6 Startups ไทยสำเร็จหลักสูตร eFounders โดย Alibaba และ UNCTAD | Techsauce

6 Startups ไทยสำเร็จหลักสูตร eFounders โดย Alibaba และ UNCTAD

6 ผู้ประกอบการชาวไทยและผู้ประกอบการเอเชียสำเร็จการอบรมจากโครงการทุนฝึกอบรม eFounders อย่างเป็นทางการ โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และโรงเรียนธุรกิจอาลีบาบา (Alibaba Business School) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้มีส่วนช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและปลดปล่อยศักยภาพของตนอย่างเต็มที่

Alibaba สนับสนุนผู้ประกอบการจากประเทศกำลังพัฒนาจำนวน 1,000 ราย ภายใน 5 ปี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัลอย่างยั่งยืนและทั่วถึง ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ถือเป็นอีกขั้นหนึ่งของ Alibaba ในการก้าวสู่การบรรลุความตั้งใจของแจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้ง-ประธานบริหารของ Alibaba Group ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของ UNCTAD ด้านการพัฒนาธุรกิจโดยคนรุ่นใหม่และการบริหารจัดการธุรกิจขนาดเล็ก

ความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงหลักปฏิบัติที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของ UNCTAD เป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมได้เป็นอย่างดีคุณอาร์เล็ตต์ แฟร์เพลอห์ ผู้ประสานงานโครงการ eFounders จาก UNCTAD

คุณไบรอัน หว่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของอาลีบาบา กรุ๊ป ผู้นำโครงการดังกล่าวภายใต้สายงานโครงการระดับโลก (Global Initiatives) เผยว่าเราต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยแนวคิดใหม่ๆ และมอบแนวทางในการประสบความสำเร็จให้กับพวกเขา ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติและทฤษฎี โดยผู้เชี่ยวชาญมากความสามารถจาก Alibaba และพาร์ทเนอร์ในเครือข่ายของเรา

ผู้เข้าร่วมโครงการชาวไทย 6 ราย จากจำนวนผู้ประกอบการชาวเอเชียทั้งหมด 37 คน ที่สำเร็จหลักสูตรของโครงการ ได้แก่

  1. นายธนบดี ทองคำ CEO และผู้ก่อตั้ง 1×1 WALL เว็บไซต์ซื้อขายงานศิลปะ
  2. นางสาวพีรลดา สุขวัฒก์ CEO ของ Karma X แพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์ สำหรับนักสร้างสรรค์
  3. นายจักรพันธ์ ลีอธิวัฒน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Tourkrub แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เชื่อมต่อนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาทัวร์ไปเที่ยวต่างประเทศ กับบริษัททัวร์ต่างๆ
  4. นายกฤษฎา ชุตินธร ผู้ร่วมก่อตั้ง Flow Account ผู้ให้บริการโซลูชั่นระบบบัญชีออนไลน์แบบคลาวด์ (cloud accounting) สำหรับธุรกิจรายย่อย
  5. นายธนวัฒน์ สหะศักดิ์มนตรี ผู้ก่อตั้ง GNG Tech เจ้าของเว็บไซต์ Khonde.com แพลตฟอร์ม Logistic ที่เชื่อมผู้ให้บริการรถบรรทุกเข้ากับโรงงานและธุรกิจอื่นๆ รวมถึง Weshopchina แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ลูกค้าชาวไทยสามารถซื้อของจากเถาเป่าและทีมอลล์ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
  6. นายอมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง TakeMeTour  มาร์เก็ตเพลสโปรแกรมทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยจำนวนผู้ให้บริการกว่า 20,000 ราย ใน 55 เมือง

สร้างผู้นำด้านเศรษฐกิจดิจิทัลแบบใหม่

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้ Alibaba เป็นตัวอย่างในการศึกษา รวมถึงได้เข้าร่วมการอภิปราย เยี่ยมชมสำนักงานและโรงเรียนธุรกิจ E-Commerce เรียนรู้เกี่ยวกับ Ecosystem ของ Alibaba ที่ประกอบด้วยแพลตฟอร์มและโซลูชั่นส์ต่างๆ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์ล่าสุดในอุตสาหกรรมและผลงานการพัฒนาใหม่ๆ  เช่น ค้าปลีกยุคใหม่ (New Retail) E-Commerceในชนบท และการเกิดขึ้นของผู้มีชื่อเสียงในอินเทอร์เน็ต

อีกประสบการณ์พิเศษที่โครงการมอบให้ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชาวเอเชียได้พบกับผู้บริหารระดับสูงของ Alibaba และผู้ประกอบธุรกิจ E-Commerce ที่ประสบความสำเร็จอย่างเพย์ทีเอ็ม (PayTM) ผู้ให้บริการการชำระเงินออนไลน์ทางโทรศัพท์ชั้นนำของประเทศอินเดีย และลาซาด้า (Lazada) แพลตฟอร์ม E-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมนวัตกรรมล้ำยุคมากมาย ทั้ง เหอหม่า เฟรช (Hema Fresh) ซูเปอร์มาร์เก็ตอัจฉริยะอันเป็นต้นแบบที่สัมผัสได้ของแนวคิด “New Retail” ของ Alibaba ศูนย์ Logistic อัจฉริยะ ไช่เหนี่ยว เจียชิ่ง (Cainiao Jiaxing) และหมู่บ้านไป่หนิว (Bainiu) ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านเถาเป่าด้วยการผสมผสานE-Commerce เข้ากับทุกจังหวะของวิถีชีวิต

รวมถึงสัมผัสกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคโนโลยีในประเทศจีนที่ศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพ ดรีมทาวน์ (Dream Town) ในมณฑลเจ้อเจียง และ อี้หวู ซิตี้ (Yiwu City) ศูนย์กลางสำคัญทางการค้าแห่งหนึ่งของจีน

เครือข่ายผู้สำเร็จหลักสูตร พร้อมขับเคลื่อนชุมชนทั่วโลกสู่อนาคต

หลังจากที่เสร็จสิ้นกิจกรรมต่าง ในหลักสูตรสุดเข้มข้นเป็นเวลา 11 วันเต็มแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับโจทย์ให้เผยถึงแผนงานในอนาคตเพื่อนำความรู้ที่ตนเองได้รับ ทั้งในด้าน E-Commerce การเงินและระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Logistic อัจฉริยะ Big Data และธุรกิจท่องเที่ยว ไปแบ่งปันให้กับผู้ประกอบการและเพื่อนร่วมชุมชนในประเทศบ้านเกิด พร้อมต่อยอดแนวคิดธุรกิจของตนเองควบคู่กันไป

การเข้าร่วมโครงการนี้ทำให้ได้รับไอเดียใหม่ๆ รวมถึงความรู้ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับวงการศิลปะและการออกแบบในประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวใจหลักในธุรกิจของเรานายธนบดี ทองคำ ผู้ก่อตั้ง 1×1 WALL กล่าวถึงความประทับใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ eFounders “การสร้างธุรกิจในระดับโลกนั้นต้องการมากกว่าโมเดลทางธุรกิจที่ดีเยี่ยม แต่เรายังต้องการทีมงานที่ดีซึ่งขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง พร้อมด้วยอีโคซิสเต็มที่สามารถสนับสนุน สร้างคุณค่า และช่วยในการตัดสินใจที่ยาก รวมทั้งการเรียนรู้จากความผิดพลาดในฐานะผู้ประกอบการณ์

นางสาวพีรลดา สุขวัฒก์ CEO ของ Karma X กล่าวว่าการเข้าร่วมโครงการ eFounders ถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่เข้มข้นและจริงจังเกินความคาดหมาย นอกจากความรู้ที่ได้รับ ยังเป็นการเปิดโอกาสในการได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหาร Alibaba และผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่จากทั่วเอเชีย

นายจักรพันธ์ ลีอธิวัฒน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Tourkrub กล่าวเสริมว่าผมได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจากการเรียนรู้เส้นทางธุรกิจของ Alibaba ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งประสบความสำเร็จอย่างเช่นในทุกวันนี้ Alibaba ได้สร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ให้กับเศรษฐกิจและสังคมจีนมากเกินกว่าสิ่งที่เราคาดหวังจากธุรกิจหนึ่งๆ และการให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาอย่างทั่วถึง เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าการเติบโตของ Alibaba ได้สร้างประโยชน์ต่อผู้คนมากมายในประเทศเช่นกัน

ทั้งนี้ ผู้สำเร็จหลักสูตรทั้ง 37 คนจากประเทศไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ถือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสมาชิกโครงการ eFounders โดยเป็นรุ่นที่สองต่อจากผู้สำเร็จหลักสูตรรุ่นแรกจำนวน 24 คนจากชาติต่าง ทั่วทวีปแอฟริกา

RELATED ARTICLE

Responsive image

“TRIS CORP” ชี้หน่วยงานภาครัฐตื่นตัว และเร่งดำเนินการตามกรอบ Data Governance เพื่อยกระดับขีดความสามารถองค์กร และขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูล

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา “Exclusive Seminar : Deep Dive Into Data Governance มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลยั่งยืนตามกฎหมายใหม่” เพื่อแลก...

Responsive image

ส่องเทคโนโลยี Smart Factory จาก SABUY Group (สบาย) และ PTECH (พลัส เทคฯ) ที่ช่วยให้ชีวิตพนักงานสะดวกสบายขึ้นได้ทุกมิติ

ส่องเทคโนโลยี Smart Factory ในโรงงานต้นแบบ จาก SABUY Group (สบาย) และ PTECH (พลัส เทคฯ) ที่ช่วยให้ชีวิตพนักงานสะดวกสบายขึ้นได้ทุกมิติ ทั้งการใช้จ่าย สวัสดิการพนักงาน และอีกมากมาย...

Responsive image

VCs Night Networking Party งาน Networking ใหญ่ที่สุดในไทยสำหรับ VCs และ Startups

Networking ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ‘VCs Night Networking Party’ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 18:30 - 21:30 ที่ Grand Hall, True Digital Park West...