สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดตัวระบบประมวลผล Big Data พร้อมเดินหน้าการค้าเศรษฐกิจใหม่ เตรียมพัฒนาแผน MOC Big Data Roadmap เพื่อนำเทคโนโลยีด้าน Big data มาร่วมแก้ปัญหาการเกษตร

ในงาน “ร่วมคิด ร่วมค้า ท้าทายเศรษฐกิจโลก: การรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนากลยุทธ์การค้าเศรษฐกิจใหม่” ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2019 นอกจากนี้จะมีการเปิดตัวระบบประมวลผล Big Data เพื่อช่วยในการตัดสินและวางแผนนโยบายด้านสินค้าเกษตรสำคัญ โดยมีพืชเกษตรสำคัญ 5 ชนิดนำร่อง ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งนี้จะเริ่มต้นที่ พืชนนำร่อง 3 ชนิด ข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา

ระบบ Big Data มีการนำเสนอในรูปแบบ Policy Dashboard สำหรับผู้บริหาร และสามารถคาดการณ์แนวโน้มและกำหนดนโยบายด้านราคา และใช้ติดตามในด้านอุปทาน (Supply) และ อุปสงค์ (Demand) ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงมี Policy Dashboard: Social Analytics การการรับฟังความเห็นจากประชาชน เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย

คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์เผยว่า สนค. ได้ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) มุ่งไปที่การเพิ่มมูลค่าและเศรษฐกิจการค้าเทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าการค้าโลก ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าของประเทศไทย

อีกทั้งมีการจัดรับฟังความเห็นเพื่อนำมาพัฒนาการค้าเศรษฐกิจใหม่ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ดังนี้ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน ดิจิทัลคอนเทนต์ และโลจิสติกส์การค้า โดยครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เข้าร่วมเสวนาและความเห็นเพื่อต่อยอดแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ

 

อ้างอิงข้อมูลจาก: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

RELATED ARTICLE

Responsive image

ครม.ไฟเขียวงบประมาณปี 64 ด้านอุดมศึกษา วิจัยและพัฒนากว่า 5.7 หมื่นล้านบาท ปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่

ครม. อนุมัติสนับสนุนงบประมาณปี 64 ด้านอุดมศึกษา วิจัยและพัฒนากว่า 5.7 หมื่นล้านบาท เพื่อปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึง ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้เป็นผู้ประกอบการ...

Responsive image

Toyota Leasing ออกหุ้นกู้ด้วย Blockchain รายแรกในไทย ด้วยมูลค่า 500 ล้านบาท ทราบข้อมูลผู้ถือครองตราสารหนี้ Realtime

Toyota Leasing เป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้วย Blockchain ภายใต้ Sandbox ของสำนักงานกลต โดยมีธนาคารกรุงเทพเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้...

Responsive image

'กรณ์' เผย DNA พรรคใหม่ ต้องเป็นเหมือน Startup "กล้าคิด กล้าลุย พร้อมเปลี่ยนแปลง แต่รอบคอบ"

หลังจาก Techsauce ได้เผยแพร่ข่าว 'กรณ์ จาติกวณิช' เตรียมระดมกลุ่มนักธุรกิจ Startup ตั้งพรรคใหม่ ไปแล้วนั้น ล่าสุดคุณกรณ์ ได้ขอบคุณทุกกำลังใจผ่าน Facebook พร้อมชวนตั้งชื่อพรรคใหม่ โ...