Bitkub ร่วมทุน กลุ่มทองแตง ตั้ง ‘Bitkub World Tech’ ปั้น Tech Talent หนุนรับเทรนด์ดิจิทัลมาแรง | Techsauce /* */ /* */

Bitkub ร่วมทุน กลุ่มทองแตง ตั้ง ‘Bitkub World Tech’ ปั้น Tech Talent หนุนรับเทรนด์ดิจิทัลมาแรง

เมื่อ Digital disruption เกิดขึ้นกับทุกวงการ ดังนั้นการพัฒนาตนเอง จึงไม่สามารถหยุดยั้งได้อีกต่อไปโดยเฉพาะ ‘อนาคตของชาติ’ อย่างเยาวชนไทย ที่จะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อสอดรับกับอาชีพในโลกดิจิทัลที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลให้ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (Bitkub) จับมือ กลุ่มทองแตง จัดตั้ง ‘บริษัท บิทคับ เวิลด์เทค จำกัด’ (Bitkub world Tech) ศูนย์รวมการศึกษาและองค์ความรู้ต่างๆ ดำเนินธุรกิจด้านการจัดหลักสูตรการเรียนและอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

Bitkub ร่วมทุน กลุ่มทองแตง ตั้ง ‘Bitkub World Tech’ ปั้น Tech Talent หนุนรับเทรนด์ดิจิทัลมาแรง

โดยจะมีการเปิดเป็นคอร์สใต้อะคาเดมี ในสถาบันต่างๆ เพื่อให้ความรู้เด็กรุ่นใหม่ในการเข้าใจถึงระบบดิจิทัลได้อย่างถูกต้องและมีศีลธรรม ในสัดส่วนการลงทุน 50:50 โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท  เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างเด็กไทย คนไทยให้มีความรู้มีทักษะ ตามเป้าหมาย “สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สู่โลกอนาคต” ปักหมุดนำร่องวิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุดรธานี ก่อนจะขยายสู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นลำดับต่อไป 

Bitkub world Tech คืออะไร และจะเกิดประโยชน์กับเด็กไทยและประเทศไทยอย่างไรบ้าง ?

ในครั้งนี้ คุณวิชัย ทองแตง คีย์แมนคนสำคัญวัย 75 ปี ในฐานะพ่อมดแห่งตลาดหุ้น ที่ผันตัวสู่นักลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ได้ให้มุมมองถึงมูลเหตุที่มาจับมือร่วมกัน เพื่อเป็นการเชื่อมสะพาน ระหว่างคนยุคเก่าและคนยุคใหม่ ผ่านการแสดงให้สังคมเห็นว่าสามารถเชื่อมต่อกันได้ ถ้าเปิดใจและมองภาพอนาคตร่วมกัน 

"โดยกลุ่มทองแตง ได้ศึกษาบิทคับมานานพอสมควร เนื่องจากมีความคิดที่อยากจะขยายความรุ่งเรืองของชาติไปสู่ทุกหย่อมหญ้า ซึ่งก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าบิทคับมีความโด่งดังในเรื่องดิจิทัล แต่หากมองลึกลงไป ‘ดิจิทัล’ ตอบโจทย์ทั้งประเทศได้หรือไม่ ซึ่งเรามองเห็นว่าคนรุ่นใหม่กระหายที่จะเข้าสู่โลกดิจิทัล และสนุกไปกับดิจิทัล และด้วยกระแสเช่นนี้ อนาคตคนรุ่นใหม่จะเป็นอย่างไร จะสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ จึงได้เกิดความร่วมมือ Bitkub world Tech ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว"

พร้อมกับตกผลึกเพื่อสร้างประโยชน์ที่แท้จริงต่อสังคมและประเทศ เราพบว่ากระบวนการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีได้ขาดสิ่งหนึ่งไปนั่นคือ การปลูกฝังสำนึกแห่งคุณธรรม ดังนั้นคนที่จะเข้ามาเรียนรู้กับ Bitkub world Tech จะต้องมีปฏิญาณ 3 ข้อร่วมกันคือ 1.จะไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อการโกงและหลอกลวงผู้อื่น 2.เรียนรู้และสร้างสรรค์สังคมที่ดีอย่างมีคุณธรรม และ 3.แบ่งปันความรู้และโอกาสให้แก่ผู้ที่ด้อยกว่า

โดยคนรุ่นใหม่ที่ผ่านกระบวนความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ จะได้รับการถ่ายทอดและเข้าสู่วงการบล็อกเชน และคริปโตเคอร์เรนซีอย่างมีความรู้ ถูกต้องและมีจริยธรรม 

นิยาม ‘ไทยถือปืน ต่างชาติถือมีด’ 

ในขณะที่คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ให้ความเห็นว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาโควิดเป็นเครื่องเตือนสติที่ดี ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเศรษฐกิจที่เป็น Old Economy โดนผลกระทบค่อนข้างเยอะ แต่ในทางเดียวกันเศรษฐกิจที่เป็น New Ecomony เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในไทยและต่างประเทศ 

