เพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วย Cloud-First และ Edge to Cloud | Techsauce

เพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วย Cloud-First และ Edge to Cloud


เจาะธุรกิจ Manufacturing ที่เป็นธุรกิจสำคัญในการมี Cloud เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานองค์กรจะเป็น Cloud - First ต้องเริ่มต้นอย่างไร?
Edge และ Cloud มีบทบาทความสำคัญอย่างไรในอุตสาหกรรม Manufacturing ?

Techsauce พูดคุยกับคุณ ปฐมพร วิมลเก็จ ผู้จัดการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระบบโครงสร้างสมัยใหม่ บริษัท เอ็นทีที จำกัด ในหัวข้อ เพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วย Cloud-First และ Edge to Cloud

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3afJzuw 

ฟัง Podcast ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

RELATED ARTICLE

Responsive image

โครงการบ่มเพาะธุรกิจ สร้างโลกไร้ขยะพลาสติกกับ The Incubation Network

เพื่อต่อสู้กับปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก The Incubation Network องค์กรที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ ลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้วยโมเดลเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ก...

Responsive image

InnovestX กับความคิดที่ว่า Digital Asset และ Blockchain คือพื้นฐานของโลกดิจิทัลใบใหม่

Blockchain และ Digital Asset 2 เรื่องนี้ คือหัวข้อสำคัญในการขยับตัวครั้งใหญ่อีกครั้งของ SCBX ที่ล่าสุดได้ Rebranding บริษัทในเครืออย่างบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด สู่ บริษัทห...

Responsive image

เจาะลึกมุมมองต่อทักษะ การบริหาร เวลา และงานเมือง เบื้องหลังในทุกบทบาทของ ดร.ยุ้ย

เจาะลึกเคล็ดลับการบริหารเวลา ชีวิต และการทำงานบนหน้าที่ที่หลากหลาย ทั้งการบริหารธุรกิจในฐานะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ การพัฒนาบ้านเมืองในฐานะ ที...