6 Startups ไทยสำเร็จหลักสูตร eFounders โดย Alibaba และ UNCTAD | Techsauce

6 Startups ไทยสำเร็จหลักสูตร eFounders โดย Alibaba และ UNCTAD

6 ผู้ประกอบการชาวไทยและผู้ประกอบการเอเชียสำเร็จการอบรมจากโครงการทุนฝึกอบรม eFounders อย่างเป็นทางการ โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และโรงเรียนธุรกิจอาลีบาบา (Alibaba Business School) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้มีส่วนช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและปลดปล่อยศักยภาพของตนอย่างเต็มที่

Alibaba สนับสนุนผู้ประกอบการจากประเทศกำลังพัฒนาจำนวน 1,000 ราย ภายใน 5 ปี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัลอย่างยั่งยืนและทั่วถึง ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ถือเป็นอีกขั้นหนึ่งของ Alibaba ในการก้าวสู่การบรรลุความตั้งใจของแจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้ง-ประธานบริหารของ Alibaba Group ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของ UNCTAD ด้านการพัฒนาธุรกิจโดยคนรุ่นใหม่และการบริหารจัดการธุรกิจขนาดเล็ก

ความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงหลักปฏิบัติที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของ UNCTAD เป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมได้เป็นอย่างดีคุณอาร์เล็ตต์ แฟร์เพลอห์ ผู้ประสานงานโครงการ eFounders จาก UNCTAD

คุณไบรอัน หว่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของอาลีบาบา กรุ๊ป ผู้นำโครงการดังกล่าวภายใต้สายงานโครงการระดับโลก (Global Initiatives) เผยว่าเราต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยแนวคิดใหม่ๆ และมอบแนวทางในการประสบความสำเร็จให้กับพวกเขา ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติและทฤษฎี โดยผู้เชี่ยวชาญมากความสามารถจาก Alibaba และพาร์ทเนอร์ในเครือข่ายของเรา

ผู้เข้าร่วมโครงการชาวไทย 6 ราย จากจำนวนผู้ประกอบการชาวเอเชียทั้งหมด 37 คน ที่สำเร็จหลักสูตรของโครงการ ได้แก่

  1. นายธนบดี ทองคำ CEO และผู้ก่อตั้ง 1×1 WALL เว็บไซต์ซื้อขายงานศิลปะ
  2. นางสาวพีรลดา สุขวัฒก์ CEO ของ Karma X แพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์ สำหรับนักสร้างสรรค์
  3. นายจักรพันธ์ ลีอธิวัฒน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Tourkrub แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เชื่อมต่อนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาทัวร์ไปเที่ยวต่างประเทศ กับบริษัททัวร์ต่างๆ
  4. นายกฤษฎา ชุตินธร ผู้ร่วมก่อตั้ง Flow Account ผู้ให้บริการโซลูชั่นระบบบัญชีออนไลน์แบบคลาวด์ (cloud accounting) สำหรับธุรกิจรายย่อย
  5. นายธนวัฒน์ สหะศักดิ์มนตรี ผู้ก่อตั้ง GNG Tech เจ้าของเว็บไซต์ Khonde.com แพลตฟอร์ม Logistic ที่เชื่อมผู้ให้บริการรถบรรทุกเข้ากับโรงงานและธุรกิจอื่นๆ รวมถึง Weshopchina แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ลูกค้าชาวไทยสามารถซื้อของจากเถาเป่าและทีมอลล์ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
  6. นายอมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง TakeMeTour  มาร์เก็ตเพลสโปรแกรมทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยจำนวนผู้ให้บริการกว่า 20,000 ราย ใน 55 เมือง

สร้างผู้นำด้านเศรษฐกิจดิจิทัลแบบใหม่

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้ Alibaba เป็นตัวอย่างในการศึกษา รวมถึงได้เข้าร่วมการอภิปราย เยี่ยมชมสำนักงานและโรงเรียนธุรกิจ E-Commerce เรียนรู้เกี่ยวกับ Ecosystem ของ Alibaba ที่ประกอบด้วยแพลตฟอร์มและโซลูชั่นส์ต่างๆ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์ล่าสุดในอุตสาหกรรมและผลงานการพัฒนาใหม่ๆ  เช่น ค้าปลีกยุคใหม่ (New Retail) E-Commerceในชนบท และการเกิดขึ้นของผู้มีชื่อเสียงในอินเทอร์เน็ต