ดังนั้นตอนนี้เราควรจะมองอนาคต และสร้างสิ่งที่เรียกว่าองค์ความรู้ โดยทั้งหมดนี้ไม่ใช่การทำเพื่อตนเอง แต่เป็นการทำเพื่อสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทุกภาคส่วน ผ่านการปลุกปั้น Skillset ใหม่ๆที่จะต้อง Re-skill ,Up-skill คนไทยร่วมกัน ดึง Talent ของประเทศไทยขึ้นมาเพื่อสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพ ทำให้ไทยมีความได้เปรียบทัดเทียมกับต่างชาติ เพื่อที่อย่างน้อยจะมีรายได้ต่อหัวที่มากขึ้น มี Skillset ที่ตรงกับตลาดมากขึ้น

“Bitkub world Tech จะเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่จะเป็นในลักษณะ learn to earn หรือ prove to earn หรือเป็นรูปแบบของ play to earn ที่เล่นเกมแล้วได้เงิน โดยการร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างทาเล้นจท์ที่จำเป็นต่อโลกอนาคต ผ่านการดึงทักษะศักยภาพของคนไทยทุกคนให้สามารถที่จะปรับตัวมีสกิลเซ็ตที่ตรงกับเทคโนโลยีดิจิทัลของโลกอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมกับผลักดันให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง หรือ Human capital gap และในระยะยาวเมื่อประเทศไทยมีทาเล้นจท์ที่เหมาะสม จะสามารถสร้างธุรกิจแห่งโลกอนาคตได้ในที่สุด”

โดยจะเริ่มต้นโครงการแรกที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ส่วนแผนงานที่เป็นรูปธรรมจะเริ่มขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2565 นี้  โดยตั้งเป้าให้เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้สายอาชีพให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสในกาารพัฒนาทักษะที่ตรงตามความต้องการของตลาดและเข้าสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างแท้จริง

Education ปัจจัยหลัก หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง

ทั้งนี้คุณจิรายุส มองว่า การศึกษาเป็น foundation ที่สำคัญของทุกอย่าง อาทิ เรื่องของคริปโตฯเทรดดิ้งไม่แนะนำที่จะเข้ามาเทรดหากไม่มีองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ดังนั้นการที่มี foundation ที่แข็งแรงจะสร้างให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ได้อีกมากมาย ที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางได้

สำหรับหลักสูตรของ Bitkub World Tech จะต่างจาก Bitkub Academy โดยมีวิชชั่นเพื่อสร้างเป็น Open Education Platform เน้นการลงมือทำ และให้ความรู้ด้านบล็อกเชนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนคืออะไร เปิดบัญชียังไง และขยายสู่ fintech course, Design thinking course พร้อมปรับหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นสอดรับกับตลาด ซึ่งจะแตกต่างจาก Bitkub Academy ที่จะให้ความรู้เรื่องการเทรดคริปโตฯ

นอกจากนี้เมื่อกำลังคนรุ่นใหม่มีสกิลเซ็ตที่เพิ่มขึ้นแล้วนั้น และอยากจะขยายสู่การก่อตั้งธุรกิจ ไอเดีย ก็จะมีการช่วยเหลือ พร้อมกับผลักดันโอกาส ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการที่จะผลักดันคนรุ่นใหม่เหล่านี้สู่อีโคซิสเต็มทางด้านดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ ขณะเดียวกันจะมีการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาอะคาเดมี สำหรับกลุ่มคนรุ่นเก่าด้วยเช่นกัน เพื่อทรานฟอร์มสู่การเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น

RELATED ARTICLE

Responsive image

รายงาน Ericsson Mobility Report เผย ยอดผู้ใช้งาน 5G จะพุ่งแตะ 1 พันล้านบัญชี และเพิ่มเป็น 4.4 ในปี 2570

รายงาน Ericsson Mobility Report เผย ยอดผู้ใช้งาน 5G จะพุ่งแตะ 1 พันล้านบัญชี และเพิ่มเป็น 4.4 ในปี 2570 และ 60% ของการใช้ดาต้าบนมือถือทั่วโลกจะอยู่บนเครือข่าย 5G...

Responsive image

SCB 10X เปิดเวที Virtual Summit REDeFiNE TOMORROW 2022 ปีที่ 3 ขนทัพกูรูด้าน DeFi-Web 3.0 ระดับโลกมาให้ความรู้

SCB 10X เปิดเวที Virtual Summit “REDeFiNE TOMORROW 2022” ปีที่ 3 ขนทัพสุดยอดกูรูด้าน DeFi และ Web 3.0 ระดับโลกมาให้ความรู้และชี้โอกาสในการเติบโตเกี่ยวกับ DeFi และ Web 3.0 ในช่วงตลา...

Responsive image

Mastercard ผนึก Beatclub เปิดตัวอัลบั้มแรก Priceless บนแพลตฟอร์มสุดฮิต Spotify

Mastercard ผนึก Beatclub ประกาศเปิดตัวอัลบั้มเพลงชุดแรก Priceless® ในเทศกาลครั้งสำคัญของแวดงวงโฆษณาระดับโลก Cannes Lions Festival of Creativity บนแพลตฟอร์มสุดฮิต Spotify หลังจากนั้...