ไทยเร่งเดินหน้าส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาฝุ่นพิษ สร้างคุณภาพอากาศที่สะอาดกว่าเดิม | Techsauce

ไทยเร่งเดินหน้าส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาฝุ่นพิษ สร้างคุณภาพอากาศที่สะอาดกว่าเดิม

ABB Terra 124 เทคโนโลยีชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง ที่สามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้เร็วที่สุดในประเทศไทย 

การขยายตัวของตัวเมืองที่เกิดขึ้น พร้อมกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรและปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ เพิ่มสูงขึ้น ในปัจจุบันคุณภาพอากาศในเมืองกรุงถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัยจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ปัญหานี้ยังคงมีอยู่ถึงแม้ได้มีการขยายระบบโครงข่ายรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินแล้วก็ตาม เนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังคงเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

เพื่อร่วมแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ รัฐบาลพยายามผลักดันและส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ประเภทไฮบริด รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่ ซึ่งตามข้อมูลของสมาคมรถยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (EVAT) พบว่ามีจำนวนการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 คัน เพื่อให้แน่ใจว่าแนวโน้มของยานยนต์ไฟฟ้าจะอยู่ในทิศทางที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รัฐบาลจึงเร่งให้มีการพัฒนาและสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือ รองรับกับความต้องการและสร้างความมั่นใจให้ผู้ที่ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้า และให้สามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคุลมทั่วประเทศ โดยภายในปี พ.ศ. 2573 รัฐบาลต้องการผลักดันให้รถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยร้อยละ 50 หรือ 1.25 ล้านคัน เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงร่วมกันขยายโครงข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วให้แพร่หลายสู่สาธารณะ อาทิ รัฐวิสาหกิจชั้นนำด้านพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ได้ร่วมมือกับ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอร์ยี ผู้นำในการให้บริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงพีที (PT)  ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าที่สถานีบริการน้ำมัน ตามเส้นทางหลวงสายหลักรอบนอกกรุงเทพฯ 

เทคโนโลยีเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของ เอบีบี ช่วยขับเคลื่อนระบบขนส่งที่ยั่งยืนของประเทศมุ่งสู่อนาคต

ABB Terra 124 ซึ่งเป็นเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบเร็วของ ABB ที่มีกำลังชาร์จสูงถึง 120 กิโลวัตต์ ได้รับการติดตั้งเพื่อให้บริการที่สถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ซึ่งถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้าจากทาง กฟผ. ผนวกรวมอยู่ภายในสถานีบริการน้ำมันพีที จำนวน 5 แห่ง ตั้งอยู่บนเส้นทางหลวงสายสำคัญ สถานีเหล่านี้ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 100-200 กิโลเมตร ปัจจุบันได้เปิดให้บริการและพร้อมให้บริการชาร์จไฟฟ้าแล้ว นับเป็นสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะที่มีประสิทธิภาพการชาร์จได้เร็วที่สุดในประเทศ โดยใช้เวลาเพียงแค่ 20-30 นาทีเพื่อชาร์จให้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของความจุแบตเตอรี่เต็มของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไป

ด้วยขนาดที่กะทัดรัดและด้วยแนวคิดการออกแบบที่ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานของเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ABB Terra 124 ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งใช้งานตามสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จุดบริการบนทางหลวง รวมถึงกลุ่มของรถบริการในภาคขนส่ง ABB Terra 124 มีหัวชาร์จไฟแบบ CCS ทั้งหมด 2 หัว สามารถชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้าให้เต็มทั้งสองคันพร้อมๆกัน และได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่สูงถึง 920โวลท์ สามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้หลากหลายและพร้อมรองรับความต้องการในอนาคต

ABB Terra 124 เป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Terra DC fast charger สถานีชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรงที่ขายดีที่สุด  และเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่า รวมถึงมี Integrated Connected Services บนแพลตฟอร์มที่สามารถเฝ้าระวังและตรวจสอบได้ตลอดเวลาทุกวันตลอดทั้งปี สำหรับการบริการจากระยะไกล และการอัพเดตเฟิร์มแวร์ บริการเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเชื่อมโยงสถานีชาร์จไฟฟ้ากับระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น ระบบแบ็คออฟฟิศ แพลตฟอร์มการชำระเงิน หรือโซลูชั่นการจัดการพลังงานผ่านทางอินเทอร์เน็ต

นายเจียนอันเดร บรุซโซเน กรรมการผู้จัดการ เอบีบี ประเทศไทย กล่าวว่า “พวกเราภูมิใจมากที่ได้รับความไว้วางใจจาก กฟผ. ให้ร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคมนาคมและการขนส่งที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดย Terra 124 ของเอบีบีเป็นหนึ่งในเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ล้ำสมัยที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ EV Charger ที่เราได้ริเริ่มและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนช่วยให้ระบบโครงข่ายการคมนาคมทั่วโลกสมาร์ทขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และปลอดจากการปล่อยมลพิษ นอกจากนั้น ABB Terra 124 ยังได้รับการรับรองว่าสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง” 

เอบีบี เป็นผู้นำระดับโลกในด้านโครงสร้างพื้นฐานของสถานีชาร์จไฟฟ้า โดยนำเสนอโซลูชั่นการชาร์จพลังงานไฟฟ้าอย่างครอบคลุมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า รถโดยสารไฟฟ้า และรถยนต์ไฮบริด รวมถึงเรือและระบบทางรถไฟ เอบีบี เข้าสู่ตลาดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และจนถึงปัจจุบันมียอดขายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 400,000 สถานีในกว่า 85 ประเทศทั่วโลก เป็นสถานีชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรงมากกว่า 20,000 สถานี และสถานีชาร์จไฟฟ้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ 380,000 สถานี รวมถึงสถานีชาร์จไฟฟ้าที่ขายผ่าน Chargedot

ความมุ่งมั่นของ ABB ในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าใน e-mobility แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนที่สุดผ่านการเป็นพันธมิตรกับ ABB FIA Formula E World Championship และ ABB จะกลายเป็นผู้สนับสนุนในส่วนของระบบสถานีชาร์จไฟฟ้าอย่างเป็นทางการสำหรับใช้ในการแข่งขันชิงแชมป์ซีซั่นที่ 9 ในปี พ.ศ. 2565-66

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเอบีบี โปรดดูเพิ่มเติมที่ new.abb.com/ev-charging

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

NTT DATA เดินหน้า Sustainable Device-as-a-Service ให้บริการอุปกรณ์แบบยั่งยืน

NTT DATA บริษัทชั้นนำด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการไอที ประกาศเปิดตัวโซลูชัน Sustainable Device-as-a-Service เพื่อให้บริการอุปกรณ์แบบยั่งยืนผ่านความร่วมมือกับ HP โดยมีเป้าหมายเพื่อส...

Responsive image

สถาบันยานยนต์ จับมือ RX Tradex ดันนวัตกรรมยานยนต์ยั่งยืน รับมือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

สถาบันยานยนต์จับมือ RX Tradex ทะยานสู่ความยั่งยืน ขับเคลื่อนนวัตกรรมแห่งอนาคต ในสัมมนา “Automotive Summit 2024”...

Responsive image

ETDA จับมือ 80 บริษัทดิจิทัลชั้นนำ ชวน SMEs ไทยร่วม BUSINESS MATCHING ในงาน DGT2024

ETDA จับมือ 80 บริษัทผู้ให้บริการดิจิทัลชั้นนำ เปิดโซนกิจกรรม BUSINESS MATCHING & CONSULTING ในงาน Digital Momentum for the Future วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ...