'ไทยฟิล์มอินดัสตรี่' ประกาศหยุดผลิตชั่วคราว - เลิกจ้างพนักงาน หลังภาวะการแข่งขันรุนแรงกระทบต้นทุนหนัก | Techsauce

'ไทยฟิล์มอินดัสตรี่' ประกาศหยุดผลิตชั่วคราว - เลิกจ้างพนักงาน หลังภาวะการแข่งขันรุนแรงกระทบต้นทุนหนัก

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยปัญหาด้านเศรษฐกิจทําให้มีการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมผู้ผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ โดยสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์นี้ อยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงด้านราคาขาย เป็นผลให้ราคาขายฟิล์มบรรจุภัณฑ์ในตลาดใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ อย่างเป็นนัยสําคัญ ส่งผลให้การดําเนินงานของบริษัทฯ ขาดทุนติดต่อกันหลายปี

จากสภาวการณ์ข้างต้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จึงได้มีมติให้บริษัทฯ หยุดการผลิตทั้งหมดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ประมาณต้นเดือนกันยายน 2562 เป็นต้นไป พร้อมกับปรับลดจํานวนพนักงาน โดยเลิกจ้างพนักงานประมาณร้อยละ 30 ของจํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ โดยจ่ายชดเชยตามที่กฎหมายแรงงานกําหนด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 

เพื่อให้บริษัทฯ ปรับปรุงสายการผลิตและพัฒนาการผลิตฟิล์ม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เนื่องจากอะไหล่เครื่องจักรบางรายการต้องสั่งทําจากต่างประเทศ โดยบริษัทฯ จะทําการบํารุงรักษาเครื่องจักรที่สามารถ เริ่มการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพบางสายการผลิตก่อน และขยายไปสายการผลิตต่อไปเป็นลําดับ ซึ่งบริษัทฯ จะปรับแผนธุรกิจ ให้สอดคล้องกับชนิดฟิล์มบรรจุภัณฑ์และกําลังการผลิตต่อไป

thaifilmindustry-layoff

อนึ่ง บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติก ที่นําไปใช้ในการแปรรูป เป็นบรรจุภัณฑ์ สื่อพิมพ์ เทปกาว ซึ่งแตกต่างกันตามคุณสมบัติของฟิล์ม เพื่อจําหน่ายภายในประเทศและการส่งออกต่างประเทศ ของ BOPP Film, Polyester Film, CPP Film และ Metallized Film โดยในปี 2559 มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 132.04  ล้านบาท ปี 2560 ขาดทุน 264.03 ล้านบาท ปี 2561 มีผลขาดทุนสุทธิ 104.33 ล้านบาท และล่าสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีผลขาดทุนสุทธิ 26.42 ล้านบาท 

RELATED ARTICLE

Responsive image

รายงานของ Credit Suisse ให้สถานะยูนิคอร์นกับ AirAsia Digital บริษัทในเครือของ AirAsia Group

รายงานของ Credit Suisse ฉบับล่าสุดที่ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดจากโควิด-19 ของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ได้มีการระบุว่า AirAsia Digital บริษัทในเครือของ AirAsia เป็นหน...

Responsive image

ไทยออยล์ ร่วมลงทุนรอบ Series B ใน UnaBiz สตาร์ทอัพด้าน IoT จากสิงคโปร์ โดย SPARX Group เป็น Lead Investor

UnaBiz ผู้ให้บริการครบวงจรด้าน Internet of Things(IoT)ในสิงคโปร์ได้รวบรวมเงินกว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรอบ Series B นำโดย SPARX Group การระดมทุนในรอบนี้สามารถทำได้มากกว่าจำนวนที่กำ...

Responsive image

Merck ยื่น FDA ใช้ยาเม็ดต้านไวรัสโควิด โมลนูพิราเวียร์ ในกรณีฉุกเฉิน

Merck & Co บริษัทเวชภัณฑ์สัญชาติอเมริกัน ได้ยื่นเรื่องอย่างเป็นทางการต่อองค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) เพื่ออนุญาตใช้ยาเม็ดต้านไวรัสโควิด-19 ที่มีชื่อว่าโมลนูพิราเวียร์...