหว่างกระทรวงกลาโหม ประเทศไทย กับ คณะกรรมการบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ฉบับที่ 2 เป็นร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการ และนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเทศไทย กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ รายละเอียดของร่างหนังสือและความร่วมมือที่เกิดขึ้น เราจะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป

RELATED ARTICLE

Responsive image

Startup 8 รายเข้าร่วมโครงการ Depa Demo Day จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) จัดงาน Depa Demo Day ครั้งที่ 1 ในรอบนี้มี Startup เข้าร่วม Pitching จำนวน 8 ราย ได้แก่ บริษัท เด็กฝึกงานดอทคอม, SPsmartplant, Healthsmile, F...

Responsive image

Central Group และ King Power ชนะการประมูลพื้นที่ในสนามบินอู่ตะเภา

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สนามบินอู่ตะเภาอยู่ในระหว่างการเปิดประมูลโครงการดิวตี้ฟรีและรีเทลพื้นที่ราว 2 พันตารางเมตร ภายในอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ที่จะรองรับผู้โด...

Responsive image

กสทช. แจ้งให้ย้ายออกจาก dtac หลังมีมติไม่คุ้มครองคลื่น 850 MHz

ก่อนหน้านี้ มติที่ประชุมบอร์ด กสทช. เมื่อวันที่ 12 กันยายน มีมติเสียงข้างมาก 4:2 เสียง ไม่เยียวยาบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ dtac ที่สัมปทานจะหมดอายุใน...