WHAUP ทุ่มงบลงทุน 2,762.96 ล้านบาท ซื้อหุ้น 34 % ของ Duong River Surface Waterplant JSC  ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม หลังเห็นศักยภาพการเติบโตสูง จากการที่เวียดนามมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นต่อเนื่อง และประชาชนมีความต้องการใช้น้ำประปาค่อนข้างมาก

WHAUP-investment-Vietnamบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ย่อย คือ บริษัท WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD. (“WUPSD”) เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท Duong River Surface Waterplant JSC (“SDWTP”) โดยบริษัท WUPSD จะเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 34 ของหุ้นทั้งหมดของ SDWTP โดยการลงทุนครั้งนี้ มีมูลค่ารวมประมาณ 2,762.96 ล้านบาท

บริษัท Duong River Surface Waterplant JSC (SDWTP) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยในปัจจุบันมีกำลังการผลิต 54,750,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 109,500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี มีกำหนดการแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562

ทั้งนี้ ธุรกิจน้ำประปาในประเทศเวียดนามมีศักยภาพการเติบโตที่สูงมาก อันเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากการขยายตัวของเมืองรวมทั้งนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาได้มากขึ้น

อนึ่งข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (General Statistics Office : GSO) รายงานว่า ในปี 2561 ตัวเลขประชากรในฮานอยมีจำนวนประมาณ 7.8 ล้านคน และคาดว่าจำนวนประชากรจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 9 ล้านคน ภายในปี 2568 โดยความสามารถในการให้บริการน้ำประปาของฮานอยมีเพียง 401,500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี (รวมการผลิตน้ำประปาของ SDWTP)

ในขณะที่ความต้องการใช้น้ำประปาของฮานอยมีมากถึง 547,500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ทั้งนี้ข้อมูลจากการวิจัยของ VIWASE พบว่าในปี 2573 ค่าเฉลี่ยความต้องการใช้น้ำประปาของประชากรในฮานอยจะมีปริมาณสูงถึง985,500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ในส่วนของการเข้าถึงการใข้น้ำประปาจากน้ำผิวดินของประชากรในฮานอย

ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเวียดนามรายงานว่า ในปี 2561 มีประชากรฮานอยเพียงร้อยละ 31 สามารถเข้าถึงการใข้น้ำประปาจากน้ำผิวดิน (treated surface water) และจะสามารถครอบคลุมประชากรทั้งหมดได้ในปี 2593 ในขณะเดียวกันทางภาครัฐมีความพยายามลดสัดส่วนการใช้น้ำบาดาลลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันการใช้น้ำบาดาลคิดเป็นร้อยละ 69 ของการให้บริการน้ำทั้งหมด

ในปี 2561 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือมีโรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม จำนวน 17 แห่ง และระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 13 แห่ง ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 9 แห่งของดับบลิวเอชเอ โดยปัจจุบันมีการให้บริการสาธารณูปโภครวมประมาณ 105 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 WHAUP ได้เข้าดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ ในเขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ-1 เหงะอาน ที่ประเทศเวียดนามคาดว่าสามารถดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3/2562 และเมื่อต้นปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้เข้าลงทุนในบริษัท Cua Lo Water Supply Joint Stock Company (“Cualo”) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำประปา ในจังหวัดเหงะอานเช่นกัน โดยปัจจุบัน Caulo มีกำลังการผลิตน้ำประปา 4,745,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

RELATED ARTICLE

Responsive image

รู้จักกับ 4 สตาร์ทอัพจาก เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม ลาว ผู้ได้รับรางวัลจากงาน Techsauce Global Summit Roadshow

เมื่อวันที่ 23-25 มีนาคม 2017 ที่ผ่านมา ทีม Techsauce ได้จัดงาน Techsauce Global Summit roadshow ร่วมมือกับ Mekhong Startup Ecosystem Summit 2.0 ซึ่งเป็นงานสตาร์ทอัพระดับ CLMV โดยภ...

Responsive image

เวียดนามเตรียมประกาศรายละเอียดสำหรับการจัดตั้งกองทุนสนับสนุน Startup ในประเทศเวียดนามแล้ว

รัฐฯ เวียดนามเตรียมประกาศรายละเอียดสำหรับการจัดตั้งกองทุน Venture Capital (VC) fund ภายในสิ้นปีนี้ โดยรายละเอียดดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งเรื่องจัดตั้งกองทุน และการดำเนินงานของกองทุนที...

Responsive image

Maco ทุ่ม 457.2 ล้านบาท รุกสื่อโฆษณานอกบ้านในเวียดนาม

MACO ประกาศลงทุนในต่างประเทศตามกลยุทธ์ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้านเต็มกำลัง โดยเข้าลงทุนสัดส่วน 25% ใน VGI Vietnam Joint Stock Company (“VGI Vietnam”) ผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้าน...