LATEST IN Talent

ผู้นำองค์กร กับการรักษา Talent ให้ยังอยู่แม้พ้นวิกฤตโควิด-19

สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารบุคลากรไป อย่างที่หลายองค์กรไม่คาดคิด โดยส่งผลให้ผู้บริหาร ผู้นำองค์กร และฝ่ายงานทรัพยากรบุคคล หรือ HR ต้องทำงานกันอย่างหน...

ฝึก Skill ให้หลากหลายแบบ da Vinci ด้วยกฎ 20 ชั่วโมง

Renaissance ตามรูปศัพท์แปลว่า ‘เกิดใหม่’ แต่ถ้าเติม man เข้าไปด้วยจะแปลว่าคนที่มีความเก่งกาจหลายอย่าง......

เมื่อคนขับเคลื่อนองค์กร เคล็ดลับรักษาและบริหาร Talent โดย ‘โจ้ ธนา’

เชื่อว่าหลายองค์กรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ทุกองค์กรก็อยากได้คนเก่งหรือ Talent เข้ามาร่วมงาน เมื่อมีคนเก่งมาร่วมงานแล้ว เราจะรักษาพวกเขาไว้ได้อย่าง...

ศึกชิง Talent ในต่างแดนขององค์กรไทย กับการขาดแคลนบุคลากรในยุค Disruption

ความท้าทายสำคัญขององค์กรใหญ่ในยุค Disruption นั้น ไม่ได้มีเพียงแค่กลยุทธ์การแข่งขันระหว่างภาคธุรกิจเดียวกันเอง หรือกับผู้เล่นที่มาจากภาคธุรกิจอื่น แต่รวมไปถึงความท้าทายที่เป็นต้นน้...

JOB