แผนการช่วยเหลือ Startup ไทยในช่วงวิกฤต COVID-19 ของ Innospace ประเทศไทย | Techsauce

แผนการช่วยเหลือ Startup ไทยในช่วงวิกฤต COVID-19 ของ Innospace ประเทศไทย


วิกฤต covid 19 ส่งผลกระทบต่อ Startup ค่อนข้างมาก หลายบริษัทต้องผันตัวไปหารายได้ทางอื่นนอกจากธุรกิจหลัก แต่พวกเขาก็ยังถือเป็นกำลังขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมที่มีความสำคัญของเศรษฐกิจ ซึ่งต้องการการสนับสนุนจากวิกฤตครั้งนี้ Techsauce ได้รับเกียรติจากผู้บริหารสองท่าน คือคุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานที่ปรึกษา และคุณต่อตระกูล วัฒนวรกิจกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริษัท Innospace ประเทศไทย มาร่วมพูดคุยถึงกองทุนที่ช่วยเหลือ Startup ในช่วงวิกฤตนี้ ไปจนถึงแผนการสนับสนุน Startup ในอนาคต

RELATED ARTICLE

Responsive image

เข้าใจการปรับธุรกิจตาม PDPA อย่างง่าย ๆ กับ WhiteFact by G-Able

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘ข้อมูล’ เป็นหนึ่งในทรัพยากรสำคัญ ที่องค์กรสามารถนำมาใช้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือบริการของเราให้ตรงกับความชอบของลูกค้า การทำ CRM ไปจนถึงการทำกา...

Responsive image

โครงการบ่มเพาะธุรกิจ สร้างโลกไร้ขยะพลาสติกกับ The Incubation Network

เพื่อต่อสู้กับปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก The Incubation Network องค์กรที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ ลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้วยโมเดลเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ก...

Responsive image

InnovestX กับความคิดที่ว่า Digital Asset และ Blockchain คือพื้นฐานของโลกดิจิทัลใบใหม่

Blockchain และ Digital Asset 2 เรื่องนี้ คือหัวข้อสำคัญในการขยับตัวครั้งใหญ่อีกครั้งของ SCBX ที่ล่าสุดได้ Rebranding บริษัทในเครืออย่างบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด สู่ บริษัทห...