บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ SCB พัฒนาระบบให้ผู้ประกอบการสามารถใช้งานแพลตฟอร์ม Blockchain กลางในรูปแบบ Common Node ได้แล้วผ่าน Web Portal สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่พร้อมลงทุนพัฒนาระบบข้อมูลภายในด้วยตนเอง เป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการ SME ในการใช้ประโยชน์เพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ โดยบริษัทบีซีไอได้เปิดให้บริการหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee : LG ) ในการรับส่งคำขอและหนังสือค้ำประกัน ซึ่งเป็นบริการแรกสำหรับสมาชิกทั้งในรูปแบบ Common  Node และ Private Node พร้อมวางแผนต่อยอดเทคโนโลยี Blockchain สู่บริการอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบในอนาคต

นายอิทธิพันธ์ เจียกเจิม กรรมการบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย Global Transaction Banking Services ธนาคารไทยพาณิชย์

นายอิทธิพันธ์ เจียกเจิม กรรมการบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย Global Transaction Banking Services ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบันภาคธุรกิจในประเทศไทยตื่นตัวกับการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ต่อยอดและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ แต่เนื่องด้วยเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ดังนั้นการนำมาใช้ประโยชน์จริงจึงจำเป็นต้องมีการลงทุนพัฒนา และต้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี Blockchainเป็นพื้นฐาน ซึ่งเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ประกอบการบางกลุ่ม ทำให้มีเพียงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นที่สามารถพัฒนาระบบภายในเพื่อนำ Blockchain มาใช้งาน ดังนั้น บริษัทบีซีไอ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของธนาคาร รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่งภายใต้โครงการ Thailand Blockchain Community Initiative จึงมีเป้าหมายที่จะวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน Blockchain ให้กับประเทศไทย โดยได้พัฒนาแพลตฟอร์มกลางซึ่งเปิดให้บริการในรูปแบบ Private Node สำหรับสมาชิกที่สามารถพัฒนา Node และนำข้อมูลเข้าระบบภายในของตัวเองไปในเดือนมิถุนายน 2562 และขณะนี้ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม Blockchain ในรูปแบบ Common Node  สำหรับธุรกิจที่ไม่พร้อมพัฒนาระบบภายในของตัวเอง แต่บริษัทบีซีไอจะเป็นผู้ดูแล เพื่อให้การรับส่งข้อมูลคำขอและหนังสือค้ำประกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้พัฒนา Web Portal เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งาน ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้ธุรกิจทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Blockchain

“บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด มีความภาคภูมิใจที่วันนี้ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนเป้าหมายในการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี Blockchain ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เกิดขึ้นจริง โดยเปิดโอกาสให้ทั้งองค์กรที่ต้องการเข้ามาทดลองเพื่อนำไปพัฒนาระบบของตัวเอง ธุรกิจต่างๆ รวมถึงสถาบันการเงิน และโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ไม่มีความพร้อมที่จะลงทุนพัฒนาระบบของตัวเองได้ก็จะเข้ามาใช้ประโยชน์ ซึ่งมั่นใจว่า Blockchain จะช่วยผู้ประกอบการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ พร้อมที่จะเติบโตและแข่งขันในโลกธุรกิจดิจิทัล ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์แรกที่บริษัทบีซีไอเปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้งานทั้งสองรูปแบบคือ บริการหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee : LG ) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ Painpoint ให้กับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องทุกส่วน โดยช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ลดเอกสารจำนวนมาก ประหยัดเวลาดำเนินการ และช่วยลดต้นทุนบนพื้นฐานของความถูกต้อง แม่นยำ และโปร่งใส”

นายสิริวัฒน์ เกียรติเจริญสิน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

นายสิริวัฒน์ เกียรติเจริญสิน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การมีเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดแต่ไม่ถูกนำไปใช้งานย่อมจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ จึงนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่วันนี้ทุกภาคส่วนของสังคมสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี Blockchain ได้ผ่านทาง Web Portal ของบริษัทบีซีไอ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการพัฒนาแพลตฟอร์ม Blockchain ยังคงต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์และองค์กรที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ที่จะช่วยยกระดับศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยทุกกลุ่ม พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบในอนาคต

RELATED ARTICLE

Responsive image

IBM เปิดเครื่องมือ IBM Clinical Development ให้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สนับสนุนการพัฒนายาต้านไวรัสโคโรน่า

IBM สนับสนุนการพัฒนายาต้านไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ เปิดเครื่องมือ IBM Clinical Development ให้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย...

Responsive image

Schneider Electric เผย Solution จัดการพลังงาน 13 อาคาร ลด Carbon ได้ 130,000 ตัน

Schneider Electric เผย Solution จัดการพลังงาน 13 อาคารในเครือ ลด Carbon ได้ 130,000 ตันภายในปีเดียว ก้าวสู่การเป็นอาคารปลอด Carbon...

Responsive image

HERE Technologies แผนที่ดิจิทัล ช่วยในการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 แบบเรียลไทม์

ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID -19 บนแผนที่ดิจิทัลจาก HERE Technologies ได้แบบเรียลไทม์แล้ววันนี้...