AWS Training and Certification เผย 5 เคล็ดลับเตรียมตัวสอบประกาศนียบัตรด้าน Cloud

จากผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลายคนพบว่าตัวเองกำลังมองหางานใหม่ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการประมวลผลด้วยระบบคลาวด์เป็นหนึ่งสาขาที่เป็นที่ต้องการมากขึ้นอย่างโดดเด่นในกระบวนการหางาน ซึ่งนับเป็นโอกาสของผู้ที่มีทักษะด้านคลาวด์โดยตรง และสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีทักษะทางไอที อย่างเช่น ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการขายหรือการตลาดโดยนั้นความเข้าใจถึงคลาวด์คอมพิ้วติ้งจะเป็นทักษะที่สำคัญ  โดยหากอ้างอิงจาก LinkedIn การประมวลผลด้วยคลาวด์นั้นถือเป็นทักษะความเชี่ยวชาญทางอาชีพ (hard skill) อันดับหนึ่งที่กำลังเป็นที่ต้องการของบรรดาบริษัทและองค์กรต่าง ๆ (มกราคม 2562)

Scott Barneson

หากคุณกำลังมองหาการฝึกอบรมด้านคลาวด์โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผ่านการรับรองเฉพาะทางได้อย่างประสบความสำเร็จ เคล็ดลับ 5 ข้อดังต่อไปนี้จะเป็นวิธีที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จในการผ่านการรับรองตามเป้าหมาย เคล็ดลับเหล่านี้มาจากประสบการณ์การทำงานในระบบคลาวด์มากกว่าทศวรรษของผมเอง รวมไปถึงการพัฒนาโซลูชันในการเรียนรู้สำหรับทั้งองค์กร คู่ค้า และผู้เรียน

เคล็ดลับ #1: วางแผนเป้าหมายและโยงเป้าหมายให้เหมาะสมกับหลักสูตร

ก่อนที่คุณจะลงเรียนหลักสูตรออนไลน์หรืออ่านเอกสารรายละเอียดด้านเทคนิคต่าง ๆ ให้ลองนึกภาพถึงจุดหมายของคุณ รวมไปถึงสิ่งที่คุณต้องการประสบความสำเร็จ จากนั้นให้ลองทำงานย้อนกลับหลังเพื่อทำความเข้าใจถึงขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมาย นึกถึงความสนใจส่วนตัวของหากถนัดการประมวลผล ลองปรับมันให้เข้ากับบทบาทของคลาวด์ที่กำลังเป็นที่นิยม จากจุดนั้น คุณจะสามารถระบุได้ว่าใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองเฉพาะทางใดที่เหมาะสม และช่วยรับรองทักษะของคุณ ให้คุณเป็นบุคคลที่โดดเด่นเมื่อสมัครงาน

ตัวอย่างเช่น:

  • ความสนใจ: การสร้างแอปพลิเคชันและสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์
  • บทบาทของระบบคลาวด์ที่กำลังเป็นที่นิยม: นักออกแบบระบบคลาวด์หรือสถาปนิกระบบคลาวด์
  • หลักสูตรใบประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง: AWS Certified Solutions Architect - Associate

เคล็ดลับ #2: ใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เมื่อคุณมีเป้าหมายและหลักสูตรใบประกาศนียบัตรที่ตั้งไว้แล้ว คุณก็สามารถไปนั่งที่หน้าคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเข้าไปเรียนรู้จากสื่อประกอบการฝึกอบรม เข้าเรียนคลาสแบบถ่ายทอดสดได้ตามต้องการ รวมถึงเข้าทดสอบแบบฝึกหัด การฝึกอบรมทางดิจิทัลช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นขอบข่ายหรือโดเมนคลาวด์ใด ๆ ก็ตาม ตั้งแต่แมชชีนเลิร์นนิง (Machine Learning: ML) ไปจนถึงการสร้างเครือข่าย (networking) การรักษาความปลอดภัย (security) และอื่น ๆ ด้วยหลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองแบบระยะสั้นและฟรี จากหลากหลายผู้ให้บริการระบบคลาวด์

