เปิดใหม่! โครงการจุฬาฯ เพื่อความเป็นเลิศของไทย (CUTE) พร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจและสตาร์ทอัพ | Techsauce

เปิดใหม่! โครงการจุฬาฯ เพื่อความเป็นเลิศของไทย (CUTE) พร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจและสตาร์ทอัพ

สมาคมนิสิตเก่าจุฬา จับมือ ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว โครงการจุฬาฯ เพื่อความเป็นเลิศของไทย (CUTE) พร้อมให้การสนับสนุนเงินลงทุน คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ สตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรม

  • ครั้งแรกของการผนึกกำลังของนิสิตเก่าจุฬาฯ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ อาสาเป็นพี่เลี้ยงและผู้ร่วมลงทุน เสริมศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ สตาร์ทอัพ
  • จุฬาฯ มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรม โดยสร้างการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความร่วมมือ เป็นศูนย์รวมนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ที่พร้อมต่อยอด ช่วยเหลือสังคมไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

เทวินทร์ วงศ์วานิช นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) กล่าวว่า เนื่องในวาระ 100 ปี ของการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมไทยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) โดยความร่วมมือกับศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ได้จัดตั้งโครงการจุฬาฯ เพื่อความเป็นเลิศของไทยหรือ Chulalongkorn University for Thailand Excellence (CUTE)

ในปัจจุบันนวัตกรรมเป็นหัวใจของการพัฒนาธุรกิจ เศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แต่ความท้าทายคือ การต่อยอดจากนวัตกรรม (Innovation) ต้องมี Eco-system ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ โครงการจุฬาฯ เพื่อความเป็นเลิศของไทย หรือ Chulalongkorn University for Thailand Excellence (CUTE) จึงเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนเพื่อสร้าง Innovation Eco-system และเป็นโครงการที่ระดมพลังนิสิตเก่าที่มีประสบการณ์และศักยภาพ มาช่วยเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ให้สตาร์ทอัพพัฒนาศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศจนประสบความสำเร็จ

"ผมขอเรียนเชิญพี่น้องชาวจุฬาฯ ร่วมกันสมัครเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อแบ่งปัน ส่งต่อความรู้และประสบการณ์ที่ตนเองเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านธุรกิจ การจัดการ ตลาด เงินทุน ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจและคนรุ่นใหม่"

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุน พัฒนานวัตกรรม โดยสร้างการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความร่วมมือ เป็นศูนย์รวมนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ที่พร้อมต่อยอดสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย

“ผมขอแสดงความยินดี ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ได้ริเริ่มโครงการ CUTE ที่มาจากความร่วมมือ และการเป็นผู้ให้ของนิสิตเก่าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้อาสาเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งความร่วมมือของศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) และภาคีเครือข่าย จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบธุรกิจไทยและสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก อีกทั้งยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย”

วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ประธานโครงการจุฬาฯ เพื่อความเป็นเลิศของไทย หรือ Chulalongkorn University for Thailand Excellence (CUTE)  เปิดเผยว่า คณะกรรมการ CUTE จะคัดกรองบริษัทของผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นผลงานนวัตกรรมให้ปฎิบัติได้จริงในเชิงธุรกิจ และติดปีกให้ธุรกิจของไทยสามารถเติบโต ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคและระดับโลก

ทั้งนี้โครงการ CUTE จะเปิดโอกาสให้เจ้าของนวัตกรรมมานำเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนด้านการเงิน รวมทั้งคำแนะนำด้านต่างๆ ที่จำเป็นกับธุรกิจ โดยพี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และเครือข่าย ที่มีความพร้อมสนับสนุนให้กิจการสามารถที่จะขยายธุรกิจ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจและสตาร์ทอัพที่สนใจเข้าร่วมโครงการ CUTE สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.cuaa.chula.ac.th  อีเมล : [email protected] Facebook : CUTE

RELATED ARTICLE

Responsive image

DDproperty เปิดเผย เศรษฐกิจซบเซา-กำลังซื้อยังไม่ฟื้น อุปสรรคสำคัญของคนอาเซียนที่อยากมีบ้าน

รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุด (World Economic Outlook) ได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของ 5 ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 4.3% ลดลง 0.6% จากการคา...

Responsive image

VMware ส่งเสริมอุตสาหกรรม Healthcare ปูทางสู่อนาคต Connected Health ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลศึกษา Digital Frontiers 3.0 ของ VMware เผยให้เห็น 66% ของผู้บริโภคกล่าวว่าพวกเขาชอบการสนทนาผ่านวิดีโอคอลมากกว่าการเข้าร้บคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์...

Responsive image

ARV ร่วมมือกับ Samsung ส่งโซลูชัน deep tech ช่วยเหลือเกษตรกรไทยก้าวสู่ความเป็น Smart Farmer

ARV เร่งยกระดับเทคโนโลยีภาคการเกษตรและเกษตรกรเพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ผนึกความร่วมมือกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด สร้างโปรเจกต์เพื่อให้ความร...