เมื่อคืนของวันจันทร์ที่ 4 มกราคม นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรได้กล่าวคำแถลงการณ์ ให้มีคำสั่งล็อคดาว์นไปจนถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างน้อย เพื่อชะลอแพร่กระจายของเชื้อโคโรน่าไวรัส นอกจากนี้ ในประกาศยังมีการกล่าวถึงงบประมาณที่จะนำมาอุดหนุนเศรษฐกิจ จำนวนกว่า 4.6 พันล้านปอนด์ ( ประมาณ 1.87 แสนล้านบาท )

งบประมาณเพื่อการอุดหนุนเศรษฐกิจนี้ คาดว่าจะสามารถช่วยอุดหนุนธุรกิจภาคเอกชนกว่า หกแสนแห่ง ซึ่งจะใช้งบประมาณสูงถึง 4000 ล้านปอนด์ โดยเกณฑ์การคัดเลือกธุรกิจที่จะได้รับการสนับสนุน จะทำการคัดเลือกจากที่ตั้งของธุรกิจเหล่านั้น ว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ และงบประมาณในส่วนที่เหลือ จะถูกนำไปใช้เพื่อการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และรัฐบาลท้องถิ่น รวมไปถึงธุรกิจของภาคเอกชน ที่มิอาจได้รับเงินอุดหนุนในกรณีก่อนหน้า 

จำนวนเงินที่ธุรกิจจะได้รับนั้น ขึ้นอยู่กับมูลค่าทางเศรษฐกิจในธุรกิจของพวกเขา โดยร้านค้าที่มีความจำเป็นในการปิดตัว จะได้รับเงินอุดหนุนสูงสุดถึง 3,000 ปอนด์ ( ประมาณ 120,000 บาท ) และสำหรับธุรกิจที่ยังคงอยู่ จะได้รับเงินสนับสนุนสูงสุดถึง 2100 ปอนด์ต่อเดือน ( ประมาณ 86,000 บาท ) เมื่อพวกเขาเริ่มกลับมาทำธุรกิจต่อไป

  • ธุรกิจที่มีมูลค่าต่ำกว่า 15,000 ปอนด์ จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 4,000 ปอนด์
  • ธุรกิจที่มีมูลค่าระหว่าง 15,000 - 51,000 ปอนด์ จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 6,000 ปอนด์
  • ธุรกิจที่มีมูลค่าสูงกว่า 51,000 ปอนด์ จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 9,000 ปอนด์

นอกจากการสนับสนุนเงินแล้ว รัฐบาลยังมีนโยบายด้านภาษี ด้วยการอุดหนุนภาษีทางธุรกิจ ในอุตสาหกรรมค้าปลีก, การท่องเที่ยว และการโรงแรม รวมไปถึงการสนับสนุนเงินให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจนถึงช่วงเดือนเมษายน และการขยายโครงการปล่อยกู้โดยรัฐบาลจนถึงช่วงเดือนมีนาคมอีกด้วย

อ้างอิงจาก GOV.UK


RELATED ARTICLE

Responsive image

Travel Bubble คืออะไร ช่วยกู้ชีพให้ธุรกิจการท่องเที่ยวได้อย่างไร?

Travel Bubble ก็คือการที่กลุ่มประเทศนั้นตกลงที่จะเปิดประเทศให้แก่กันและกัน เพื่อที่จะให้ผู้คนนั้นสามารถเดินทางไปในอีกประเทศหนึ่งได้ โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน...

Responsive image

เทรนด์คนไทยหลัง COVID-19 วิถีชีวิตที่ (ไม่) เหมือนเดิม

EIC วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคคนไทยหลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ โดยใช้ข้อมูล Google Trends ซึ่งเป็นข้อมูลแนวโน้มการค้นหาคำต่าง ๆ ผ่าน Google Search พบว่า พฤติกรรมยอดฮ...

Responsive image

ทรานส์ฟอร์มธุรกิจ Step-by-Step ด้วย Digital Transformation Canvas

ภายใต้วิกฤติ COVID-19 การทำ Digital Transformation นั้นเป็นเรื่องสำคัญ บางองค์กรอาจจะยังสับสนว่าจะปรับเปลี่ยนอย่างไร? จะเริ่มที่ตรงไหน? เครื่องมือ Digital Transformation Canvas นั้...