สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดตัวระบบประมวลผล Big Data พร้อมเดินหน้าการค้าเศรษฐกิจใหม่ เตรียมพัฒนาแผน MOC Big Data Roadmap เพื่อนำเทคโนโลยีด้าน Big data มาร่วมแก้ปัญหาการเกษตร

ในงาน “ร่วมคิด ร่วมค้า ท้าทายเศรษฐกิจโลก: การรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนากลยุทธ์การค้าเศรษฐกิจใหม่” ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2019 นอกจากนี้จะมีการเปิดตัวระบบประมวลผล Big Data เพื่อช่วยในการตัดสินและวางแผนนโยบายด้านสินค้าเกษตรสำคัญ โดยมีพืชเกษตรสำคัญ 5 ชนิดนำร่อง ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งนี้จะเริ่มต้นที่ พืชนนำร่อง 3 ชนิด ข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา

ระบบ Big Data มีการนำเสนอในรูปแบบ Policy Dashboard สำหรับผู้บริหาร และสามารถคาดการณ์แนวโน้มและกำหนดนโยบายด้านราคา และใช้ติดตามในด้านอุปทาน (Supply) และ อุปสงค์ (Demand) ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงมี Policy Dashboard: Social Analytics การการรับฟังความเห็นจากประชาชน เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย

คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์เผยว่า สนค. ได้ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) มุ่งไปที่การเพิ่มมูลค่าและเศรษฐกิจการค้าเทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าการค้าโลก ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าของประเทศไทย

อีกทั้งมีการจัดรับฟังความเห็นเพื่อนำมาพัฒนาการค้าเศรษฐกิจใหม่ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ดังนี้ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน ดิจิทัลคอนเทนต์ และโลจิสติกส์การค้า โดยครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เข้าร่วมเสวนาและความเห็นเพื่อต่อยอดแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ

 

อ้างอิงข้อมูลจาก: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

RELATED ARTICLE

Responsive image

Grab จับมือรัฐบาลอินโดนีเซีย หนุน Ecosystem ยานยนต์ไฟฟ้า ตั้งเป้า 2 ล้านคันในปี 2025

Grab ผู้ให้บริการบนดิจิทัลในอาเซียน ประกาศความร่วมมือกับรัฐบาลอินโดนีเซีย สร้าง Ecosystem ของยานยนต์ไฟฟ้าทั้ง 2 และ 4 ล้อ หนุนเป้าของรัฐบาลอินโดฯ ที่อยากมียานยนต์ไฟฟ้า 2 ล้านคันภาย...

Responsive image

SCG จับมือ GIZTIX พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มการขนส่งครบวงจรแก่ผู้แทนจำหน่าย SCG

SCG จับมือ GIZTIX สตาร์ทอัพด้านการบริการขนส่งผ่านระบบออนไลน์และเทคโนโลยีสำหรับผู้ขนส่ง ร่วมเดินหน้าพัฒนาดิจิทัลแพลทฟอร์มด้านการขนส่งแบบครบวงจรเสริมแกร่งร้านผู้แทนจำหน่ายสินค้าวัสดุ...

Responsive image

‘Tim Cook’ CEO Apple เผยภาพเยือนประเทศไทย พร้อมพิมพ์คำว่า “สวัสดี Thailand”

Tim Cook’ CEO Apple เผยภาพเยือนประเทศไทย เริ่มต้นที่วัดอรุณ , โรงเรียนสาธิตจุฬา พร้อมเผยภาพพบกับนักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงไทย ที่ Cook ยังได้แสดงความยินดีกับการได้เหรียญทองในซีเกมส์อีก...