รวมข้อมูลหน่วยงานรัฐ-เอกชน เปิด ลงทะเบียนฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม | Techsauce

รวมข้อมูลหน่วยงานรัฐ-เอกชน เปิด ลงทะเบียนฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศนำเข้าวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม (Sinopharm)" วัคซีนป้องกันโควิด-19 จากจีนที่ได้รับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ใช้ได้ในกรณีฉุกเฉิน โดยวัคซีนชนิดเป็นวัคซีนเชื้อตาย เช่นเดียวกับ Sinovac 

Sinopharm

การนำเข้าวัคซีนครั้งนี้เป็นเหมือนการเปิดโอกาสให้ประชาชนไทยได้มีวัคซีนทางเลือก ทำให้หลายองค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเข้าไปจับจองกันมากมาย เพื่อมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพนักงานในองค์กร ในบทความนี้ได้มีการรวบรวมเอาข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จับจองและเปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" ได้

การกระจายวัคซีนในพื้นที่ต่างจังหวัด

เทศบาลนครรังสิต

เทศบาลนครรังสิต นำโดยร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิตประกาศจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 (วัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”) เบื้องต้นจำนวน 20,000 โดส คาดพร้อมฉีดให้กับประชาชนของเทศบาลนครรังสิตเร็ว ๆ นี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

สำหรับประชาชน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีทะเบียนบ้านในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต (เฉพาะ ต.ประชาธิปัตย์) และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกชนิด สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 21-25 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่ายอดจองจะครบ ผ่านช่องทางออนไลน์ คือ https://forms.gle/6NaFcMevG9CSHchr8 และที่อาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิต ชั้น 1 และศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดเทศบาลนครรังสิต ทั้ง 5 แห่ง หรือติดตามข้อมูลได้ที่ เทศบาลนครรังสิต

เทศบาลนครปากเกร็ด

ณ ตอนนี้ ทางสภาเทศบาลนครปากเกร็ดได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 300 ล้านบาท และทำการสั่งจองวัคซีนทางเลือก-ซิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 60,000 โดส สำหรับประชาชน 30,000 คน ในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด 

โดยตอนนี้ได้มีประชาชนมาลงทะเบียนจองฉีดแล้วกว่าหมื่นคน แบ่งเป็น 8 กลุ่มคือ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ดที่ตกค้าง, ผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง, บุคลากรทางการศึกษา, ประธานชุมชน และ อสม. รวมถึงประชาชนที่ตกค้างยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาให้

เทศบาลนครพิษณุโลก 

สภาเทศบาลนครพิษณุโลก อนุมัติงบประมาณ 10 ล้านบาทจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 10,000 โดส เพื่อฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนภายในจังหวัดพิษณุโลก โดยสามารถเข้าคิวจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มที่ ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครพิษณุโลก (สถานีดับเพลิง) ถ.บรมไตรโลกนารถ ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกเปิดให้ประชาชนเข้าจองคิวได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยการจองคิวฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มครั้งนี้ ทางเทศบาลนครพิษณุโลกจะรับลงทะเบียนรายชื่อไว้ก่อน จากนั้นจะส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รอสภา อบจ.อนุมัติงบจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ในส่วนของ อบจ.ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการตั้งงบประมาณจัดซื้ออีก 50 ล้านบาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชลบุรี แจ้งว่าทาง อบจ.ชลบุรี ได้ทำการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยได้สั่งจองไปแล้ว 200,000 โดส ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าจะสามารถจะจัดสรรให้กับทาง อบจ.ชลบุรี ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งการจัดซื้อในครั้งนี้ต้องการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีงบประมาณในการช่วยเหลือตนเอง โดยจะเน้นไปที่ประชาชนในสถานที่เสี่ยง เช่น ตลาดสด ตลาดนัด สถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน ซึ่งไม่รวมกับทางเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลเมืองศรีราชา และเมืองพัทยาที่มีงบประมาณในการจัดหาวัคซีนเอง

เทศบาลนครแหลมฉบัง

เทศบาลนครแหลมฉบัง นำโดยจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 120 ล้านบาท เพื่อสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปแล้วกว่า 30,000 โดส สำหรับให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยประชาชนที่สามารถเข้ารับวัคซีนได้จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนขอรับวัคซีนในช่องทางใดมาก่อน และมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยจะต้องนำหลักฐานมาแสดง ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ประชาชนแหลมฉบังสามารถมาลงทะเบียนที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายนเป็นต้นไป (ในวันเวลาราชการ) และในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง อีก 23 จุด ที่จะเปิดรับลงทะเบียนทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 9.00 -15.00 น. และคาดว่าจะสำรวจความต้องการไปอีก 2 สัปดาห์ เพื่อคัดกรองประชาชนยังไม่มีเวลามาลง

เมืองพัทยา

เมืองพัทยา นำโดย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ประสานงานสั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์ม จากสถาบันจุฬาภรณ์จำนวน 100,000 โดส ให้ประชาชนชาวเมืองพัทยาจำนวนกว่า 50,000 คน โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่ได้รับบริการวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 

ช่องทางการให้บริการประชาชนเข้ารับฉีดวัคซีน มีทั้งผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ “เมืองพัทยาพร้อม” https://sites.google.com/view/pattayaready และบริการลงทะเบียนให้ประชาชนที่ไม่มีความชำนาญเรื่องการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนที่บริเวณหน้าห้องกลุ่มกฎหมาย ชั้น 1 อาคาร 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา, โรงพยาบาลเมืองพัทยา, วัดบุณย์กัญจนาราม และบริเวณริมทะเล ซอย 6 ถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยา และจุดบริการอื่น ๆ ในชุมชน

สมุทรสาคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ได้มีการอนุมัติเห็นชอบให้ทาง อบจ.สมุทรสาคร จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 200,000 โดสแล้ว เพื่อฉีดให้กับประชาชนกว่า 100,000 คน 

สำหรับการจองวัคซีนทางเลือกของ อบจ. สมุทรสาคร ขณะนี้ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลต่าง ๆ ร่วมกันวางแผน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน และต้องวางระบบการจองขึ้นมา โดยคาดว่าจะมีการเปิดแอปพลิเคชั่น “สาครรวมใจ” เพื่อจองวัคซีนซิโนฟาร์มโดยเฉพาะ ควบคู่ไปกับการจองในรูปแบบเดิมที่มีอยู่ โดยแผนปัจจุบันจะเปิดให้ประชาชนจองภายในวันที่ 24 มิถุนายน เนื่องจากวันที่ 25 มิถุนายน เป็นกำหนดการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มวันแรกทั่วประเทศ

นครราชสีมา

จากที่ประชุมสภา อบจ.นครราชสีมา ได้มีมติอนุมัติงบประมาณให้ในการสั่งจองวัคซีนครั้งนี้ จำนวน 80 ล้านบาท เพื่อสั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 100,000 โดส 

แต่เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ทราบวัน เวลาที่จะได้รับการส่งมอบวัคซีนอย่างแน่นอน ดังนั้น ขณะนี้ อบจ.นครราชสีมา ได้มีการวางแผนว่าเมื่อได้วัคซีนมาครบแล้ว ก็จะทำการส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อที่จะกระจายฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ฟรีต่อไป

องค์กรเอกชนและรัฐบาล เริ่มมีการจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากร

จากการตรวจสอบพบว่ามีองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งสิ้น 5,199 องค์กร รวมทั้งหมด 476,682 คน มากที่สุดคือ ภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 1,726 องค์กร, ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค 920 องค์กร และภาคธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ 482 องค์กร ฯลฯ