ผู้ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมหลายรายจะเสนอหลักสูตรการเรียนรู้โดยแนะนำให้สอดคล้องกับใบประกาศนียบัตรเฉพาะทางไปตามบทบาทหรือขอบข่ายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าความเพียรพยายามในการเรียนของคุณนั้นจะนำไปสู่จุดหมายชัยชนะได้ตามที่คุณต้องการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถมองหาคู่มือแนะนำการสอบแบบทางการซึ่งให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ที่ข้อสอบจะครอบคลุม รวมถึงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คุณได้ลำดับความสำคัญในการเรียนของคุณได้ ทั้งนี้ควรศึกษาด้วยว่าผู้ให้บริการฝึกอบรมและโปรแกรมการฝึกอบรมใดที่จะเตรียมความพร้อมให้คุณสามารถสอบผ่านใบประกาศนียบัตรได้ดีที่สุด

เคล็ดลับ #3: หาเพื่อนหรือชุมชน

คุณจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอย่างแน่นอน! นอกจากแหล่งข้อมูลการเรียนออนไลน์แล้ว ยังมีชุมชนออนไลน์อีกนับไม่ถ้วนที่คุณสามารถติดต่อกับเพื่อนคนอื่น ๆ ที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการสอบใบประกาศนียบัตรด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่ห้าหรือกี่ครั้งแล้วก็ตาม กลุ่มเพื่อนเหล่านี้สามารถให้ความรู้แบบเจาะลึกเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ที่สำคัญที่สุดในการเรียนแก่คุณ รวมถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้เวลาเรียนให้คุ้มค่าที่สุด ประสบการณ์การทดสอบเป็นอย่างไร ตลอดจนวิธีการสร้างจุดขายให้กับใบประกาศนียบัตรของคุณเมื่อคุณสำเร็จหลักสูตร และอีกมากมาย ทั้งนี้ แพลตฟอร์มที่คุณจะสามารถค้นพบชุมชนเพื่อนออนไลน์ดังกล่าว เช่น กลุ่มสมาชิกใน LinkedIn และสมาชิกผู้ใช้แพล็ตฟอร์ม Reddit (Subreddits) ที่พูดคุยในหัวข้อเฉพาะเรื่องการสอบใบประกาศนียบัตรเฉพาะทาง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าร่วม User Group Meetup หรือแม้แต่ไปร่วมเป็นวิทยากรได้อีกด้วย

เคล็ดลับ #4: สร้างนิสัยการเรียนให้เสมอต้นเสมอปลาย

ระยะเวลาสำหรับการเรียนการสอนรายวิชา (coursework) และประสบการณ์การลงมือปฏิบัติจริงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลักสูตรใบประกาศนียบัตร หลักการที่ดีคือให้เวลาตัวเอง 15-20 ชั่วโมงในการศึกษาและเตรียมตัวสำหรับการสอบระดับพื้นฐาน และเพิ่มเป็น 5 เท่าสำหรับการสอบระดับ Associate ส่วนการสอบระดับ Professional ให้วางแผนเวลามากกว่าที่คุณเตรียมไว้สำหรับระดับ Associate ไปอีก 5 เท่า การประสบความสำเร็จในช่วงวันสอบนั้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องแค่ในเรื่องของเวลาที่จัดสรรไว้สำหรับการเรียนเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวเนื่องถึงแนวทางปฏิบัติด้วย

สำหรับเคล็ดลับการเรียนที่แนะนำมีดังต่อไปนี้: 

  • กำหนดเวลาเฉพาะเพื่อเรียนตามหลักสูตร ปฏิบัติต่อเวลาเรียนเหมือนการประชุมธุรกิจที่ได้รับคำสั่งจากเจ้านาย โดยไม่ควรมีการละเลยหรือต่อรองใด ๆ
  • หาสถานที่ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียน และขจัดสิ่งรบกวนสมาธิ
  • เรียนให้ “ถูก” เวลา คนที่นอนดึกเป็นประจำอาจลองเข้าเรียนสัก 2-3 บทเรียนในเวลาที่คนที่บ้านนอนหลับไปแล้ว
  • จงให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสม บางหลักสูตรนั้นจะยิ่งได้ประโยชน์หากได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่นอกเหนือจากในห้องเรียนออนไลน์ด้วย และบางหลักสูตรอาจพบว่าเนื้อหานั้นจะยิ่งเห็นผลเป็นรูปธรรมมากกว่าหากได้พูดคุยหรือฝึกฝนกับเพื่อนหรือครอบครัว
  • หมั่นฝึกฝนทำข้อสอบใบประกาศนียบัตรเพื่อช่วยให้คุณได้มีความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นต่อความรู้ที่คุณได้เรียนไปและรวมถึงเพื่อฝึกความมั่นใจในระหว่างการทำแบบทดสอบ โดยทั่วไปแล้ว ข้อสอบฝึกหัดนั้นสามารถทำซ้ำได้หลายครั้งตามต้องการ ไม่เพียงเพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นใจในรูปแบบการทดสอบเท่านั้น แต่ยังมีข้อมูลรายละเอียดที่ครอบคลุมอีกด้วย

