Wisesight จับมือ depa, Etailligence, ZWIZ.AI เปิดตัวทีม ZOCIAL EYE TRAINER รุกธุรกิจ SMEs | Techsauce

Wisesight จับมือ depa, Etailligence, ZWIZ.AI เปิดตัวทีม ZOCIAL EYE TRAINER รุกธุรกิจ SMEs

บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย พร้อมจับมือ depa, Etailligence และ ZWIZ.AI รวมถึงได้เปิดตัวทีม ‘ZOCIAL EYE TRAINER’ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ ZOCIAL EYE ที่จะมาช่วยธุรกิจปลดล็อกศักยภาพการใช้งานข้อมูล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัล 

จากซ้ายไปขวา 1. คุณชนกานต์ ชินชัชวาล, CEO, ZWIZ.AI, 2. คุณกล้า ตั้งสุวรรณ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด, 3. ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 4. คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา, ที่ปรึกษา และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA)

ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เผยว่า “ปัจจุบัน ธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการบริโภค การแข่งขันในตลาด และผลกระทบจากโควิด-19 ธุรกิจขนาดเล็กจึงต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงกระบวนการ ลดต้นทุน สร้างสินค้าหรือบริการใหม่ และเข้าถึงลูกค้าใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กให้ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านมาตรการ โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เช่น depa Digtal Transformation Fund และ depa mini transformation voucher”

คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา, ที่ปรึกษา และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA) กล่าวว่า “การค้าขายบนโลกออนไลน์ (E-commerce) เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย และคาดการณ์ว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยข้อมูลการซื้อขายออนไลน์ที่มากมายมหาศาล ทำให้มองเห็นถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว ผ่านการรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผลผ่าน Seller Etailligence Dashbord โดยมีฟังก์ชั่นการใช้งานหลัก คือ ข้อมูลภาพรวมตลาด อี คอมเมิร์ส ในประเทศไทย แบ่งตามประเภทของสินค้า ที่จะทำให้ผู้ใช้เห็นถึง ยอดขาย จำนวนร้านค้า จำนวนสินค้าที่ขายในตลาด อีคอมเมิร์ส และเจาะลึกไปถึงสินค้าที่ขายดี บอกจำนวนที่ขายได้พร้อมยอดขายรวม และอันดับของร้านค้าที่ขายดี ซึ่งการได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้ จะทำให้ผู้ขายตัดสินใจวางแผนการตลาดได้แม่นยำมากขึ้น

นอกจากนี้ อีเทลลิเจนซ์ ยังได้ผู้นำด้าน Social Listening อย่างคุณกล้า จากบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อการตลาดด้านข้อมูลให้สมบูรณ์แบบ และยังได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยมีเป้าหมายสำคัญร่วมกัน ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย ใช้ข้อมูล (data-driven) ในการวางแผนธุรกิจได้มีประสิทธิภาพ”

คุณชนกานต์ ชินชัชวาล, CEO, ZWIZ.AI กล่าวว่า “ไวซ์ไซท์และ ZWIZ.AI จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ ชื่อว่า ZWIZ Social Media Automation Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้การทำงานบนโซเชียลมีเดียเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การตอบแชท การขายและการทำการตลาด โดยในเดือนกรกฎาคม 2566 นี้ จะเปิดตัวซอฟแวร์ 2 ตัวใหม่ล่าสุดชื่อว่า ZOZ (สด) ระบบไลฟ์สดรูปแบบใหม่ และ Zerva (เซอร์ว่า) ระบบจองออนไลน์ผ่านโซเชียล รวมถึงในไตรมาส 4 ของปีนี้มีแผนจะเปิดตัวอีก 2 ซอฟแวร์สำหรับ SMEs พร้อมชูเป้าหมายระยะยาวในการสร้างระบบ Social Media Automation ให้ธุรกิจในไทย พร้อมขยายไปสู่อาเซียนในปี 2567

ทั้งนี้ ไวซ์ไซท์ ได้ลงทุนใน ZWIZ.AI 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 36 ล้านบาทไทย) เพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีเอไอ ขยายตลาดสู่ SMEs ในไทย และอาเซียน สร้างประสบการณ์ไร้รอยต่อทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ให้แก่ลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้แก่แบรนด์ให้ดียิ่งขึ้น”

คุณกล้า ตั้งสุวรรณ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “ธุรกิจขนาดเล็กมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 35% ของ GDP รวมของประเทศในปี 2565 แต่ด้วยข้อจำกัดด้านทรัพยากรการเงินและคน ทำให้ศักยภาพในการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่อาจไม่เพียงพอ เราเองในฐานะบริษัท SME และผู้ให้บริการข้อมูลเข้าใจและเห็นถึงข้อจำกัดนี้ และมองว่า ‘ข้อมูล’ จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจ รวมถึงการฟังเสียงของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์จะเป็นทางลัดที่ทำให้เข้าใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เราจึงรวบรวมทีมผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย มาฝึกอบรม แนะนำการใช้งานเครื่องมือ ZOCIAL EYE เพื่อส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก สามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลในราคาที่เข้าถึงได้ โดยเฉลี่ย 89 บาทต่อวันเท่านั้น”

