เปิดใหม่! โครงการจุฬาฯ เพื่อความเป็นเลิศของไทย (CUTE) พร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจและสตาร์ทอัพ | Techsauce

เปิดใหม่! โครงการจุฬาฯ เพื่อความเป็นเลิศของไทย (CUTE) พร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจและสตาร์ทอัพ

สมาคมนิสิตเก่าจุฬา จับมือ ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว โครงการจุฬาฯ เพื่อความเป็นเลิศของไทย (CUTE) พร้อมให้การสนับสนุนเงินลงทุน คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ สตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรม

  • ครั้งแรกของการผนึกกำลังของนิสิตเก่าจุฬาฯ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ อาสาเป็นพี่เลี้ยงและผู้ร่วมลงทุน เสริมศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ สตาร์ทอัพ
  • จุฬาฯ มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรม โดยสร้างการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความร่วมมือ เป็นศูนย์รวมนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ที่พร้อมต่อยอด ช่วยเหลือสังคมไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

เทวินทร์ วงศ์วานิช นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) กล่าวว่า เนื่องในวาระ 100 ปี ของการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมไทยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) โดยความร่วมมือกับศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ได้จัดตั้งโครงการจุฬาฯ เพื่อความเป็นเลิศของไทยหรือ Chulalongkorn University for Thailand Excellence (CUTE)

ในปัจจุบันนวัตกรรมเป็นหัวใจของการพัฒนาธุรกิจ เศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แต่ความท้าทายคือ การต่อยอดจากนวัตกรรม (Innovation) ต้องมี Eco-system ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ โครงการจุฬาฯ เพื่อความเป็นเลิศของไทย หรือ Chulalongkorn University for Thailand Excellence (CUTE) จึงเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนเพื่อสร้าง Innovation Eco-system และเป็นโครงการที่ระดมพลังนิสิตเก่าที่มีประสบการณ์และศักยภาพ มาช่วยเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ให้สตาร์ทอัพพัฒนาศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศจนประสบความสำเร็จ

"ผมขอเรียนเชิญพี่น้องชาวจุฬาฯ ร่วมกันสมัครเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อแบ่งปัน ส่งต่อความรู้และประสบการณ์ที่ตนเองเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านธุรกิจ การจัดการ ตลาด เงินทุน ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจและคนรุ่นใหม่"

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุน พัฒนานวัตกรรม โดยสร้างการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความร่วมมือ เป็นศูนย์รวมนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ที่พร้อมต่อยอดสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย

“ผมขอแสดงความยินดี ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ได้ริเริ่มโครงการ CUTE ที่มาจากความร่วมมือ และการเป็นผู้ให้ของนิสิตเก่าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้อาสาเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งความร่วมมือของศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) และภาคีเครือข่าย จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบธุรกิจไทยและสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก อีกทั้งยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย”

วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ประธานโครงการจุฬาฯ เพื่อความเป็นเลิศของไทย หรือ Chulalongkorn University for Thailand Excellence (CUTE)  เปิดเผยว่า คณะกรรมการ CUTE จะคัดกรองบริษัทของผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นผลงานนวัตกรรมให้ปฎิบัติได้จริงในเชิงธุรกิจ และติดปีกให้ธุรกิจของไทยสามารถเติบโต ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคและระดับโลก

ทั้งนี้โครงการ CUTE จะเปิดโอกาสให้เจ้าของนวัตกรรมมานำเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนด้านการเงิน รวมทั้งคำแนะนำด้านต่างๆ ที่จำเป็นกับธุรกิจ โดยพี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และเครือข่าย ที่มีความพร้อมสนับสนุนให้กิจการสามารถที่จะขยายธุรกิจ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจและสตาร์ทอัพที่สนใจเข้าร่วมโครงการ CUTE สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.cuaa.chula.ac.th  อีเมล : [email protected] Facebook : CUTE

RELATED ARTICLE

Responsive image

กรุงไทย เปิดขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอิงดัชนีหุ้นธุรกิจ AI ระดับโลก คุ้มครองเงินต้น 100%

ธนาคารกรุงไทย (Krungthai) ขยายเวลาขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง Krungthai Solactive Global Artificial Intelligence ESG (SOAIESG5) อายุ 5 ปี จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยจุดเด่น คือ คุ้มคร...

Responsive image

Sea Group ผนึก ดีป้า และยังแฮปปี้ ปั้นหลักสูตรอีคอมเมิร์ซ 'Happy Learn' อัปสกิลวัยเกษียณ สู่ผู้ประกอบการออนไลน์

Sea Group ผนึกกำลัง ดีป้า และยังแฮปปี้ ปั้นโครงการ “อัปสกิลวัยเกษียณ สู่ผู้ประกอบการวัยเก๋า” พร้อมหลักสูตรอีคอมเมิร์ซสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ Happy Learn เพื่อส่งเสริมความสามารถในก...

Responsive image

EVAT จับมือ สอวช. และกระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดในไทย

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) จับมือ สอวช. และกระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดในประเทศไทย และให้ประชาชนมีการ...