เมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ได้ออกจดหมายเปิดผนึกในเรื่องขอความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Tech Startup) ต่อรัฐบาลไทย

จากการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อ Tech Startup และธุรกิจดิจทัลแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง “ไทยแลนด์ 4.0” ทางสมาคมฯ นั้นจึงได้เห็นความสำคัญของธุรกิจประเภทนี้ในการผลักดันประเทศสู่เศรษฐกิจแบบดิจิทัล ที่สามารถสร้างรายได้ และมูลค่าให้คนในประเทศได้

ทางสมาคมฯ จึงได้ขอเสนอมาตรการในการขอความช่วยเหลือ เยียวยาและดูแล ใน 3 เรื่องหลักต่อไปนี้

  1. ออกมาตรการสนับสนุน และผลักดันให้ใช้บริการสตาร์ทอัพไทย (Thai Tech Startup) เพื่อช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในยุคหลังโควิด 
  2.  มีมาตรการในการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องของธุรกิจ Tech Startup เช่น
    • การให้เงินทุนสนับสนุน (Grant)
    • เงินกู้ผ่อนปรน (Soft Loan) กรณีพิเศษ โดยมีเงื่อนไขที่เหมาะสมกับธุรกิจสตาร์ทอัพ ตามระดับความจำเป็นและความเหมาะสมเฉพาะธุรกิจเป็นราย ๆ ไป เนื่องจากรูปแบบโมเดลธุรกิจอาจไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ผ่อนปรนแบบปกติได้
    • คุ้มครองพนักงานและการจ่ายเงินเดือนจ้างพนักงานที่มีทักษะสูง
  3. ออกเครื่องมือเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการควบรวมในธุรกิจ Tech Startup จากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ นักลงทุน และผู้ร่วมลงทุน

#เซฟไทยแลนด์สี่จุดศูนย์

RELATED ARTICLE

Responsive image

depa ปล่อย JobD2U Community Online แห่งใหม่ครบเครื่องเรื่องหาทีมเเละคนต้องการหางาน

depa ขอชวนคนที่กำลังหาคนร่วมงาน คนหางาน คนหาช่องทางใหม่เป็นนายตัวเอง คนหาหลักสูตรต่อยอดอาชีพ Join Facebook Group+ "JobD2U"...

Responsive image

depa แจ้งแนวทางตามข้อเสนอของ Tech Startup ไทยสานต่อการส่งเสริมธุรกิจช่วง COVID-19

depa ชี้เเจงเเนวทางหลังจากสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาล เรื่องขอความอนุเคราะห์มาตรการการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม...

Responsive image

เทรนด์คนไทยหลัง COVID-19 วิถีชีวิตที่ (ไม่) เหมือนเดิม

EIC วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคคนไทยหลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ โดยใช้ข้อมูล Google Trends ซึ่งเป็นข้อมูลแนวโน้มการค้นหาคำต่าง ๆ ผ่าน Google Search พบว่า พฤติกรรมยอดฮ...