Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Taxs

Tax Relaxation for Foreign Professionals in Thailand

Relieving news for Foreign Professionals in Thailand – they are eligible for a tax waiver on their income. Foreign professionals will receive 17% Personal Income Tax relaxation th...

ปรับธุรกิจรับความเปลี่ยนแปลงเรื่อง “ภาษี” ช่วงครึ่งหลังปี 2563

ปี 2563 ถือเป็นปีที่ธุรกิจมีเรื่องต้องพิจารณามากเป็นพิเศษ ยังมีอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงและผู้ประกอบการจะละเลยไม่ได้ นั่นก็คือเรื่องของ “ภาษี” โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลัง...

เยียวยาวิกฤตด้วยนวัตกรรม และมาตรการภาษียุค Digital Economy ของกรมสรรพากร กับ 'ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ'

ในวิกฤตเศรษฐกิจจาก COVID-19 เงินทุกบาทมีค่ากับทุกคนอย่างมาก ภาษีเป็นตัวช่วยหนึ่งที่มีผลกับประชาชนและธุรกิจเป็นวงกว้าง Techsauce ได้รับเกียรติจาก ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีก...

รัฐบาลญี่ปุ่น เตรียมเสนอนโยบายลดหย่อนภาษีการลงทุนใน Startup 25% หวังกระตุ้นการสร้างนวัตกรรม

การลดหย่อนภาษีได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ บริษัท ต่างๆ ใช้เงินทุนสำรองสำหรับการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ แผนดังกล่าวถูกกำหนดให้เป็นส่วนสำคัญของการปฏิรูประบบภาษีสำหรับ...

'กรมสรรพากร' ยันดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ​ 20,000 ยังยกเว้นภาษี แต่ต้องส่งข้อมูลเพื่อรักษาสิทธิ์

จากกรณีก่อนหน้านี้ที่มีรายงานว่า กรมสรรพากรจะดำเนินการเก็บภาษีจากรายได้ที่มาจากดอกเบี้ยเงินฝากมูลค่าต่ำกว่า 20,000 บาทต่อปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก ล่าสุด ทางกรมสรรพาก...