คุยกับหนูเนย COVID-19 เปลี่ยนโลกเทคโนโลยีอย่างไร? | Techsauce

คุยกับหนูเนย COVID-19 เปลี่ยนโลกเทคโนโลยีอย่างไร?เมื่อ COVID-19 เป็นตัวเร่งให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน และสร้างข้อจำกัดบางอย่างให้กับเรา เทคโนโลยีในปี 2021 จะถูกปรับเปลี่ยนไปอย่าง อะไรคือสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ พูดคุยกับหนูเนย สิทธิพล พรรณวิไล นักพัฒนาใน Silicon Valley

ฟัง Podcast ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

RELATED ARTICLE

Responsive image

Petaneer ผสานสัตวแพทยศาสตร์และวิศวกรรม สร้าง Innovation ใน Pet care

คุณหมออ้น เป็นสัตวแพทย์ที่ยอมไปเรียนต่อในสายวิศวกรรม เพื่อให้สามารถสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับสัตว์เลี้ยงที่พิการหรือเจ็บป่วย ให้สามารถบำบัดอาการเจ็บป่วยหรือใช้ชีวิตได้ใกล้เคีย...

Responsive image

เข้าใจการปรับธุรกิจตาม PDPA อย่างง่าย ๆ กับ WhiteFact by G-Able

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘ข้อมูล’ เป็นหนึ่งในทรัพยากรสำคัญ ที่องค์กรสามารถนำมาใช้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือบริการของเราให้ตรงกับความชอบของลูกค้า การทำ CRM ไปจนถึงการทำกา...

Responsive image

โครงการบ่มเพาะธุรกิจ สร้างโลกไร้ขยะพลาสติกกับ The Incubation Network

เพื่อต่อสู้กับปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก The Incubation Network องค์กรที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ ลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้วยโมเดลเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ก...