อีกประสบการณ์พิเศษที่โครงการมอบให้ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชาวเอเชียได้พบกับผู้บริหารระดับสูงของ Alibaba และผู้ประกอบธุรกิจ E-Commerce ที่ประสบความสำเร็จอย่างเพย์ทีเอ็ม (PayTM) ผู้ให้บริการการชำระเงินออนไลน์ทางโทรศัพท์ชั้นนำของประเทศอินเดีย และลาซาด้า (Lazada) แพลตฟอร์ม E-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมนวัตกรรมล้ำยุคมากมาย ทั้ง เหอหม่า เฟรช (Hema Fresh) ซูเปอร์มาร์เก็ตอัจฉริยะอันเป็นต้นแบบที่สัมผัสได้ของแนวคิด “New Retail” ของ Alibaba ศูนย์ Logistic อัจฉริยะ ไช่เหนี่ยว เจียชิ่ง (Cainiao Jiaxing) และหมู่บ้านไป่หนิว (Bainiu) ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านเถาเป่าด้วยการผสมผสานE-Commerce เข้ากับทุกจังหวะของวิถีชีวิต

รวมถึงสัมผัสกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคโนโลยีในประเทศจีนที่ศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพ ดรีมทาวน์ (Dream Town) ในมณฑลเจ้อเจียง และ อี้หวู ซิตี้ (Yiwu City) ศูนย์กลางสำคัญทางการค้าแห่งหนึ่งของจีน

เครือข่ายผู้สำเร็จหลักสูตร พร้อมขับเคลื่อนชุมชนทั่วโลกสู่อนาคต

หลังจากที่เสร็จสิ้นกิจกรรมต่าง ในหลักสูตรสุดเข้มข้นเป็นเวลา 11 วันเต็มแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับโจทย์ให้เผยถึงแผนงานในอนาคตเพื่อนำความรู้ที่ตนเองได้รับ ทั้งในด้าน E-Commerce การเงินและระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Logistic อัจฉริยะ Big Data และธุรกิจท่องเที่ยว ไปแบ่งปันให้กับผู้ประกอบการและเพื่อนร่วมชุมชนในประเทศบ้านเกิด พร้อมต่อยอดแนวคิดธุรกิจของตนเองควบคู่กันไป

การเข้าร่วมโครงการนี้ทำให้ได้รับไอเดียใหม่ๆ รวมถึงความรู้ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับวงการศิลปะและการออกแบบในประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวใจหลักในธุรกิจของเรานายธนบดี ทองคำ ผู้ก่อตั้ง 1×1 WALL กล่าวถึงความประทับใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ eFounders “การสร้างธุรกิจในระดับโลกนั้นต้องการมากกว่าโมเดลทางธุรกิจที่ดีเยี่ยม แต่เรายังต้องการทีมงานที่ดีซึ่งขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง พร้อมด้วยอีโคซิสเต็มที่สามารถสนับสนุน สร้างคุณค่า และช่วยในการตัดสินใจที่ยาก รวมทั้งการเรียนรู้จากความผิดพลาดในฐานะผู้ประกอบการณ์

นางสาวพีรลดา สุขวัฒก์ CEO ของ Karma X กล่าวว่าการเข้าร่วมโครงการ eFounders ถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่เข้มข้นและจริงจังเกินความคาดหมาย นอกจากความรู้ที่ได้รับ ยังเป็นการเปิดโอกาสในการได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหาร Alibaba และผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่จากทั่วเอเชีย

นายจักรพันธ์ ลีอธิวัฒน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Tourkrub กล่าวเสริมว่าผมได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจากการเรียนรู้เส้นทางธุรกิจของ Alibaba ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งประสบความสำเร็จอย่างเช่นในทุกวันนี้ Alibaba ได้สร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ให้กับเศรษฐกิจและสังคมจีนมากเกินกว่าสิ่งที่เราคาดหวังจากธุรกิจหนึ่งๆ และการให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาอย่างทั่วถึง เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าการเติบโตของ Alibaba ได้สร้างประโยชน์ต่อผู้คนมากมายในประเทศเช่นกัน

ทั้งนี้ ผู้สำเร็จหลักสูตรทั้ง 37 คนจากประเทศไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ถือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสมาชิกโครงการ eFounders โดยเป็นรุ่นที่สองต่อจากผู้สำเร็จหลักสูตรรุ่นแรกจำนวน 24 คนจากชาติต่าง ทั่วทวีปแอฟริกา

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Shopee เผยอินไซด์ชั่วโมงนาทีทอง “เที่ยงคืน-ตีสอง” ชัยชนะของเหล่าซินเดอเรลล่านักช้อป

Shopee เล็งเห็นถึงพฤติกรรมการช้อปปิ้งของนักช้อปชาวไทยหลากหลายกลุ่มในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา และสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มของนักช้อปที่ Shopee ได้ขนานนามว่า “ซินเดอเรลล่านักช้อป”...

Responsive image

Mandala AI จับมือ Torpenguin เปิดตัว Galaxy พร้อมปฎิวัติการจัดการข้อมูลง่ายขึ้น

Mandala AI ร่วมมือกับเพจ Torpenguin เปิดตัว Galaxy โซลูชันใหม่ ที่พร้อมจะปฎิวัติการจัดการข้อมูลให้ง่ายขึ้น...

Responsive image

depa ประกาศจัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-21 พฤษภาคม 2567...