LATEST IN Taxs

รัฐบาลญี่ปุ่น เตรียมเสนอนโยบายลดหย่อนภาษีการลงทุนใน Startup 25% หวังกระตุ้นการสร้างนวัตกรรม

การลดหย่อนภาษีได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ บริษัท ต่างๆ ใช้เงินทุนสำรองสำหรับการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ แผนดังกล่าวถูกกำหนดให้เป็นส่วนสำคัญของการปฏิรูประบบภาษีสำหรับ...

'กรมสรรพากร' ยันดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ​ 20,000 ยังยกเว้นภาษี แต่ต้องส่งข้อมูลเพื่อรักษาสิทธิ์

จากกรณีก่อนหน้านี้ที่มีรายงานว่า กรมสรรพากรจะดำเนินการเก็บภาษีจากรายได้ที่มาจากดอกเบี้ยเงินฝากมูลค่าต่ำกว่า 20,000 บาทต่อปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก ล่าสุด ทางกรมสรรพาก...

JOB