เพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วย Cloud-First และ Edge to Cloud | Techsauce /* */ /* */

เพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วย Cloud-First และ Edge to Cloud


เจาะธุรกิจ Manufacturing ที่เป็นธุรกิจสำคัญในการมี Cloud เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานองค์กรจะเป็น Cloud - First ต้องเริ่มต้นอย่างไร?
Edge และ Cloud มีบทบาทความสำคัญอย่างไรในอุตสาหกรรม Manufacturing ?

Techsauce พูดคุยกับคุณ ปฐมพร วิมลเก็จ ผู้จัดการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระบบโครงสร้างสมัยใหม่ บริษัท เอ็นทีที จำกัด ในหัวข้อ เพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วย Cloud-First และ Edge to Cloud

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3afJzuw 

ฟัง Podcast ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

RELATED ARTICLE

Responsive image

Creativity Protection กฎหมายคุ้มครองไอเดีย Innovation และ Solution │ TechLaw Talk EP.7

เมื่อในโลกมีปัญหามากมายให้เราแก้ไข และตอบสนองความต้องการของคน หากเรามีไอเดียช่วยให้ชีวิตคนดีขึ้น ทักษะในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยให้คนสะดวกขึ้น นวัตกรรมที่ต่อยอดมา เพื่อแก้ไ...

Responsive image

Quantum Use Case ใช้จริงอย่างไร ในไทยถึงไหนแล้ว ? | MEGATECH QuBiz EP.5

ในตอนสุดท้ายนี้ เราจะมาทำความเข้าใจแนวคิดการพัฒนาควอนตัมเพื่อธุรกิจและชีวิตพร้อมทั้งตัวอย่างการใช้งานในปัจจุบันและแนวคิดการนำเทคโนโลยีควอนตัมมาใช้งานในอนาคต ที่จะเปลี่ยนการใช้ชีวิต...

Responsive image

กฎหมาย มูลค่า ความรับผิดทาง Cybersecurity ที่ธุรกิจและผู้ใช้ควรรู้ │TechLaw Talk EP.6

เมื่อ Data มีมูลค่าต่อธุรกิจ การโจมตีทางไซเบอร์จึงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ธุรกิจและผู้ใช้จึงยิ่งต้องเข้าใจภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้มากขึ้นว่า กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยมีรายละเอีย...