ผู้นำองค์กร กับการรักษา Talent ให้ยังอยู่แม้พ้นวิกฤตโควิด-19 | Techsauce

ผู้นำองค์กร กับการรักษา Talent ให้ยังอยู่แม้พ้นวิกฤตโควิด-19


สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารบุคลากรไป อย่างที่หลายองค์กรไม่คาดคิด โดยส่งผลให้ผู้บริหาร ผู้นำองค์กร และฝ่ายงานทรัพยากรบุคคล หรือ HR ต้องทำงานกันอย่างหนักทั้งในเรื่องของการวางแผนงานต่าง ๆ การกำหนดนโยบายที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและมากกว่าเดิม รวมถึงยังต้องสื่อสารออกไปอย่างชัดเจนและสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มพนักงานที่เป็น Talent ให้ยังคงอยู่กับองค์กรต่อไป ใน Episode นี้ค่ะ Techsauce ได้พูดคุยกับ ดร.ภิรตา ภักดีสัตยพงศ์ จาก PwC ประเทศไทย ถึงกรณีศึกษาการบริหาร Workforce ทั่วโลกรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เรียนรู้ได้ในทุกระดับองค์กร


ฟัง Podcast ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่


RELATED ARTICLE

Responsive image

ตอบโจทย์ Digital Transformation ในการทำงานยุคใหม่ด้วย Cloud กับ NTT

ด้วยเทคโนโลยี Cloud ที่เป็นเทคโนโลยีหลักเบื้องหลังการทำงาน การเก็บข้อมูล การดึงข้อมูลมาใช้ หรือการกำหนดสิทธิ์ผู้เข้าถึงข้อมูลในแต่ละข้อมูล เพื่อให้การให้บริการลูกค้าและการทำงานของอ...

Responsive image

เจาะลึกเทคโนโลยี Digital Twin และการนำไปใช้ในองค์กรจากผู้ใช้จริง | MEGATECH Digital Twin

เทคโนโลยี Digital Twin คืออะไร ใช้งานอย่างไร และองค์กรจะนำไปใช้จริงได้อย่างไร หนึ่งในเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เราได้ยินกันมาหลายปีแต่หลายคนยังไม่รู้ว่า Digital Twin เป็นเทคโนโลยีอะไร ...

Responsive image

Creativity Protection กฎหมายคุ้มครองไอเดีย Innovation และ Solution │ TechLaw Talk EP.7

เมื่อในโลกมีปัญหามากมายให้เราแก้ไข และตอบสนองความต้องการของคน หากเรามีไอเดียช่วยให้ชีวิตคนดีขึ้น ทักษะในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยให้คนสะดวกขึ้น นวัตกรรมที่ต่อยอดมา เพื่อแก้ไ...