เจาะลึกขั้นตอนเตรียมองค์กร เพื่อใช้ Big Data อย่างเต็มประสิทธิภาพ | Techsauce

เจาะลึกขั้นตอนเตรียมองค์กร เพื่อใช้ Big Data อย่างเต็มประสิทธิภาพ


ในวันนี้ Big Data ถือเป็นนวัตกรรมที่ธุรกิจทั้งหลายต้องรู้จักและนำมาใช้งานเหมาะสม เพื่อรับกับแข่งขันที่นับวันจะยิ่งท้าทายขึ้นเรื่อยๆ แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายองค์กรที่ยังไม่รู้ว่าจะนำ Big Data มาใช้กับธุรกิจของตนอย่างไร และหลายองค์กรก็ยังไม่รู้แนวทางการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ เราจึงขอพูดคุยกับ ดร.อสมา กุลวานิชไยนันท์ CEO และ Co-Founder ของ Coraline บริษัทด้าน Data ที่ทำงานร่วมบริษัทมหาชนมากมายถึงแนวทางการใช้ Big Data ในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นคำถามคาใจอย่างควร "สร้างทีม" หรือ "Outsource" ไปจนถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็น "Data Driven Company" ด้วยหลักการ DELTA 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

Petaneer ผสานสัตวแพทยศาสตร์และวิศวกรรม สร้าง Innovation ใน Pet care

คุณหมออ้น เป็นสัตวแพทย์ที่ยอมไปเรียนต่อในสายวิศวกรรม เพื่อให้สามารถสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับสัตว์เลี้ยงที่พิการหรือเจ็บป่วย ให้สามารถบำบัดอาการเจ็บป่วยหรือใช้ชีวิตได้ใกล้เคีย...

Responsive image

เข้าใจการปรับธุรกิจตาม PDPA อย่างง่าย ๆ กับ WhiteFact by G-Able

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘ข้อมูล’ เป็นหนึ่งในทรัพยากรสำคัญ ที่องค์กรสามารถนำมาใช้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือบริการของเราให้ตรงกับความชอบของลูกค้า การทำ CRM ไปจนถึงการทำกา...

Responsive image

โครงการบ่มเพาะธุรกิจ สร้างโลกไร้ขยะพลาสติกกับ The Incubation Network

เพื่อต่อสู้กับปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก The Incubation Network องค์กรที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ ลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้วยโมเดลเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ก...