บริษัท ทรู อินคิวบ์ภายใต้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจด้วยเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ให้แก่ Startup ไทย เป็นเวลากว่า 4 ปี และเล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญของประเทศไทย ที่ยังมีจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ Startup ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนิเซีย จึงได้มีการสร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ (Inspire) สนับสนุนและผลักดันนวัตกรรม (Innovate) บ่มเพาะส่งเสริมการเติบโต (Incubate) และลงทุน (Invest) ในธุรกจ Startup

ในวันนี้ ทรู อินคิวบ์ เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสามารถของ Startup ในประเทศไทยที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากหลายภาคส่วน จึงได้จัดประกวดโครงการ 'True Incube Thailand Mobile App. Challenge X Techsauce Global Summit 2017' ซึ่งเป็นโครงการประกวดเฟ้นหา Application เพื่อสร้างธุรกิจ Startup ที่ประสพความสำเร็จ ด้วยมุ่งหวังที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจ Startup ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนักรบทางเศรษฐกิจใหม่และเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0

รายละเอียดการประกวด

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

 • นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่กำลังจะจดทะเบียนบริษัท (ภายใน 30 วันนับจากวันที่สมัคร)
 • มี Mobile Application หรือกำลังพัฒนา Mobile Application อยู่ในระดับที่พร้อมนำเสนอผลงาน (Prototype หรือ Mock up Version)
 • จำนวนผู้ก่อตั้งบริษัทไม่ตํ่ากว่า 3 คน
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร รับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 26 ก.ค. 2560

ลงทะเบียนสมัคร ที่ www.trueincube.com หรือ e-mail: trueincube@truecorp.co.th

ประกาศผลทาง Website www.trueincube.com และ Facebook: https://www.facebook.com/trueincube/

รายละเอียดเพิ่มเติม ทาง Website www.trueincube.com โทร. (02) 658-0402

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

รอบที่ 1 คัดเลือกผู้เข้ารอบ 15 ทีม (รอบคัดเลือก)

ผู้สมัครเข้าประกวดต้องนำเสนอ Mobile Application ที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจ Startup ได้ โดย การ pitch นำเสนอ Mobile Application ดังกล่าว เป็นเวลา 5 นาทีและถามตอบ 5 นาที ให้กับคณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งจาก บ. ทรูอินคิวน์ จำกัด ณ True Incube Co-Working Space ชั้น 4 อาคาร Center Point of Siam Square ในวันที่ 26 ก.ค. 2017

 1. ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนผ่าน trueincube.com ไม่เกินวันที่ 26 ก.ค. 2017
 2. ผู้สมัคร 1 ทีม มีสมาชิกได้ไม่เกิน 5 คน และส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ผลงาน/ทีม โดยสมาชิกในทีมจะต้องไม่มีชื่อเป็นสมาชิกในทีมอื่น
 3. ห้ามผู้สมัครนำผลงานส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของบุคคลอื่นมาส่งเข้าประกวด
 4. โครงการ “True Incube Thailand Mobile App. Challenge X Techsauce Global Summit 2017” ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 5. โครงการ “True Incube Thailand Mobile App. Challenge X Techsauce Global Summit 2017” ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย
 6. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ trueincube.com

รอบที่ 2 คัดเลือก 10 ทีม (รอบตัดสิน)

 1. ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร และข้อมูลของสมาชิกในทีม พร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ภายในวันที่ทำการ Pitch ต่อคณะกรรมการ
 2. เมื่อผ่านเข้ารอบทั้ง 15ทีมจะต้องส่งแผนธุรกิจตามรูปแบบที่กำหนด (True Incube Pitching Presentation Template) ในรูปแบบไฟล์ PDF Download ได้จาก www.trueincube.com เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการ Pitch
 3. ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 15 ทีม จะต้องนำเสนอ Mobile Application และ แผนธุรกิจต่อคณะกรรมการในงาน Techsauce Global Summit 2017 ช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม 2017 ที่เซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
 4. หากทีมใดไม่สามารถเข้ามานำเสนอผลงานในรอบนี้จะถือว่าสละสิทธิ์

กำหนดการและสถานที่แข่งขันรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน

26 ก.ค. 2017 : รอบคัดเลือก ที่ True Incube Co-Working Space ชั้น 4 อาคาร Center Point of Siam Square เวลา 10.30-12.00 น. และ 13.30-18.00 น.

27 ก.ค. 2017 : ประกาศผล 15 ทีมเพื่อเข้ารอบตัดสินผ่าน Facebook: https://www.facebook.com/trueincube/ และ Website: trueincube.com

28 ก.ค. 2017 : รอบตัดสิน ที่ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 10.30­-12.00 น. และ 13.30-15.00 น. บริเวณ Pitching Room ที่บูธของ ทรู อินคิวบ์

29 ก.ค. 2017 : ประกาศผลและถ่ายภาพ 10 ทีมผู้ชนะ ที่ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์เวลา 15.30 น. บริเวณ ห้อง Vertical Stage “Corporate Digitalisation”

รางวัล, สิทธิประโยชน์, และเงื่อนไขสำคัญ

 1. ทีมที่เข้ารอบตัดสิน 15 ทีม จะได้รับบัตรเข้าร่วมงาน Techsauce Global Summit ทีมละ 2 ใบ และ เข้าร่วมกิจกรรม Business Matching ภายในงาน Techsauce Global Summit
 2. เป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนธุรกิจ กับกระทรวงพาณิชย์เพื่อรับเงินลงทุน
 3. เงินลงทุน 200,000 บาท สำหรับทีมที่นำเสนอ ios และ android แลกกับการเข้าถือหุ้นบริษัท 2%
 4. เงินรางวัลสนับสนุน 100,000 บาท สำหรับทีมที่นำเสนออย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง ios หรือ android แลกกับการเข้าถือหุ้นบริษัท 1%
 5. มูลค่ารางวัลรวมสูงสุด 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

RELATED ARTICLE

Responsive image

ครม.ไฟเขียวงบประมาณปี 64 ด้านอุดมศึกษา วิจัยและพัฒนากว่า 5.7 หมื่นล้านบาท ปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่

ครม. อนุมัติสนับสนุนงบประมาณปี 64 ด้านอุดมศึกษา วิจัยและพัฒนากว่า 5.7 หมื่นล้านบาท เพื่อปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึง ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้เป็นผู้ประกอบการ...

Responsive image

Toyota Leasing ออกหุ้นกู้ด้วย Blockchain รายแรกในไทย ด้วยมูลค่า 500 ล้านบาท ทราบข้อมูลผู้ถือครองตราสารหนี้ Realtime

Toyota Leasing เป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้วย Blockchain ภายใต้ Sandbox ของสำนักงานกลต โดยมีธนาคารกรุงเทพเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้...

Responsive image

'กรณ์' เผย DNA พรรคใหม่ ต้องเป็นเหมือน Startup "กล้าคิด กล้าลุย พร้อมเปลี่ยนแปลง แต่รอบคอบ"

หลังจาก Techsauce ได้เผยแพร่ข่าว 'กรณ์ จาติกวณิช' เตรียมระดมกลุ่มนักธุรกิจ Startup ตั้งพรรคใหม่ ไปแล้วนั้น ล่าสุดคุณกรณ์ ได้ขอบคุณทุกกำลังใจผ่าน Facebook พร้อมชวนตั้งชื่อพรรคใหม่ โ...