คุยกับหนูเนย COVID-19 เปลี่ยนโลกเทคโนโลยีอย่างไร? | Techsauce

คุยกับหนูเนย COVID-19 เปลี่ยนโลกเทคโนโลยีอย่างไร?เมื่อ COVID-19 เป็นตัวเร่งให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน และสร้างข้อจำกัดบางอย่างให้กับเรา เทคโนโลยีในปี 2021 จะถูกปรับเปลี่ยนไปอย่าง อะไรคือสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ พูดคุยกับหนูเนย สิทธิพล พรรณวิไล นักพัฒนาใน Silicon Valley

ฟัง Podcast ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

RELATED ARTICLE

Responsive image

โครงการบ่มเพาะธุรกิจ สร้างโลกไร้ขยะพลาสติกกับ The Incubation Network

เพื่อต่อสู้กับปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก The Incubation Network องค์กรที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ ลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้วยโมเดลเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ก...

Responsive image

InnovestX กับความคิดที่ว่า Digital Asset และ Blockchain คือพื้นฐานของโลกดิจิทัลใบใหม่

Blockchain และ Digital Asset 2 เรื่องนี้ คือหัวข้อสำคัญในการขยับตัวครั้งใหญ่อีกครั้งของ SCBX ที่ล่าสุดได้ Rebranding บริษัทในเครืออย่างบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด สู่ บริษัทห...

Responsive image

เจาะลึกมุมมองต่อทักษะ การบริหาร เวลา และงานเมือง เบื้องหลังในทุกบทบาทของ ดร.ยุ้ย

เจาะลึกเคล็ดลับการบริหารเวลา ชีวิต และการทำงานบนหน้าที่ที่หลากหลาย ทั้งการบริหารธุรกิจในฐานะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ การพัฒนาบ้านเมืองในฐานะ ที...