LATEST IN ETDA

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ขึ้นแท่นผู้อำนวยการ ETDA คนใหม่

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ นั่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ETDA คนใหม่ หลังจากได้เข้าสมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ETDA ซึ่งในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการกํ...

กสิกรไทย ธนาคารแห่งแรกในไทยที่ได้ใบอนุญาตให้บริการ e-Payment และ e-Tax Receipt

กสิกรไทย ธนาคารแห่งแรกของไทย ที่ได้ใบอนุญาตให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนลูกค้าจาก กรมสรรพากร ช่วยผู้ประกอบการจัดการด้านการเงินอย่างครบวงจรตั้งแต่รับจ่ายเงินไปจนถึงบริหารจัด...

ETDA ปรับบอร์ดใหม่ โดยให้ ‘ศาสตราจารย์(พิเศษ) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ’ นั่งประธาน

ETDA ปรับบอร์ดใหม่ โดยให้ ‘ศาสตราจารย์(พิเศษ) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ’ นั่งประธาน...

Microsoft จับมือ ETDA เปิดตัว AI Business School เพื่อผู้บริหารไทย

Microsoft จับมือ ETDA เปิดตัว AI Business School ให้ผู้บริหารไทย ครอบคลุมเนื้อหา AI Strategy, AI culture, Responsible AI และ Technology of AI...

ผอ สุรางคณาและอีก 2 ผู้บริหาร ETDA เตรียมลงจากตำแหน่งไปเปิด Startup

ผู้บริหารระดับสูง ETDA 3 ท่านเตรียมตั้ง Startup ชื่อ BeTech Tech ดำเนินธุรกิจเป็นทั้งที่ปรึกษาและแพลตฟอร์มด้าน ecommerce และ digital content...

ETDA จับมือ NDID ร่วมมือพาการยืนยันตัวตนดิจิทัลเข้าสู่อุตสาหกรรมจริงในไทย

NDID จับมือ ETDA กับกลุ่มธนาคารนำร่อง กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประ...

ETDA จัดงาน Thailand Cybersecurity 2019 ให้คนไทยพร้อมรับ ปรับตัวสู่ดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือ 2 องค์กรอีเวนต์ไซเบอร์ระดับโลก “RSA” และ “CyberTech” จัดงาน “Thailand Cybersecuri...

ประกาศ พ.ร.บ. ดูแล “กิจการธุรกรรมดิจิทัล” รับรองอำนาจ ETDA ในฐานะผู้กำกับดูแลกิจการฯ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตื่นตัวเรื่องการทำธุรกรรมดิจิทัลไม่น้อย ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมาได้มีการประกาศกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมดิจิทัล 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติสำนักง...

jobsDB เผย 10 สายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุด งานไอทีและ E-commerce ขึ้นแท่นอันดับสอง

 jobsDB (ประเทศไทย) เว็บไซต์หางานชั้นนำของเอเชีย เผย 10 สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุดประจำปี 2018 พบอีคอมเมิร์ซเป็นสายงานเดียวที่ติด Top 5 เงินเดือนสูงในทุกระดับงานและไอที-อีคอมเมิ...

Creden จับมือ ETDA เปิดตัว eDocument และ eSignature ให้บริการแบบ Freemium

Creden บริษัท Startup ไทย เปิดตัวบริการระบบสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ (eDocument และ eSignature) เพื่อใช้ในกระบวนการยืนยันตัวตนหรือ e-KYC รองรับการเติบโตขอ...

ETDA จับมือ DataOne Asia ลงนามพัฒนาระบบยืนยันตัวตนดิจิทัล

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนาระบบการพิสูจน์และ...

ETDA จับมือ Omise พัฒนาระบบยืนยันตัวตนของโครงการ National Digital ID

ETDA ลงนามความร่วมมือข้อตกลงกับบริษัท Omise พัฒนาระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Identity Provider - IdP) ให้กับโครงการ National Digital ID อย่างเป็นทางการ โดย Omise จะเชื่อมระบบดังกล่า...

JOB