AWS Training and Certification เผย 5 เคล็ดลับเตรียมตัวสอบประกาศนียบัตรด้าน Cloud | Techsauce

AWS Training and Certification เผย 5 เคล็ดลับเตรียมตัวสอบประกาศนียบัตรด้าน Cloud

จากผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลายคนพบว่าตัวเองกำลังมองหางานใหม่ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการประมวลผลด้วยระบบคลาวด์เป็นหนึ่งสาขาที่เป็นที่ต้องการมากขึ้นอย่างโดดเด่นในกระบวนการหางาน ซึ่งนับเป็นโอกาสของผู้ที่มีทักษะด้านคลาวด์โดยตรง และสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีทักษะทางไอที อย่างเช่น ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการขายหรือการตลาดโดยนั้นความเข้าใจถึงคลาวด์คอมพิ้วติ้งจะเป็นทักษะที่สำคัญ  โดยหากอ้างอิงจาก LinkedIn การประมวลผลด้วยคลาวด์นั้นถือเป็นทักษะความเชี่ยวชาญทางอาชีพ (hard skill) อันดับหนึ่งที่กำลังเป็นที่ต้องการของบรรดาบริษัทและองค์กรต่าง ๆ (มกราคม 2562)

Scott Barneson

หากคุณกำลังมองหาการฝึกอบรมด้านคลาวด์โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผ่านการรับรองเฉพาะทางได้อย่างประสบความสำเร็จ เคล็ดลับ 5 ข้อดังต่อไปนี้จะเป็นวิธีที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จในการผ่านการรับรองตามเป้าหมาย เคล็ดลับเหล่านี้มาจากประสบการณ์การทำงานในระบบคลาวด์มากกว่าทศวรรษของผมเอง รวมไปถึงการพัฒนาโซลูชันในการเรียนรู้สำหรับทั้งองค์กร คู่ค้า และผู้เรียน

เคล็ดลับ #1: วางแผนเป้าหมายและโยงเป้าหมายให้เหมาะสมกับหลักสูตร

ก่อนที่คุณจะลงเรียนหลักสูตรออนไลน์หรืออ่านเอกสารรายละเอียดด้านเทคนิคต่าง ๆ ให้ลองนึกภาพถึงจุดหมายของคุณ รวมไปถึงสิ่งที่คุณต้องการประสบความสำเร็จ จากนั้นให้ลองทำงานย้อนกลับหลังเพื่อทำความเข้าใจถึงขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมาย นึกถึงความสนใจส่วนตัวของหากถนัดการประมวลผล ลองปรับมันให้เข้ากับบทบาทของคลาวด์ที่กำลังเป็นที่นิยม จากจุดนั้น คุณจะสามารถระบุได้ว่าใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองเฉพาะทางใดที่เหมาะสม และช่วยรับรองทักษะของคุณ ให้คุณเป็นบุคคลที่โดดเด่นเมื่อสมัครงาน

ตัวอย่างเช่น:

  • ความสนใจ: การสร้างแอปพลิเคชันและสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์
  • บทบาทของระบบคลาวด์ที่กำลังเป็นที่นิยม: นักออกแบบระบบคลาวด์หรือสถาปนิกระบบคลาวด์
  • หลักสูตรใบประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง: AWS Certified Solutions Architect - Associate

เคล็ดลับ #2: ใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เมื่อคุณมีเป้าหมายและหลักสูตรใบประกาศนียบัตรที่ตั้งไว้แล้ว คุณก็สามารถไปนั่งที่หน้าคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเข้าไปเรียนรู้จากสื่อประกอบการฝึกอบรม เข้าเรียนคลาสแบบถ่ายทอดสดได้ตามต้องการ รวมถึงเข้าทดสอบแบบฝึกหัด การฝึกอบรมทางดิจิทัลช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นขอบข่ายหรือโดเมนคลาวด์ใด ๆ ก็ตาม ตั้งแต่แมชชีนเลิร์นนิง (Machine Learning: ML) ไปจนถึงการสร้างเครือข่าย (networking) การรักษาความปลอดภัย (security) และอื่น ๆ ด้วยหลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองแบบระยะสั้นและฟรี จากหลากหลายผู้ให้บริการระบบคลาวด์