องค์กร-บริษัท

สำหรับองค์กร-บริษัทต่าง ๆ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่า ทางองค์กรของตนเองจะได้รับการจัดสรรวัคซีนซอโนฟาร์มมากน้อยเพียงใด หรือได้รับเมื่อไหร่ โดยขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบสำหรับองค์กร-บริษัทที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 ดังนี้

 1. ตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านขององค์กรจากอีเมลผู้บริหารสูงสุด และเข้าล็อคอินใช้งานในระบบขอรับการจัดสรรวัคซีนผ่านทางเว็บไซด์ https://vaccine.cra.ac.th คลิกเลือกเมนู “2. ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน”

 2. เมื่อเข้าสู่ระบบในหน้าหลัก ท่านจะได้รับทราบจำนวนวัคซีนที่องค์กรได้รับการจัดสรร จำนวนวัคซีนที่บริจาคเพิ่มจำนวนไม่น้อยกว่า 10% และรวมจำนวนเงิน

 3. ไปที่เมนู “ข้อมูลองค์กร” ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการทำข้อตกลงอิเล็กทรอนิกส์

 4. ไปที่เมนู “คำขอรับจัดสรร” ยืนยันจำนวนวัคซีนที่องค์กรได้รับการจัดสรร และจำนวนวัคซีนที่บริจาคอีกครั้ง (แก้ไขจำนวนโดสบริจาคได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 10% จากยอดที่ได้รับจัดสรร) และดำเนินการโอนเงินเต็มจำนวนภายในกำหนด 3 วันทำการ พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าระบบ และกดปุ่มยืนยันการโอนเงิน

 5. เลือก “สถานพยาบาล” ที่จะเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ แนะนำให้องค์กรติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลที่เลือกเพื่อให้โรงพยาบาลดังกล่าวตอบรับการให้บริการฉีดวัคซีน และกดปุ่ม “เลือก” เพื่อเพิ่มรายชื่อโรงพยาบาลไปยังหน้ายอมรับเงื่อนไขการบริหารและจัดสรรฯ ซึ่งเป็นขั้นตอนของการทำข้อตกลงการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 6. กดปุ่ม ยอมรับเงื่อนไขการบริหารและจัดสรร ในกรณีองค์กรท่านเลือกมากกว่า 1 สถานพยาบาลท่านจะเห็นว่ามีข้อตกลงหลายฉบับท่าน จะต้องลงนามในข้อตกลงสำหรับแต่ละสถานพยาบาล ทั้งนี้ หากดำเนินการลงนามแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้

 7. เลือกสถานที่จัดส่งและจำนวนโดส ในเมนู “คำขอรับจัดสรร” โดยสามารถกำหนดรอบการจัดส่งวัคซีนตามจำนวนคนที่ได้รับการจัดสรรเพื่อส่งไปยังโรงพยาบาลที่ลงนามยอมรับเงื่อนไขกับองค์กรเรียบร้อยแล้ว กรณีมีมากกว่า 1 โรงพยาบาล ให้องค์กรกำหนดสัดส่วนจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรเพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลที่ประสานงานไว้

 8. อัพโหลดรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนตาม format xls. ทั้งนี้ สามารถแก้ไขรายชื่อและอัพโหลดได้ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนวันนัดหมายการฉีดกับสถานพยาบาล

ทั้งนี้ ตอนนี้ก็ได้มีทางองค์กรเอกชนหลายแห่งได้จัดสรรวัคซีนให้กับพนักงานในองค์กร ตัวอย่างเช่น แสนสิริ ที่ทางด้าน นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้มีการสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้พนักงานจำนวน 2,000 คน รวมทั้งครอบครัวพนักงาน หลังจากได้ทำการสำรวจความต้องการของพนักงานมาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการรอจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ในส่วนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในระยะที่ 1 นี้

