Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN big-data

เปิด 5 เทรนด์ Big Data มาแรง ปี 2566 ที่องค์กรธุรกิจควรวางแผนปรับใช้

5 Big Data Use Cases ที่องค์กรธุรกิจควรวางแผนปรับใช้ในปี 2566 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจ...

NIEM Analytics Dashboard เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยบริษัท คอราไลน์ จำกัด

NIEMS Data Analytics (Quick Win Phase) คือ Dashboard ที่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบบันทึกเหตุฉุกเฉินของทาง สพฉ. มาแสดงผลข้อมูลที่มีประโยชน์ และใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการด้านการแพ...

ไขรหัสความสำเร็จ The 1 ขับเคลื่อน Business Innovation ด้วย Big Data จากเวที Techsauce Global Summit 2022

How to ขับเคลื่อน Big Data ไปสู่ Innovation อย่างไร เมื่อหัวใจของธุรกิจ คือ ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า จากเวทีเสวนาในหัวข้อ “How to Balance Business Innovation and Data Protection in...

มุมมองการใช้ Data Solutions และ Automation เพื่อยกระดับธุรกิจให้แข่งขันได้ในยุคดิจิทัลกับ STelligence ผู้ช่วยขับเคลื่อนองค์กร

STelligence ผู้ช่วยขับเคลื่อนองค์กร ยกระดับการใช้ Data ให้แข่งขันได้ในยุคดิจิทัล เป็นบริษัทคนไทยผู้บุกเบิกโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพาณิชย์ เห็นประโยชน์ของการใช้ Big data ในอุตส...

เตรียมองค์กรให้พร้อมด้วย Big Data และการทำ CDP ต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

ชวนอ่านบทความว่าด้วยเรื่องการตั้งต้นทำ Customer Data Platform ในองค์กรที่ต่อยอดมาจากการใช้ Data ในการเจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคและหาผลิตภัณฑ์บริการที่ตอบโจทย์ เพราะปัจจุบันมีข้อมูลที...

เตรียมพร้อมองค์กรด้วย Big Data รับพฤติกรรมผู้บริโภคยุค Next Normal

เตรียมธุรกิจให้พร้อมด้วย Big Data รับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค Next Normal กับ ICHI ผู้ให้ความรู้ด้าน Digital Solution และ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบัน IMC ที่มาแบ่งปันความรู้...

ปรับ Mindset คนในองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และแนะวิธีการใช้ Big Data ให้ได้จริง

ICHI ผู้ให้ความรู้ด้าน Digital Solution จึงได้เชิญ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Digital Transformation สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA มาร่...

เล่าเรื่องผ่านข้อมูล 5G ในประเทศไทยพัฒนาไปแค่ไหนในช่วงโควิค 19

เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ตรงกันว่า การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ทำให้แผนต่าง ๆ ของธุรกิจ และ ชีวิตประจำวันของเรา ในปี 2020 - 2021 หยุดชะงัก แต่ในขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่ตรงกันข้ามเกิดขึ้นนั...

Blendata ใช้เทคโนโลยี Big Data เสริมระบบ Cybersecurity ให้ G-Able บนแพลตฟอร์ม Blendata Enterprise

Blendata บริษัทผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ นำเทคโนโลยี Big Data ช่วยเสริมระบบ Cybersecurity พร้อมเพิ่มจุดแข็งให้กับ Holistic G-Cyber Solution ของกลุ่มจีเอเบิล ย...

Krungsri เผยเทรนด์อนาคต กับโอกาสใหม่ในภูมิภาคอาเซียนยุคดิจิทัล

Krungsri เผยเทรนด์อนาคต กับโอกาสใหม่ในภูมิภาคอาเซียนยุคดิจิทัล ในงานสัมมนาออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี Krungsri Business Forum 2022: What’s Next for Thailand? ภายใต้หัวข้อ อนาคต กับโ...

ถ้าไม่มี Big Data องค์กรจะนำกลยุทธ์ AI First มาขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างไร ? ฟังคำแนะนำจาก Andrew Ng

ถ้าไม่มี Big Data องค์กรจะนำกลยุทธ์ AI First มาขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างไร ? บทความนี้ Techsauce ได้สรุปสัมภาษณ์ของ Andrew Ng ผู้ก่อตั้งทีม Google Brain ของ Google และ อดีต Chief Sc...

Data Solution 101 : ความแตกต่างระหว่าง Databases, Data Warehouses และ Data Lakes ในโลกธุรกิจ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Data Platform) เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจที่มีความซับซ้อน ระบบฐานข้อมูลยุคใหม่จะต้องสามารถรอบรับ ข้อมูลปริมาณมหาสาร จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อแก้ปั...

Location Intelligence - วิเคราะห์แผนที่ด้วย AI คืออะไร และ สร้าง Impact ทางธุรกิจได้อย่างไร

ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่นั้น มีปัญหาในการใช้ข้อมูลที่อยู่ และ แผนที่ ในการวิเคราะห์  ทำนาย ช่วยในการตัดสินใจ และ สร้างกลยุทธ์ในองค์กร เนื่องจากข้อมูลแผนที่เป็นข้อมูลที่ต้องใช้ปร...

Techsauce Live : คุยกับ Berly8 Plus อีกธุรกิจที่ปรึกษา Digital Transformation สัญชาติไทย

Techsauce Live พูดคุยกับ คุณอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ปรึกษาด้าน digital transformation แบบครบวงจรสัญช...

วิศวะฯ มธ. มุ่งปั้นวิศวกรยุคใหม่ รองรับการเติบโตของ ‘เทคโนโลยีควอนตัม’ ช่วยยกระดับความปลอดภัยโลกไซเบอร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ธรรมศาสตร์ (TSE) ปรับแนวทางการสอนให้สอดรับการพัฒนาของเทคโนโลยีควอนตัม ที่จะเข้ามาช่วยยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และเป็นเทรนด์ท...