ไทยประกันชีวิต เคาะขายหุ้น IPO ราคาหุ้นละ 16 บาท/หุ้น เตรียมเปิดจอง 29 มิ.ย.- 6 ก.ค. 65 | Techsauce

ไทยประกันชีวิต เคาะขายหุ้น IPO ราคาหุ้นละ 16 บาท/หุ้น เตรียมเปิดจอง 29 มิ.ย.- 6 ก.ค. 65

บมจ.ไทยประกันชีวิต หรือ TLI เคาะราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 16 บาทต่อหุ้น จำนวนไม่เกิน 2,155 ล้านหุ้น มูลค่าเสนอขาย 3.7 หมื่นล้าน เปิดขายนักลงทุนบุคคล 29 มิ.ย. - 6 ก.ค.65

ไทยประกันชีวิต เคาะขายหุ้น IPO ราคาหุ้นละ 16 บาท/หุ้น เตรียมเปิดจอง 29 มิ.ย.- 6 ก.ค. 65 ประกอบด้วย

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท จำนวน 850,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 7.4 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

2. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท วี.ซี. สมบัติ จำกัด จำนวนไม่เกิน 1,166,575,300 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10.2 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

3. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Her Sing (H.K.) Limited จำนวนไม่เกิน 138,493,600 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 1.2 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ 

รวมทั้งหมดคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 18.8 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

มูลค่าการเสนอขาย ไม่เกิน 34,481 ล้านบาท (ไม่รวมหุ้นส่วนเกินในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวน) หรือไม่เกิน 37,067 ล้านบาท (รวมหุ้นส่วนเกินในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวน)

ทั้งนี้ TLI ระบุในไฟลิ่งว่า เงินระดมทุนครั้งนี้จะใช้สำหรับลงทุนด้านเทคโนโลยี 2,000 ล้านบาท เสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางจัดจำหน่ายผ่านพันธมิตร 5,400 ล้านบาท และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินทุน สำหรับเงินทุนหมุนเวียน และวัตถุประสงค์อื่น 6,200 บาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 13,600 ล้านบาท ขณะเดียวกัน TLI เตรียมจะแถลงข่าวเรื่องการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 27 มิถุนายน นี้ 

RELATED ARTICLE

Responsive image

เวทีเสวนา ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน โดยกลุ่มธุรกิจ TCP

กลุ่มธุรกิจ TCP จึงได้ร่วมกับบริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด จัดงาน “ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน (Collaborative Partnership for Sustainability)” ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้การ...

Responsive image

Google Cloud ประกาศเปิดตัว Cloud Region แห่งแรกในไทย หวังยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสู่เฟสต่อไป

Cloud Region ในประเทศไทย จะให้บริการธุรกิจและระบบคลาวด์ศักยภาพสูงที่จำเป็นต่อองค์กร เพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ดิจิทัล และสร้างข้อได้เปรียบใหม่ ๆ ในการแข่งขัน ตลอดจนตอกย้...

Responsive image

Rabbit Care เผยการระดมทุน Series C จาก Winter Capital และ VGI PCL เสริมแกร่งชิงส่วนแบ่งตลาดโบรกเกอร์ประกันภัย

Rabbit Care ผู้นำโบรกเกอร์ประกันภัยและบริการทางด้านการเงินออนไลน์ของประเทศไทย ประกาศการระดมทุนระดับ Series C โดย Winter Capital บริษัทการลงทุนในตราสารทุนเติบโต (Growth Equity Inves...