เยียวยาวิกฤตด้วยนวัตกรรม และมาตรการภาษียุค Digital Economy ของกรมสรรพากร กับ 'ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ' | Techsauce

เยียวยาวิกฤตด้วยนวัตกรรม และมาตรการภาษียุค Digital Economy ของกรมสรรพากร กับ 'ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ'


ภาษีในช่วง COVID-19 นวัตกรรมและการช่วยเหลือ

ในสภาวะการแพร่ระบาดที่นำมาสู่วิกฤตเศรษฐกิจ เงินทุกบาททุกสตางค์มีค่าอย่างมากสำหรับการต่อลมหายใจของธุรกิจ ภาคนโยบายเองก็รับรู้ความสำคัญของประเด็นดังกล่าว จึงนำไปสู่มาตรการช่วยเหลืออย่างหลากหลาย และหนึ่งในนั้นคือมาตรการช่วยเหลือทางภาษี ที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายของบุคคลธรรมดาและกิจการธุรกิจโดยตรง

โอกาสนี้ Techsauce ได้รับเกียรติจาก ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร จะมาเล่าถึงประเด็นด้านภาษีในช่วงวิกฤต COVID-19 โดยเฉพาะ ทั้งมาตรการช่วยเหลือเยียวยา นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบ รวมถึงเรื่องคาใจหลายคนอย่างการเก็บภาษี Global E-Commerce Platform และ E-Service Tax เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจ รู้แนวทางปฏิบัติ และวางแผนการเงินทั้งส่วนตัวและในธุรกิจได้ถูกต้อง

ฟัง Podcast ผ่านช่องทางต่างได้ที่


RELATED ARTICLE

Responsive image

Cloud Smart Analytics สำคัญอย่างไรต่อการทำ Business Transformation ขององค์กร

ในยุคเทคโนโลยีที่กล่าวได้ว่า Data คือ น้ำมันดิบ ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต และ Data Analytic ก็เปรียบเป็นกระบวนการกลั่นน้ำมันเพื่อนำไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ...

Responsive image

ภารกิจของ บ้านปู เน็กซ์ กับการใช้โซลูชันพลังงานฉลาด ตัวช่วยขับเคลื่อนธุรกิจแห่งอนาคต และสร้างชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

การใช้พลังงานสะอาดต้องใช้อย่าง “ฉลาดและยั่งยืน” ยิ่งขึ้น “โซลูชันพลังงานฉลาด” จากบ้านปู เน็กซ์ จึงเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้โลก ธุรกิจ และสร้างคุณภาพชีวิตที่...

Responsive image

Advancing Thailand’s Digital Competitiveness EP.1 - ทำอย่างไรจะพัฒนา Digital Competitiveness ของไทย

พบกับ Series พิเศษ 'Advancing Thailand’s Digital Competitiveness' พัฒนาความสามารถการแข่งขันดิจิทัลประเทศไทย โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพูดคุยกับ...