True Incube เฟ้นหา Startup รุ่นใหม่อีกครั้งในงาน Techsauce Global Summit ชิงเงินลงทุนกว่า 2 ล้านบาท | Techsauce

True Incube เฟ้นหา Startup รุ่นใหม่อีกครั้งในงาน Techsauce Global Summit ชิงเงินลงทุนกว่า 2 ล้านบาท

บริษัท ทรู อินคิวบ์ภายใต้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจด้วยเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ให้แก่ Startup ไทย เป็นเวลากว่า 4 ปี และเล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญของประเทศไทย ที่ยังมีจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ Startup ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนิเซีย จึงได้มีการสร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ (Inspire) สนับสนุนและผลักดันนวัตกรรม (Innovate) บ่มเพาะส่งเสริมการเติบโต (Incubate) และลงทุน (Invest) ในธุรกจ Startup

ในวันนี้ ทรู อินคิวบ์ เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสามารถของ Startup ในประเทศไทยที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากหลายภาคส่วน จึงได้จัดประกวดโครงการ 'True Incube Thailand Mobile App. Challenge X Techsauce Global Summit 2017' ซึ่งเป็นโครงการประกวดเฟ้นหา Application เพื่อสร้างธุรกิจ Startup ที่ประสพความสำเร็จ ด้วยมุ่งหวังที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจ Startup ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนักรบทางเศรษฐกิจใหม่และเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0

รายละเอียดการประกวด

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

 • นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่กำลังจะจดทะเบียนบริษัท (ภายใน 30 วันนับจากวันที่สมัคร)
 • มี Mobile Application หรือกำลังพัฒนา Mobile Application อยู่ในระดับที่พร้อมนำเสนอผลงาน (Prototype หรือ Mock up Version)
 • จำนวนผู้ก่อตั้งบริษัทไม่ตํ่ากว่า 3 คน
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร รับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 26 ก.ค. 2560

ลงทะเบียนสมัคร ที่ www.trueincube.com หรือ e-mail: [email protected]

ประกาศผลทาง Website www.trueincube.com และ Facebook: https://www.facebook.com/trueincube/

รายละเอียดเพิ่มเติม ทาง Website www.trueincube.com โทร. (02) 658-0402

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

รอบที่ 1 คัดเลือกผู้เข้ารอบ 15 ทีม (รอบคัดเลือก)

ผู้สมัครเข้าประกวดต้องนำเสนอ Mobile Application ที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจ Startup ได้ โดย การ pitch นำเสนอ Mobile Application ดังกล่าว เป็นเวลา 5 นาทีและถามตอบ 5 นาที ให้กับคณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งจาก บ. ทรูอินคิวน์ จำกัด ณ True Incube Co-Working Space ชั้น 4 อาคาร Center Point of Siam Square ในวันที่ 26 ก.ค. 2017

 1. ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนผ่าน trueincube.com ไม่เกินวันที่ 26 ก.ค. 2017
 2. ผู้สมัคร 1 ทีม มีสมาชิกได้ไม่เกิน 5 คน และส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ผลงาน/ทีม โดยสมาชิกในทีมจะต้องไม่มีชื่อเป็นสมาชิกในทีมอื่น
 3. ห้ามผู้สมัครนำผลงานส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของบุคคลอื่นมาส่งเข้าประกวด
 4. โครงการ “True Incube Thailand Mobile App. Challenge X Techsauce Global Summit 2017” ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 5. โครงการ “True Incube Thailand Mobile App. Challenge X Techsauce Global Summit 2017” ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย
 6. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ trueincube.com

รอบที่ 2 คัดเลือก 10 ทีม (รอบตัดสิน)

 1. ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร และข้อมูลของสมาชิกในทีม พร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ภายในวันที่ทำการ Pitch ต่อคณะกรรมการ
 2. เมื่อผ่านเข้ารอบทั้ง 15ทีมจะต้องส่งแผนธุรกิจตามรูปแบบที่กำหนด (True Incube Pitching Presentation Template) ในรูปแบบไฟล์ PDF Download ได้จาก www.trueincube.com เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการ Pitch
 3. ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 15 ทีม จะต้องนำเสนอ Mobile Application และ แผนธุรกิจต่อคณะกรรมการในงาน Techsauce Global Summit 2017 ช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม 2017 ที่เซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
 4. หากทีมใดไม่สามารถเข้ามานำเสนอผลงานในรอบนี้จะถือว่าสละสิทธิ์

กำหนดการและสถานที่แข่งขันรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน

26 ก.ค. 2017 : รอบคัดเลือก ที่ True Incube Co-Working Space ชั้น 4 อาคาร Center Point of Siam Square เวลา 10.30-12.00 น. และ 13.30-18.00 น.

27 ก.ค. 2017 : ประกาศผล 15 ทีมเพื่อเข้ารอบตัดสินผ่าน Facebook: https://www.facebook.com/trueincube/ และ Website: trueincube.com

28 ก.ค. 2017 : รอบตัดสิน ที่ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 10.30­-12.00 น. และ 13.30-15.00 น. บริเวณ Pitching Room ที่บูธของ ทรู อินคิวบ์

29 ก.ค. 2017 : ประกาศผลและถ่ายภาพ 10 ทีมผู้ชนะ ที่ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์เวลา 15.30 น. บริเวณ ห้อง Vertical Stage “Corporate Digitalisation”

รางวัล, สิทธิประโยชน์, และเงื่อนไขสำคัญ

 1. ทีมที่เข้ารอบตัดสิน 15 ทีม จะได้รับบัตรเข้าร่วมงาน Techsauce Global Summit ทีมละ 2 ใบ และ เข้าร่วมกิจกรรม Business Matching ภายในงาน Techsauce Global Summit
 2. เป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนธุรกิจ กับกระทรวงพาณิชย์เพื่อรับเงินลงทุน
 3. เงินลงทุน 200,000 บาท สำหรับทีมที่นำเสนอ ios และ android แลกกับการเข้าถือหุ้นบริษัท 2%
 4. เงินรางวัลสนับสนุน 100,000 บาท สำหรับทีมที่นำเสนออย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง ios หรือ android แลกกับการเข้าถือหุ้นบริษัท 1%
 5. มูลค่ารางวัลรวมสูงสุด 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

RELATED ARTICLE

Responsive image

รายงานของ Credit Suisse ให้สถานะยูนิคอร์นกับ AirAsia Digital บริษัทในเครือของ AirAsia Group

รายงานของ Credit Suisse ฉบับล่าสุดที่ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดจากโควิด-19 ของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ได้มีการระบุว่า AirAsia Digital บริษัทในเครือของ AirAsia เป็นหน...

Responsive image

ไทยออยล์ ร่วมลงทุนรอบ Series B ใน UnaBiz สตาร์ทอัพด้าน IoT จากสิงคโปร์ โดย SPARX Group เป็น Lead Investor

UnaBiz ผู้ให้บริการครบวงจรด้าน Internet of Things(IoT)ในสิงคโปร์ได้รวบรวมเงินกว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรอบ Series B นำโดย SPARX Group การระดมทุนในรอบนี้สามารถทำได้มากกว่าจำนวนที่กำ...

Responsive image

Merck ยื่น FDA ใช้ยาเม็ดต้านไวรัสโควิด โมลนูพิราเวียร์ ในกรณีฉุกเฉิน

Merck & Co บริษัทเวชภัณฑ์สัญชาติอเมริกัน ได้ยื่นเรื่องอย่างเป็นทางการต่อองค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) เพื่ออนุญาตใช้ยาเม็ดต้านไวรัสโควิด-19 ที่มีชื่อว่าโมลนูพิราเวียร์...