เพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วย Cloud-First และ Edge to Cloud | Techsauce

เพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วย Cloud-First และ Edge to Cloud


เจาะธุรกิจ Manufacturing ที่เป็นธุรกิจสำคัญในการมี Cloud เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานองค์กรจะเป็น Cloud - First ต้องเริ่มต้นอย่างไร?
Edge และ Cloud มีบทบาทความสำคัญอย่างไรในอุตสาหกรรม Manufacturing ?

Techsauce พูดคุยกับคุณ ปฐมพร วิมลเก็จ ผู้จัดการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระบบโครงสร้างสมัยใหม่ บริษัท เอ็นทีที จำกัด ในหัวข้อ เพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วย Cloud-First และ Edge to Cloud

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3afJzuw 

ฟัง Podcast ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

RELATED ARTICLE

Responsive image

Cloud Smart Analytics สำคัญอย่างไรต่อการทำ Business Transformation ขององค์กร

ในยุคเทคโนโลยีที่กล่าวได้ว่า Data คือ น้ำมันดิบ ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต และ Data Analytic ก็เปรียบเป็นกระบวนการกลั่นน้ำมันเพื่อนำไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ...

Responsive image

ภารกิจของ บ้านปู เน็กซ์ กับการใช้โซลูชันพลังงานฉลาด ตัวช่วยขับเคลื่อนธุรกิจแห่งอนาคต และสร้างชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

การใช้พลังงานสะอาดต้องใช้อย่าง “ฉลาดและยั่งยืน” ยิ่งขึ้น “โซลูชันพลังงานฉลาด” จากบ้านปู เน็กซ์ จึงเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้โลก ธุรกิจ และสร้างคุณภาพชีวิตที่...

Responsive image

Advancing Thailand’s Digital Competitiveness EP.1 - ทำอย่างไรจะพัฒนา Digital Competitiveness ของไทย

พบกับ Series พิเศษ 'Advancing Thailand’s Digital Competitiveness' พัฒนาความสามารถการแข่งขันดิจิทัลประเทศไทย โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพูดคุยกับ...