Amazon, Google และ Microsoft จับมือก่อตั้งกลุ่ม Trusted Cloud Principles ปกป้องสิทธิลูกค้า ต้านแรงกดดันจากหน่วยงานภาครัฐทั่วโลก | Techsauce

Amazon, Google และ Microsoft จับมือก่อตั้งกลุ่ม Trusted Cloud Principles ปกป้องสิทธิลูกค้า ต้านแรงกดดันจากหน่วยงานภาครัฐทั่วโลก

ผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำ Amazon Web Services, Google และ Microsoft ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลก ได้แก่ IBM, Salesforce/Slack, Atlassian, SAP และ Cisco ก่อตั้งกลุ่ม Trusted Cloud Principles หรือ หลักการพื้นฐานของระบบคลาวด์ที่เชื่อถือได้ เพื่อกำหนดหลักการพื้นฐานเพื่อช่วยปกป้องสิทธิของลูกค้าในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐประสงค์ที่จะเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าในระบบคลาวด์ ในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลก

ในช่วงที่ผ่านมา  การประมวลผลบนระบบคลาวด์ (Cloud Computing) ถือเป็นเทรนด์ที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยทั้งฝั่งผู้บริโภคและฝั่งภาคธุรกิจในทุกประเทศทั่วโลกได้นำระบบคลาวด์มาประยุกต์ใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ แต่ในทางกลับกัน ก็มีคำถามว่า ผู้ให้บริการคลาวด์สามารถปกป้องสิทธิของลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐขอเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าเอกชนจากผู้ให้บริการคลาวด์

Trusted Cloud Principles คือหลักการและมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการให้บริการคลาวด์ที่เชื่อถือได้โดยคำนึงถึงถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเป็นหลัก ผ่านการสนับสนุนแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจนและโปร่งใสของหน่วยงานรัฐบาลจากหลายๆ ประเทศเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและรักษาสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการคลาวด์ 

หลักการมีทั้งหมด 5 ประการ ดังนี้:

  1. ภาครัฐควรต้องขอข้อมูลจากลูกค้าเอกชนโดยตรง แทนการมาขอจากผู้ให้บริการคลาวด์
  2. ลูกค้าควรต้องได้รับแจ้งเตือน (Right to Notice) หากหน่วยงานภาครัฐติดต่อมาขอข้อมูล
  3. ผู้ให้บริการคลาวด์ต้องมีกระบวนการอุทธรณ์การขอข้อมูลจากรัฐ เช่น แจ้งไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในประเทศนั้นๆ
  4. ภาครัฐต้องมีวิธีแก้ปัญหากฎหมายแต่ละประเทศต่างกัน ซึ่งผู้ให้บริการคลาวด์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในหลายประเทศ
  5. ภาครัฐต้องสนับสนุนการไหลเวียนของข้อมูลข้ามพรมแดน (Cross-Border Data Flows) เพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม

ผู้ร่วมก่อตั้ง Trusted Cloud Principles ทั้ง 8 บริษัท แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขามีจุดประสงค์ในการร่วมมือกับรัฐบาลทั่วโลกเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งทางกฎหมายระหว่างประเทศที่ขัดขวางการสร้างสรรค์นวัตกรรม การปกป้องความปลอดภัย และการรักษาความเป็นส่วนตัว และเพื่อสร้างการป้องกันขั้นพื้นฐานสำหรับองค์กรที่จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์

สำหรับประเทศไทย หากภาครัฐเปิดรับความร่วมมือจากภาคเอกชนจะช่วยให้การเติบโตของประเทศไทยก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องความชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจดิจิทัล  รวมถึงกฎหมายด้านคลาวด์คอมพิวติ้งที่สอดคล้องกับหลักการ Trusted Cloud Principles จะส่งผลให้ระบบนิเวศด้านดิจิทัลดีขึ้นและช่วยให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดการลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกได้อย่างมหาศาล

RELATED ARTICLE

Responsive image

สรุปผลสำรวจจาก EIC Labor Survey 2021 เผย Reskill/Upskill ทางรอดแรงงานไทยที่ยังไปไม่พร้อมกัน

จากสรุปรายงานผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะและการทำงานปี 2021 (SCB EIC Labor Survey 2021) เผยว่าการพัฒนาทักษะ (Reskill-Upskill) เป็นเรื่องสำคัญมากกว่าที่เคยสำหรับแรงงานทุกคน...

Responsive image

KERRY เปิดตัว KERRY WALLET รองรับการชำระเงินหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ยุค Digital-Cashless Society

KERRY (KEX) ผู้นำด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย เตรียมเปิดให้บริการทางการเงินใหม่ล่าสุด “KERRY WALLET” โดยความร่วมมือของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY...

Responsive image

Forward จับมือ Chainlink เสริมแกร่งแพลตฟอร์ม DeFi Exchange และโปรโตคอล Lending-Borrowing ด้วย Chainlink Price Feeds และ Keepers

Forward ประกาศความร่วมมือกับ Chainlink เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาด Decentralized Derivatives Exchange เลือกใช้ บริการ Chainlink Price Feeds บน BNB Smart Chain ในระบบ Mainnet เพื่อ...