เคล็ดลับ #5: รับประสบการณ์แบบ “ลงมือปฏิบัติจริง" ก่อนวันทดสอบ

ให้การเรียนรู้ได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยสัมผัสประสบการณ์จริงกับเทคโนโลยี ประสบการณ์จริงไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรใบประกาศนียบัตรนั้น ๆ

ลงทะเบียนสมัครฝึกอบรมแบบในห้องปฏิบัติการ (อาจเป็นรูปแบบที่อาจารย์ผู้สอนสอนสดผ่านทางออนไลน์) เพื่อให้ตัวคุณเองได้ลองทำความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีในสถานการณ์จริง ลองหาหลักสูตรแบบฟรีหรือราคาถูกเพื่อเป็นการทดลองใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมพิเศษแบบเรียนรู้ด้วยตนเองที่ช่วยให้คุณได้เรียนรู้ที่จะสร้างทีละขั้นตอน ท้ายที่สุดแล้ว ให้พิจารณาหาเพื่อนหรือที่ปรึกษามืออาชีพที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการทำงาน โดยลองถามเขาถึงวิธีใช้งานในแต่ละวัน ตลอดจนข้อดีและข้อเสีย และคำแนะนำเพื่อความสำเร็จในการฝึกอบรมและ/หรือให้ได้มาซึ่งใบประกาศนียบัตร

ก้าวไปให้ถึงจุดหมาย

โปรแกรมการฝึกอบรมและใบประกาศนียบัตรด้านคลาวด์ถือเป็นโอกาสสุดพิเศษสำหรับบุคคลที่เป็นพนักงานประจำอยู่แล้ว รวมถึงผู้ที่กำลังมองหางาน เพื่อเป็นการช่วยเปิดรับทักษะใหม่ ๆ และได้ประโยชน์จากอาชีพด้านคลาวด์ที่กำลังเติบโตอยู่ในตลาด การผ่านการรับรองระดับทักษะด้านคลาวด์ที่พิสูจน์ได้จริงผ่านหลักสูตรใบประกาศนียบัตรเฉพาะทางนับเป็นอาวุธสำคัญเพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขันของตลาดงาน

RELATED ARTICLE

Responsive image

เจ้าของ Sinovac ตัวจริงออกมาย้ำ ป้องกันป่วยรุนแรง ป้องกันเสียชีวิต

CEO "Sinovac" นายหยิน เว่ยตง ยืนยันกับ Bloomberg ว่า วัคซีน CoronaVac ช่วยป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้...

Responsive image

โครงการ ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน ด้วย Home Isolation อย่างปลอดภัยภายใต้การดูแลของแพทย์

จากสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ พวกเราอยู่ในภาวะวิกฤตเตียงเต็มและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้จึงเกิดเป็นโครงการที่ริเริ่มโดย Doctor A to Z ระบบปรึกษาแพ...

Responsive image

Dare to Dream แรงบันดาลใจเบื้องหลัง FastWork Startup มาแรง มุ่งเชื่อมสะพาน freelance และผู้ประกอบการทั่วประเทศ พร้อมผลักดันให้คนไทยฝันให้ไกลไปให้ถึง

“Dare to Dream” คือโครงการผลักดันการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับทั้งผู้ประกอบการและกลุ่ม freelance แพลตฟอร์ม fastwork เปรียบเสมือนเครื่องมือ และห้องแล็บทดลองให้คนที่ม...