dtac มอบซิม State Quarantine ให้คนไทยที่กลับจากต่างประเทศฟรี ช่วงกักตัว 14 วัน | Techsauce

dtac มอบซิม State Quarantine ให้คนไทยที่กลับจากต่างประเทศฟรี ช่วงกักตัว 14 วัน

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค มอบซิมเน็ตที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่จำกัด นาน 14 วัน ให้คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ได้ใช้ติดต่อสื่อสารถึงครอบครัว และคนรัก ในช่วงที่ต้องอยู่ในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ เพื่อสังเกตอาการในช่วง 14 วัน ภายใต้การดูแลของภาครัฐ หรือ State Quarantine

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบหลัก State Quarantine โดยมีบุคลากรจากกรมควบคุมโรคเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านการป้องกัน ควบคุมโรค เฝ้าระวังติดตามอาการ และคัดกรองผู้เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค ภายใต้การสั่งการจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข ให้การสนับสนุนบุคลากรร่วมดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้กักกันโรคจะได้รับการดูแลจากทางเจ้าหน้าที่ ตรวจเช็คสุขภาพประจำวัน มีทีมให้คำแนะนำและประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง ณ สถานที่กักกันนั้นๆ และจะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการภายในวันที่ 5-7 ของการเฝ้าระวัง หากตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือมีอาการป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) จะถูกส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดต่อไป

RELATED ARTICLE

Responsive image

Booking.com เผย 7 คาดการณ์ อนาคตการท่องเที่ยวไทยในปี 2565

Booking.com เผย 7 คาดการณ์ อนาคตการท่องเที่ยวไทยในปี 2565 คาดการท่องเที่ยวไทยบูม คนเริ่มไปเที่ยวแบบ New Normal พร้อมใส่ใจชุมชน และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น...

Responsive image

SEAC ร่วมกับ ครุศาสตร์ จุฬาฯ เปิดหลักสูตร ผู้บริหารสถาบันการศึกษายุคใหม่ ยกระดับศักยภาพของคนไทย

SEAC ร่วมกับ ครุศาสตร์ จุฬาฯ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารสถาบันการศึกษายุคใหม่ ยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะของคนไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแ...

Responsive image

ธุรกิจอาคารและสิ่งปลูกสร้าง กับบทบาทสำคัญในการปรับตัวรับ CLIMATE CHANGE บทวิเคราะห์จาก SCB EIC

บทวิเคราะห์จาก SCB EIC กับบทบาทของธุรกิจอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน และธุรกิจกลุ่มนี้จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ตอบรับกับปัญหาเหล่านี้ ด้วยการร่วมมือกันทั้งภาครัฐ แ...