ถอดบทเรียน Alex Osterwalder เจ้าพ่อ Business Model Canvas กับนิรันดร์ บันลือรัตน์ | Techsauce

ถอดบทเรียน Alex Osterwalder เจ้าพ่อ Business Model Canvas กับนิรันดร์ บันลือรัตน์หลายคนคงคุ้นเคยกับแผนผัง Business Model Canvas เป็นอย่างดี เครื่องมือที่คิดค้นโดย Alex Osterwalder นี้ถือป็นหนึ่งในแม่แบบทางความคิดสำคัญในการสร้างนวัตกรรมขององค์กรต่างๆ ชวนฟังเคสการประยุกต์ใช้เครื่องมือนี้ในองค์กรจริงจาก คุณนิรันดร์ บันลือรัตน์ Strategyzer Innovation Coach และ Co-Founder ของ Chivit-D Platform บริษัท SCG คุณนิรันด์ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมคลาส และร่วมงานกับ Alex Osterwalder อยู่หลายครั้ง จะถอดสิ่งที่ได้เรียนรู้และตกผลึกเป็นบทเรียนมาเล่าให้เราฟังใน Podcast episode นี้


RELATED ARTICLE

Responsive image

‘Parallel World’ กลยุทธ์ดิจิทัลสยามพิวรรธน์ สร้างไลฟ์สไตล์เชื่อมโลกคู่ขนานออฟไลน์ – ออนไลน์

“โควิดทำให้เราเห็นคุณค่าของโลกออฟไลน์ ที่เรามองว่ากำลังจะตาย แม้ว่าหลายคนจะเห็นว่าออนไลน์มีข้อดี แต่ออฟไลน์ก็มีเสน่ห์ในตัวเอง และวิกฤตโควิดทำให้เราให้คุณค่ากับโลกออฟไลน์มากขึ้น” คุ...

Responsive image

อุตสาหกรรม 4.0 ตลาดแรงงานไทยในอนาคตจะไปต่ออย่างไร

พบกับ Series พิเศษ 'Advancing Thailand’s Digital Competitiveness' พัฒนาความสามารถการแข่งขันดิจิทัลประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พูดคุยกับ ดร....

Responsive image

กฎหมายกับการยกระดับความสามารถการแข่งขันดิจิทัลในประเทศไทย

พบกับ Series พิเศษ 'Advancing Thailand’s Digital Competitiveness' พัฒนาความสามารถการแข่งขันดิจิทัลประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พูดคุยในประเด็...