DPU X_มธบ.เปิดหลักสูตร Blockchain Technical Appreciation for Non-Technical “เขียนโค้ดไม่เป็นก็เรียนได้” หลักสูตรอบรม Blockchain สำหรับผู้บริหาร นักธุรกิจ นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป โดยมี สถาพน พัฒนคูหา CEO และผู้ก่อตั้ง Smartcontract Thailand ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีบล็อกเชนระดับแนวหน้าของประเทศไทย เป็นวิทยากร

ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการสถาบัน DPU X สถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต โดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)  และนายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thailand Tech Startup Association) เปิดเผยว่า บล็อกเชน (BlockChain) เป็นเทคโนโลยีที่มาแรงมากในปัจจุบัน โดยจุดเด่นของหลักสูตรบล็อกเชน คือ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บเอาไว้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ที่สำคัญในอนาคตบล็อกเชนจะเป็นเทคโนโลยีสำคัญต่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ปัจจุบันนักธุรกิจทั่วโลกเริ่มนำบล็อกเชนเข้ามาพัฒนางานต่างๆ รวมถึงธุรกิจในไทย เช่น สถาบันการเงิน ก็ให้ความสนใจเทคโนโลยีดังกล่าวเช่นเดียวกัน ทำให้หลายองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเริ่มมีการตื่นตัวกันมากในการนำบล็อกเชน มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการข้อมูล รวมถึงมูลค่าการลงทุนในเทคโนโลยีนี้  มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังมีการคาดการณ์ว่าอีกไม่เกิน 8 ปีจะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย

ดร.พณชิต กล่าวว่า DPU X เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน มาพัฒนาธุรกิจในอนาคตจึงเปิดอบรมหลักสูตร Blockchain Technical Appreciation for Non-Technical สำหรับผู้บริหารและพนักงานรวมถึงผู้ประกอบการ และ นักลงทุน หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจเทคโนโลยี Blockchain  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้ โดยในหลักสูตรผู้เข้าร่วมอบรมไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเป็นก็สามารถเข้าใจการทำงานของบล็อกเชนได้ รวมถึงได้รู้และเข้าใจเทคนิคการนำบล็อกเชนไปประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือยกระดับศักยภาพขององค์กร พร้อมแนวทางการสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจและแนวทางการป้องกันความเสี่ยง อีกทั้งยังจะได้แนวคิดในการรังสรรค์ Blockchain Project Ideas จากผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน

สำหรับเนื้อหาสำคัญของหลักสูตร ประกอบด้วย  

1.คุณสมบัติที่สำคัญและกลไลการทำงานของบล็อกเชน ความปลอดภัยในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในธุรกิจ  

2.บล็อกเชนก่อให้เกิดผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงอย่างไร สำหรับธุรกิจในปัจจุบัน  รวมถึง อนาคต โอกาส และช่องทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกิดจากเทคโนโลยี Blockchain 

3. แนวทางในการริเริ่ม Blockchain Project ในองค์กร กลยุทธ์ และเทคนิคในการเลือกใช้เทคโนโลยี Blockchain ที่เหมาะสมกับธุรกิจ และความท้าทาย : ปัญหา อุปสรรค ในการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ และวิธีเอาชนะอุปสรรค รวมทั้งกรณีศึกษาการนำ Blockchain ไปปรับใช้ในองค์กรต่าง ๆ 

4.ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยี Blockchain : แนวทางในการป้องกัน และกำจัดความเสี่ยง     โดยมี คุณสถาพน พัฒนคูหา CEO และผู้ก่อตั้ง Smartcontract Thailand ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีบล็อกเชนระดับแนวหน้าของประเทศไทย เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้   ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของการอบรมจะเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถาม-ตอบ เชิงลึกกับวิทยากร พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในการนำไปใช้ในธุรกิจต่างๆ เพื่อจุดประกายผู้เข้าอบรมค้นพบแนวทางนำบล็อกเชนไปปรับใช้ในองค์กรของตนเอง

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.02-954-7300 ต่อ 551,209,363, หรือ 061-490-5858 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://dpux-reskill.dpu.ac.thRELATED ARTICLE

Responsive image

DPU X มธบ. เดินหน้าสร้าง Blockchain Community ในไทย

ในช่วง 3-5 ปีนับจากนี้ เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) อาจจะยังไม่ได้รับการตอบรับอย่างแพร่หลายในแง่ของการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ในไทย เทียบเท่ากับต่างประเทศที่วันนี้เดินหน้าไปแล้วห...

Responsive image

Blockchain จะเข้ามาช่วยวงการ Supply Chain ได้อย่างไร พร้อมกรณีศึกษา

Supply Chain เป็นกระบวนการสำคัญตั้งแต่การค้นหาวัตถุดิบ นำไปผลิต เข้าโรงงาน จัดส่งสินค้า หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่มีมาหลายทศวรรษคือยังไม่มีเทคโนโลยีที่ดีพอที่จะคอยติดตามสินค้า นอกจากความห...

Responsive image

เมื่อไทยยังขาดแคลน Blockchain Developer: เรียนเขียนโค้ด Blockchain โอกาสทองที่ไม่ควรมองข้าม

Blockchain เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มาแรงเพราะนอกจากจะสร้างโอกาสทางธุรกิจแล้ว ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับวงการ Developer แต่ปัญหาหนึ่งที่สำคัญก็คือ Developer สาย Blockchain (ฺBlockchain Dev...