อย่างไรก็ตาม ประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมิถุนายน 2564 ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะมีการแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานใด จังหวัดไหนจะได้รับจำนวนเท่าไร และเมื่อใด และทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเป็นผู้แจกจ่ายวัคซีนให้แต่ละหน่วยงาน แต่ละจังหวัดเอง เนื่องจากในล็อตแรกนี้มีการนำเข้าวัคซีนซีโนฟาร์มจำนวน 1 ล้านโดส

เครือโรงพยาบาลรับวัคซีนมากระจายต่อ

InterMedical Care and Lab (IMH)

 InterMedical Care and Lab (IMH) ประกาศ บริษัทฯ ได้ลงทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเตรียมฉีดเข็มแรกวันที่ 25 มิถุนายนนี้ 

ซึ่งขณะนี้มีลูกค้าลงทะเบียนเลือกขอรับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทาง IMH แล้วกว่า 35,000 ราย โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะฉีดวัคซีนดังกล่าวให้ครบ 50,000 ราย หรือประมาณ 100,000 โดส ภายในไตรมาส 3 ปีนี้

เครือโรงพยาบาลเปาโล 5 สาขา

เครือโรงพยาบาลเปาโล 5 สาขา ได้แก่ เกษตร โชคชัย 4 รังสิต สมุทรปราการ และพระประแดง ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับองค์กรและหน่วยงาน โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

 1. องค์กรหรือหน่วยงานต้องดำเนินการยื่นความประสงค์พร้อมเลือกสถานพยาบาลด้วยตัวเองตามขั้นตอนเพื่อขอจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 2. เมื่อองค์กรหรือหน่วยงานได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้ว ให้ติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านเลือกและผ่านการขึ้นทะเบียนเพื่อประสานงานฉีดวัคซีนให้บุคลากร หรือ พนักงานในหน่วยงาน

 3. เครือโรงพยาบาลเปาโลทั้ง 5 สาขา ที่ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว สามารถให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับกลุ่มองค์กรและหน่วยงานในรูปแบบนิติบุคคล โดยสามารถจัดบริการได้ในรูปแบบฉีดนอกสถานที่ และ การฉีด ณ โรงพยาบาล

 4. องค์กรหรือหน่วยงานแจ้งความต้องการผ่านทาง https://bit.ly/2TGBXeR และจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานกลับภายใน 48 ชั่วโมงของวันทำการปกติ เพื่อแจ้งขั้นตอนดำเนินการและอัตราบริการต่อไป

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เองได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ให้บริการฉัดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ เว็ปไซต์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์


RELATED ARTICLE

Responsive image

อนันดา จับมือ Bitkub เปิดตัว ZillaSpace Protocol แก้ปัญหาทรัพยากรเหลือใช้ แบ่งปันพื้นที่อสังหาฯร่วมกันผ่าน Blockchain

เพราะ Blockchain ทำได้มากกว่าเรื่องของ Crypto อนันดา จับมือ Bitkub เปิดตัว ZillaSpace Protocol แก้ปัญหาทรัพยากรเหลือใช้ แบ่งปันพื้นที่อสังหาฯร่วมกันผ่าน Blockchain...

Responsive image

Bitkub มีแผนจะขยายไปต่างประเทศ ตั้งเป้าเป็น Coinbase แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Bitkub ประกาศ พร้อมจะเข้าให้บริการทุก ๆ ด้านเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล และจะขยายการให้บริการไปในประเทศอื่น ๆ เพื่อที่จะเป็น “Coinbase แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”...

Responsive image

Robinhood จับมือ H SEM และ ETRAN เปิดสถานีเปลี่ยนแบต EV Bike เฟสแรก 14 จุด ทั่วกรุงเทพฯ รองรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส่งอาหาร

Robinhood ฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย จับมือสองพันธมิตร “H SEM” และ “ETRAN” เดินหน้าสานต่อโมเดล “Robinhood EV Bike” เปิดสถานีให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่เฟสแรก 14 จุด ทั่วกรุงเทพฯ เตรียมพ...