สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดตัวระบบประมวลผล Big Data พร้อมเดินหน้าการค้าเศรษฐกิจใหม่ เตรียมพัฒนาแผน MOC Big Data Roadmap เพื่อนำเทคโนโลยีด้าน Big data มาร่วมแก้ปัญหาการเกษตร

ในงาน “ร่วมคิด ร่วมค้า ท้าทายเศรษฐกิจโลก: การรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนากลยุทธ์การค้าเศรษฐกิจใหม่” ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2019 นอกจากนี้จะมีการเปิดตัวระบบประมวลผล Big Data เพื่อช่วยในการตัดสินและวางแผนนโยบายด้านสินค้าเกษตรสำคัญ โดยมีพืชเกษตรสำคัญ 5 ชนิดนำร่อง ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งนี้จะเริ่มต้นที่ พืชนนำร่อง 3 ชนิด ข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา

ระบบ Big Data มีการนำเสนอในรูปแบบ Policy Dashboard สำหรับผู้บริหาร และสามารถคาดการณ์แนวโน้มและกำหนดนโยบายด้านราคา และใช้ติดตามในด้านอุปทาน (Supply) และ อุปสงค์ (Demand) ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงมี Policy Dashboard: Social Analytics การการรับฟังความเห็นจากประชาชน เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย

คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์เผยว่า สนค. ได้ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) มุ่งไปที่การเพิ่มมูลค่าและเศรษฐกิจการค้าเทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าการค้าโลก ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าของประเทศไทย

อีกทั้งมีการจัดรับฟังความเห็นเพื่อนำมาพัฒนาการค้าเศรษฐกิจใหม่ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ดังนี้ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน ดิจิทัลคอนเทนต์ และโลจิสติกส์การค้า โดยครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เข้าร่วมเสวนาและความเห็นเพื่อต่อยอดแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ

 

อ้างอิงข้อมูลจาก: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

RELATED ARTICLE

Responsive image

Data Driven Marketing จะอยู่อย่างไรในยุค PDPA รุ่งเรือง

ในวันที่แบรนด์ต่างแข่งกันสะสม Data ให้ BIG เพื่อรอวันได้ออกดอกออกผลจากการประมวลผลและทำ AI, Machine learning, Automation, Personalization กันเจ๋งๆซักที ดันมีกฎหมายใหม่ออกมาสั่งห้าม ...

Responsive image

วิเคราะห์ดีล King Power กลับมาถือหุ้น RS ในยุคที่ Big Data กลายเป็นขุมทรัพย์ของโลกธุรกิจ

นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวคราวในวงการธุรกิจไทยที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว กับประเด็นของการขายหุ้นบนกระดานรายใหญ่ หรือBig Lot ของ ‘คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์’ เจ้าของ บมจ.อาร์ เอส ให้ก...

Responsive image

บำรุงราษฎร์ ล้ำ! ชูนวัตกรรม Medical technology สู่การรักษารูปแบบใหม่ในอนาคต

บำรุงราษฎร์ รุกสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม ชู Medical technology ปฏิวัติการดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่สู่โลกอนาคต ตั้งเป้าผู้นำด้านบริบาลสุขภาพแบบองค์รวมระดับโลก ในอีก 3 ปีข้างหน้า...