ผู้ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมหลายรายจะเสนอหลักสูตรการเรียนรู้โดยแนะนำให้สอดคล้องกับใบประกาศนียบัตรเฉพาะทางไปตามบทบาทหรือขอบข่ายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าความเพียรพยายามในการเรียนของคุณนั้นจะนำไปสู่จุดหมายชัยชนะได้ตามที่คุณต้องการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถมองหาคู่มือแนะนำการสอบแบบทางการซึ่งให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ที่ข้อสอบจะครอบคลุม รวมถึงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คุณได้ลำดับความสำคัญในการเรียนของคุณได้ ทั้งนี้ควรศึกษาด้วยว่าผู้ให้บริการฝึกอบรมและโปรแกรมการฝึกอบรมใดที่จะเตรียมความพร้อมให้คุณสามารถสอบผ่านใบประกาศนียบัตรได้ดีที่สุด

เคล็ดลับ #3: หาเพื่อนหรือชุมชน

คุณจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอย่างแน่นอน! นอกจากแหล่งข้อมูลการเรียนออนไลน์แล้ว ยังมีชุมชนออนไลน์อีกนับไม่ถ้วนที่คุณสามารถติดต่อกับเพื่อนคนอื่น ๆ ที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการสอบใบประกาศนียบัตรด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่ห้าหรือกี่ครั้งแล้วก็ตาม กลุ่มเพื่อนเหล่านี้สามารถให้ความรู้แบบเจาะลึกเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ที่สำคัญที่สุดในการเรียนแก่คุณ รวมถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้เวลาเรียนให้คุ้มค่าที่สุด ประสบการณ์การทดสอบเป็นอย่างไร ตลอดจนวิธีการสร้างจุดขายให้กับใบประกาศนียบัตรของคุณเมื่อคุณสำเร็จหลักสูตร และอีกมากมาย ทั้งนี้ แพลตฟอร์มที่คุณจะสามารถค้นพบชุมชนเพื่อนออนไลน์ดังกล่าว เช่น กลุ่มสมาชิกใน LinkedIn และสมาชิกผู้ใช้แพล็ตฟอร์ม Reddit (Subreddits) ที่พูดคุยในหัวข้อเฉพาะเรื่องการสอบใบประกาศนียบัตรเฉพาะทาง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าร่วม User Group Meetup หรือแม้แต่ไปร่วมเป็นวิทยากรได้อีกด้วย

เคล็ดลับ #4: สร้างนิสัยการเรียนให้เสมอต้นเสมอปลาย

ระยะเวลาสำหรับการเรียนการสอนรายวิชา (coursework) และประสบการณ์การลงมือปฏิบัติจริงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลักสูตรใบประกาศนียบัตร หลักการที่ดีคือให้เวลาตัวเอง 15-20 ชั่วโมงในการศึกษาและเตรียมตัวสำหรับการสอบระดับพื้นฐาน และเพิ่มเป็น 5 เท่าสำหรับการสอบระดับ Associate ส่วนการสอบระดับ Professional ให้วางแผนเวลามากกว่าที่คุณเตรียมไว้สำหรับระดับ Associate ไปอีก 5 เท่า การประสบความสำเร็จในช่วงวันสอบนั้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องแค่ในเรื่องของเวลาที่จัดสรรไว้สำหรับการเรียนเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวเนื่องถึงแนวทางปฏิบัติด้วย

สำหรับเคล็ดลับการเรียนที่แนะนำมีดังต่อไปนี้: 

  • กำหนดเวลาเฉพาะเพื่อเรียนตามหลักสูตร ปฏิบัติต่อเวลาเรียนเหมือนการประชุมธุรกิจที่ได้รับคำสั่งจากเจ้านาย โดยไม่ควรมีการละเลยหรือต่อรองใด ๆ
  • หาสถานที่ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียน และขจัดสิ่งรบกวนสมาธิ
  • เรียนให้ “ถูก” เวลา คนที่นอนดึกเป็นประจำอาจลองเข้าเรียนสัก 2-3 บทเรียนในเวลาที่คนที่บ้านนอนหลับไปแล้ว
  • จงให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสม บางหลักสูตรนั้นจะยิ่งได้ประโยชน์หากได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่นอกเหนือจากในห้องเรียนออนไลน์ด้วย และบางหลักสูตรอาจพบว่าเนื้อหานั้นจะยิ่งเห็นผลเป็นรูปธรรมมากกว่าหากได้พูดคุยหรือฝึกฝนกับเพื่อนหรือครอบครัว
  • หมั่นฝึกฝนทำข้อสอบใบประกาศนียบัตรเพื่อช่วยให้คุณได้มีความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นต่อความรู้ที่คุณได้เรียนไปและรวมถึงเพื่อฝึกความมั่นใจในระหว่างการทำแบบทดสอบ โดยทั่วไปแล้ว ข้อสอบฝึกหัดนั้นสามารถทำซ้ำได้หลายครั้งตามต้องการ ไม่เพียงเพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นใจในรูปแบบการทดสอบเท่านั้น แต่ยังมีข้อมูลรายละเอียดที่ครอบคลุมอีกด้วย

