ธปท. สรุปเกณฑ์ เคาะ Virtual Bank เป็นธนาคารเต็มรูปแบบ จะให้ใบอนุญาต 3 รายระยะแรก | Techsauce

ธปท. สรุปเกณฑ์ เคาะ Virtual Bank เป็นธนาคารเต็มรูปแบบ จะให้ใบอนุญาต 3 รายระยะแรก

12 ม.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) สามารถประกอบธุรกิจเป็นธนาคารพาณิชย์ได้เต็มรูปแบบ โดยจะให้ใบอนุญาต 3 รายระยะแรก และคาดว่ารายชื่อผู้ที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งได้จะประกาศภายในไตรมาส 2/67

ธปท. สรุปเกณฑ์ เคาะ Virtual Bank เป็นธนาคารเต็มรูปแบบ จะให้ใบอนุญาต 3 รายระยะแรก

ตามที่แบงก์ชาติออกแนวนโยบายภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทยเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตอย่างยั่งยืน (แนวนโยบาย Financial Landscape) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังให้ภาคการเงินมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ล่าสุดระบุให้ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) สามารถประกอบธุรกิจเป็นธนาคารพาณิชย์ได้เต็มรูปแบบ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปได้ 

โดยผู้ขอจัดตั้ง Virtual Bank จะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม อาทิ มีรูปแบบธุรกิจที่ตอบโจทย์เป้าหมายข้างต้นได้อย่างยั่งยืน มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการดิจิทัล และการใช้ข้อมูลที่หลากหลาย 

สำหรับการอนุญาตใบประกอบการจะเปิดกว้างให้กับผู้ที่สามารถตอบโจทย์ความคาดหวังของแบงก์ชาติ ที่ต้องการให้ผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ทั้งรายย่อยและเอสเอ็มอี รวมถึงมีนวัตกรรมที่ไม่กระทบเสถียรภาพระบบการเงิน 

ธปท.ต้องการให้ผู้เล่นรายใหม่ที่เป็น Virtual bank เข้ามาช่วยตอบโจทย์กลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน (Underserved) และกลุ่มที่บริการการเงินแบบ Physical finance ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ โดยจะเป็นทั้งธนาคารพาณิชย์หรือไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ รวมถึงสถาบันต่างชาติที่ดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการในไทย โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท

ซึ่งหลังจากดำเนินการในช่วง 3-5 ปีแรก ผู้ขอจัดตั้งต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การกำกับดูแลเช่นเดียวกันกับธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบัน โดยทาง ธปท. จะดูแลกำกับ การดำเนินการของ Virtual Bank ตามระดับความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด (phasing) เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างมั่นคงและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบการเงิน 

ด้าน ธปท. ได้เปิดรับฟังความเห็นต่อแนวทางการอนุญาตระหว่างวันที่ 12 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ และจะเปิดรับสมัครเป็นเวลา 6 เดือนและเข้าสู่กระบวนการเลือกผู้ที่เหมาะสม โดยคาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้ง Virtual Bank ได้ภายในไตรมาสที่ 2/2567 และเข้าสู่ขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ 

นอกจากนี้ ธปท. สามารถพิจารณาผ่อนผันการเปิดให้บริการในกรณีมีเหตุจำเป็นอันสมควร หลังจาก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ ซึ่งคาดว่าภายในไตรมาสที่ 2/2568 จะมี Virtual Bank ที่พร้อมเปิดให้บริการ

RELATED ARTICLE

Responsive image

AIS x พาร์ทเนอร์ข้ามอุตสาหกรรม ชูดีลซื้อ 3BB-JASIF ไปต่อ พร้อมเดินหน้า Virtual Bank เต็มสูบ

เปิดแผน AIS ปี 2023 มุ่งสร้าง ECOSYSTEM ECONOMY ผสานความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรม พร้อมชูแผนดีลซื้อ 3BB-JASIF ไปต่อ ขณะที่ดีลร่วมทุน AIS x GULF x Krungthai ดัน Virtual Bank เต็มสูบ...

Responsive image

เปิดตัว ‘ขายหัวเราะ ฉบับ AI’ สร้างสรรค์โดยปัญญาประดิษฐ์ ชวนสำรวจอารมณ์ขันของ AI และบทบาทใหม่ของทีมขายหัวเราะ

เปิดตัว ‘ขายหัวเราะ ฉบับ AI’ สร้างสรรค์โดยปัญญาประดิษฐ์ ชวนสำรวจอารมณ์ขันของ AI และบทบาทใหม่ของทีมขายหัวเราะ...

Responsive image

AnyMind Group ประกาศเสร็จสิ้นการเข้าจดทะเบียนใหม่ ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว

AnyMind Group ประกาศเสร็จสิ้นการเข้าจดทะเบียนใหม่ ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange Growth Market) ภายใต้หมายเลขสัญลักษณ์ [5027]...