เริ่มให้หน่วยงานรัฐเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนวันแรก หนุนเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน | Techsauce

เริ่มให้หน่วยงานรัฐเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนวันแรก หนุนเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน

มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนระยะสั้นเริ่มวันนี้วันแรก ให้หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้ประชาชนต้องยื่นหรือส่งสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องทำบันทึกข้อตกลง

ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานราชการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ทีผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้หลายหน่วยงานได้ออกประกาศชัดเจนแล้ว อย่างเช่น ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ กรมสรรพากร กรมที่ดิน การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น

ล่าสุดวันนี้ (5 พฤศจิกายน 2561) ถือเป็นวันแรกที่เริ่ม มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนระยะสั้น โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลหากันอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดการยกเลิกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์

การเริ่มเชื่อมข้อมูลในครั้งนี้เป็นผลมาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ (ซึ่งอนุมัติวันเดียวกับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. อีกด้วย)

สาระสำคัญของมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน คือ

  1. ไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสืออื่น ๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด ถ้าจำเป็นต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้ ให้เจ้าหน้าแจ้งหน่วยที่เป็นผู้ออกเอกสาร เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ประชาชนต้องการนำมาแสดงด้วยตัวเอง
  2. หากต้องคัดสำเนาเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารเอง และห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชน ส่วนกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผลจากนโยบายยกเลิกใช้สำเนาเอกสารทางราชการ คือ

  1. หน่วยงานรัฐจะเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ในการติดต่อราชการให้ใช้เวลาน้อยที่สุด
  2. เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้สั่งพิมพ์เอกสารนั้นจากระบบ และเป็นผู้ลงนามรับรองว่าได้ สั่งพิมพ์เอกสารนั้น โดยประชาชนไม่ต้องนำสำเนามาเอง และไม่ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มให้บริการที่เป็นตัวเงินแก่ประชาชน และการจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ตาม (เช่น การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าเช่าบ้าน และสวัสดิการอื่นๆ) ผ่านระบบ National e-Payment สำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูอีกด้วย

RELATED ARTICLE

Responsive image

5 เรื่องเขย่าโลกธุรกิจ กับ MegaTech Forum 2022 “Change for better tomorrow” เชื่อมต่อโลกจริงโลกเสมือน

MegaTech Forum 2022 “Change for better tomorrow” งาน Tech Conference ที่จะเผยโฉมเทรนด์สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ให้เท่าทันทุกการเปลี่ยนสู่โลกใหม่ ภายใต้ธีม “Change for better tomo...

Responsive image

บริษัทร่วมทุน PepsiCo - Beyond Meat เตรียมเปิดตัว เนื้ออบแห้ง Plant-Based ออกสู่ตลาด

สื่อต่างประเทศรายงานว่า บริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ระหว่าง Beyond Meat และ PepsiCo มีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Plant-Based ตัวแรกซึ่งเป็นเนื้ออบแห้งที่ทำจากพืช...

Responsive image

RS Group ตั้งเป้ารายได้ปีนี้แตะ 5.1 พันล้านบาท พร้อมวางงบลงทุนซื้อกิจการปีนี้ 1,000 ล้านบาท หวังผลักดัน Entertainmerce

RS Group ปักธงยกระดับโมเดล Entertainmerce พร้อมเผย 4 กลยุทธ์หลักในการสร้างการเติบโต ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นตัวขับเคลื่อน และกุญแจสำคัญที่จะนำธุรกิจทะยานสู่เป้าหมาย 5.1 พันล้าน...