เคล็ดลับ #5: รับประสบการณ์แบบ “ลงมือปฏิบัติจริง" ก่อนวันทดสอบ

ให้การเรียนรู้ได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยสัมผัสประสบการณ์จริงกับเทคโนโลยี ประสบการณ์จริงไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรใบประกาศนียบัตรนั้น ๆ

ลงทะเบียนสมัครฝึกอบรมแบบในห้องปฏิบัติการ (อาจเป็นรูปแบบที่อาจารย์ผู้สอนสอนสดผ่านทางออนไลน์) เพื่อให้ตัวคุณเองได้ลองทำความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีในสถานการณ์จริง ลองหาหลักสูตรแบบฟรีหรือราคาถูกเพื่อเป็นการทดลองใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมพิเศษแบบเรียนรู้ด้วยตนเองที่ช่วยให้คุณได้เรียนรู้ที่จะสร้างทีละขั้นตอน ท้ายที่สุดแล้ว ให้พิจารณาหาเพื่อนหรือที่ปรึกษามืออาชีพที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการทำงาน โดยลองถามเขาถึงวิธีใช้งานในแต่ละวัน ตลอดจนข้อดีและข้อเสีย และคำแนะนำเพื่อความสำเร็จในการฝึกอบรมและ/หรือให้ได้มาซึ่งใบประกาศนียบัตร

ก้าวไปให้ถึงจุดหมาย

โปรแกรมการฝึกอบรมและใบประกาศนียบัตรด้านคลาวด์ถือเป็นโอกาสสุดพิเศษสำหรับบุคคลที่เป็นพนักงานประจำอยู่แล้ว รวมถึงผู้ที่กำลังมองหางาน เพื่อเป็นการช่วยเปิดรับทักษะใหม่ ๆ และได้ประโยชน์จากอาชีพด้านคลาวด์ที่กำลังเติบโตอยู่ในตลาด การผ่านการรับรองระดับทักษะด้านคลาวด์ที่พิสูจน์ได้จริงผ่านหลักสูตรใบประกาศนียบัตรเฉพาะทางนับเป็นอาวุธสำคัญเพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขันของตลาดงาน

RELATED ARTICLE

Responsive image

True เดินหน้าส่งเสริมวงการ esports ปลดล็อกเกมเมอร์ไทย ในเวที True 5G Young Master x True 5G Thailand Master 2022

ทรู 5G เครือข่ายอัจฉริยะ เร็ว ครบ แรงล้ำ เดินหน้าสร้างอีโคซิสเต็มส์วงการอีสปอร์ตในประเทศไทย จัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์สุดยิ่งใหญ่ "True 5G Young Master" และ "True 5G Thailand Master...

Responsive image

วรุณา ร่วมมือสตาร์ทอัพ Easy Rice ใช้ดีพเทคยกระดับข้าวไทย เพิ่มมาตรฐานเกษตรครบวงจร แข่งขันได้ในตลาดโลก

วรุณา (VARUNA) บริษัทในเครือ เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย มุ่งเดิน...

Responsive image

เปิดรับสมัครนักพัฒนานวัตกรรม เข้าร่วมโครงการ OIC InsurTech Award 2022 เพื่อเป็นสุดยอดนักนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย ร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 700,000 บาท

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมด้านประกันภัยแห่งปี OIC InsurTech Award 2022 เปิดโอกาสให้นักพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่ที่มั่นใจในศักยภาพ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชิงเงินรางวัล และของรางวัลอื่น ๆ รวมม...