จากซ้ายไปขวา 1. คุณพเนิน อัศววิภาส จากไวซ์ไซท์, 2. คุณภัทรเมธ รัมมณีย์ จาก Utiverse, 3. คุณพงศธร ธนบดีภัทร CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง  FINNX และ EDDU GROUP INTERNATIONAL, 4. คุณธันว์ จรุงจิตอารีย์ จาก LegendaryThan, 5. คุณธีรานนท์ ศิริกุลพิริยะ จาก Insightist™, 6. คุณก้าวโรจน์ สุตาภักดี จาก TNN ONLINE, 7. คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ เจ้าของรางวัลนักการตลาดดิจิทัลยอดเยี่ยมของเอเชีย ปี 2020, 8. คุณกฤษฎา โรจนโสภนดิษฐ์ จาก MEWSOCIAL, 9. คุณชัยพร เซียนพานิช จาก Frontline, 10. คุณกษิดิศ สตางค์มงคล จากเพจ DATAROCKIE, 11. คุณกล้า ตั้งสุวรรณ จากไวซ์ไซท์

ทีม ZOCIAL EYE Trainer แต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน โดยจะนำเครื่องมือ ZOCIAL EYE เสริมแกร่งธุรกิจผ่านบทเรียน, คำแนะนำ และอื่นๆ อาทิ การทำโฆษณาออนไลน์, การขายของและวางกลยุทธ์การตลาด, การทำคอนเทนต์, การทำรายงาน (Report) โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกเรียนกับผู้สอนได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ ซึ่งในชุดแรกประกอบด้วย 11 ท่าน ดังนี้

 1. คุณกฤษฎา โรจนโสภนดิษฐ์ (มิว) จาก MEWSOCIAL ผู้เชี่ยวชาญด้าน Social Media Marketing
 2. คุณกษิดิศ สตางค์มงคล (ทอย) แอดทอยจากเพจ DATAROCKIE ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics
 3. คุณก้าวโรจน์ สุตาภักดี (ก้าว) จาก TNN ONLINE ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิทัศน์สื่อและโซเชียลมีเดีย (Media and Social Media Landscape) อาจารย์สอนเรื่อง ‘YouTube for Brand’, YouTube SEO, TikTok SEO
 4. คุณชัยพร เซียนพานิช (บอย) จาก Frontline ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics
 5. คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ (หนึ่ง) เจ้าของรางวัลนักการตลาดดิจิทัลยอดเยี่ยมของเอเชีย ปี 2020 ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำคอนเทนต์เพื่อสื่อสารและมัดใจลูกค้า
 6. คุณธันว์ จรุงจิตอารีย์ (มิกิ) จาก LegendaryThan ผู้เชี่ยวชาญด้าน การจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดและสเกลธุรกิจ
 7. คุณธีรานนท์ ศิริกุลพิริยะ (เจมส์) จาก Insightist™ ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Digital Strategy, Transformation, AI for Business & Marketing
 8. คุณพงศธร ธนบดีภัทร (นพ) CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง FINNX และ EDDU GROUP INTERNATIONAL ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และวิทยากรให้องค์กรชั้นนำของประเทศไทย
 9. คุณมัณฑิตา จินดา (ทิป) จาก Digital Tips Academy ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing และเป็นผู้จัดงานสัมมนาระดับประเทศ อาทิ Digital SME Conference และงาน Social Media Platform Conference Thailand 
 10. คุณสโรจ เลาหศิริ (บี) จากเพจสโรจขบคิดการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดยุคใหม่ ที่ปรึกษาด้าน Marketing Transformation, ผู้อำนวยการหลักสูตร MTX (Marketing Transformation Xponential)
 11. คุณสิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ (แบงค์) จาก CONTENT SHIFU ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ Inbound Marketing, Content Marketing และ Martech

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wisesight.com/zocialeye-smallbusiness-trainers


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

พนักงาน Call Center ไม่ใช่สนามอารมณ์ SoftBank ผุดไอเดียพัฒนา AI ปรับเสียงลูกค้าให้น่าฟัง

พนักงาน Call Center จะไม่เป็นสนามอารมณ์ของลูกค้าอีกต่อไป ! เพราะ SoftBank บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่จะใช้ AI ปรับน้ำเสียงเกรี้ยวกราดของลูกค้าให้ใจเย็นลง...

Responsive image

Korean Air สร้าง AI Contact Center แพลตฟอร์มติดต่อสื่อสารและบริการลูกค้าบนระบบคลาวด์ที่ขับเคลื่อนโดย AI

Korean Air ร่วมมือกับ Amazon Web Services (AWS) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีคลาวด์พัฒนาแพลตฟอร์ม AI Contact Center (AICC) ที่ดึงเอา AI มาใช้ปรับปรุงคุณภาพการบริการของศูนย์บริการลูกค้...

Responsive image

สหภาพยุโรปไฟเขียว กฎหมาย AI ฉบับแรกของโลก

สหภาพยุโรปได้อนุมัติข้อตกลงขั้นตอนสุดท้ายของกฎหมายควบคุมปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือ AI Act เป็นฉบับแรกของโลก...