ETDA จัดต่อ! กับ “HACK for GROWTH” เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม โซลูชัน เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวไทย ใครมีของ สมัครด่วน! | Techsauce

ETDA จัดต่อ! กับ “HACK for GROWTH” เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม โซลูชัน เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวไทย ใครมีของ สมัครด่วน!

“ภาคการท่องเที่ยวไทย” ถือเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งเห็นได้จากผลสำรวจเกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยวระดับโลกฉบับล่าสุดของวีซ่า (Visa Global Travel Intentions Study) ที่พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวลำดับที่ 4 ที่นักท่องเที่ยวมองว่าน่าเดินทางไปเยือนมากที่สุดในโลก รองจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และอินเดีย โดยเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกค้นหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ และหัวหิน อีกทั้งจากการรายงานของ Insider ซึ่งเป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนำเสนอข่าวสารและไลฟ์สไตล์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกา ยังระบุว่า ประเทศไทยติด 1 ใน 23 สถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการท่องเที่ยวในปี 2566 (23 of the best places to travel to around the world in 2023) เช่นกัน จึงอาจถือได้ว่าในช่วง 2 ปีนับจากนี้ จะเป็นช่วง Honeymoon time ของการท่องเที่ยวไทยเลยทีเดียว

“ภาคการท่องเที่ยว” จึงถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยกระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยว่า ในปี 2566 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่า จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวน 27.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ถึง 147% ต่อปี และล่าสุดในไตรมาสแรกของปี 2566 พบว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวไทยแล้วถึง 6.4 ล้านคน เติบโตกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันถึง 1,202% (ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) ส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศที่ปรับดีขึ้น สร้างรายได้ให้กับประเทศรวมแล้วกว่า 2.5 แสนล้านบาท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ที่พัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ยังก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็นอันดับต้นๆ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงต่อเนื่อง สะท้อนจากข้อมูลของ กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ออกมาเปิดเผยตัวเลขสถิติประจำปี 2564 ที่พบว่า สัดส่วนการจ้างงานในอุตสาหกรรมนี้อยู่ที่ 10.55% ต่อการจ้างงานทั้งหมด 

แต่ใครจะรู้ว่า ผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจท่องเที่ยวของไทย กำลังเผชิญกับความท้าทายและข้อจำกัดอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะจากการสำรวจโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ เทคซอส มีเดีย ในช่วงเดือนเมษายน 2566 ผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อสะท้อนมุมมองประเด็นที่ส่งผลต่อการยกระดับการดำเนินธุรกิจ พบว่า ในภาพรวมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำลังประสบปัญหาที่จะกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างน่าจับตา ไม่ว่าจะเป็น ประเด็นด้านภาพรวมของตลาดที่มีคู่แข่งเพิ่มขึ้น จนทําให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ยาก ส่งผลกระทบต่อยอดขายที่ไม่เป็นไปตามเป้า ทั้งยังขาดความรู้ ความชำนาญในการทำการตลาดและการเลือกใช้เครื่องมือ Digital ที่เข้ามาช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างยอดขาย  ขณะที่ ในหลายธุรกิจก็ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถตรงตามที่ธุรกิจต้องการ เกิดการลาออกและย้ายงานบ่อยครั้ง จนกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ และขาดระบบ หรือ เครื่องมือที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการงานภายในองค์กรและบริหารจัดการงานบุคคลที่สร้างแรงจูงใจให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ เป็นต้น

แล้วเราจะเข้ามาช่วย ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย ให้ไปต่อและเติบโตได้กว่าที่เคยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างไร? นี่คือโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องเดินหน้าและเร่งผลักดันไปพร้อมกัน โดยเฉพาะการเร่งเครื่องให้ ‘ธุรกิจการท่องเที่ยวไทย’ พร้อมสู่ ‘Digital Transformation’ เพื่อให้พร้อมสู่การแข่งขันบนโลกดิจิทัลในอนาคต  เพราะจากรายงานของ SAP Center for Business Insights and Oxford Economics  ระบุว่า  80% ขององค์กรที่ทำ Digital Transformation จะมีแนวโน้มมีกำไรสูงขึ้น และกว่า 85% จะมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นตามมาด้วย

ดังนั้น ETDA ในฐานะหน่วยงานในฐานะหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการยกระดับการดำเนินงานด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital transformation) โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้เกิดการทำงานและการทำธุรกิจที่มีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และผลักดันให้เกิดการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มั่นคงปลอดภัยน่าเชื่อถือ ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงจับมือกับพาร์ทเนอร์  ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกว่า 10 หน่วยงาน อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) The Finlab powered by UOB Amazon Web Services (Thailand) และ เทคซอส มีเดีย จัดกิจกรรม “Hack for GROWTH” ภายใต้แนวคิด  Make a Chance to Grow Together  เพื่อเปิดพื้นที่ให้  Startup, Service Provider, ผู้พัฒนานวัตกรรมหน้าใหม่หรือคนที่มีของ มีนวัตกรรม โซลูชัน ระบบ แพลตฟอร์มใหม่ๆ หรือที่ถูกพัฒนามาจากของที่มีอยู่เดิม ได้มาร่วมแข่งขัน ประชันไอเดีย นำเสนอนวัตกรรม โซลูชัน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ให้พร้อมสู่การเติบโตกว่าที่เคยเป็น  และเพื่อพร้อมเปิดพื้นที่ของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ที่เอื้อต่อ Digital Transformation ที่เหมาะสมแก่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs สู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของประเทศในอนาคตด้วย  

ภายใต้ 3 โจทย์สุดท้าทาย ท้าประชันไอเดีย 3R 

การแข่งขันในครั้งนี้ไม่ธรรมดา เพราะนอกจากทีมผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องประชันไอเดีย จะต้องเป็นเจ้าของนวัตกรรม โซลูชัน ระบบ หรือแพลตฟอร์ม ที่ถูกพัฒนาถึงใหม่ หรือ ต่อยอดจากของเดิมที่มีแล้ว ก็จะต้องสอดคล้องกับโจทย์การแข่งขัน และถูกพัฒนาขึ้นจากปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ดังนี้ 

1.Revenue Growing

นวัตกรรม โซลูชัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างยอดขาย จากทรัพยากรที่มีอยู่

ปัญหาที่พบ: ธุรกิจมีคู่แข่งเพิ่มขึ้น ทําให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ยากและยอดขายที่ไม่เป็นไปตามเป้า เนื่องจากการขาดความชำนาญในการเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสม ที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการทำการตลาด  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) เป็นต้น


2.Recruiting Better

นวัตกรรม โซลูชัน เพื่อช่วยสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและตรงกับภาพลักษณ์ของธุรกิจ

ปัญหาที่พบ: ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เกิดการลาออก ย้ายงานอยู่บ่อยครั้ง ขาดระบบ หรือ เครื่องมือ ในการสรรหาบุคลากรที่สอดคล้อง และมีศักยภาพตรงกับที่องค์กรต้องการ


3.Retaining People Growth

นวัตกรรม โซลูชัน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการวิธีการทำงานของทีมภายในองค์กร

ปัญหาที่พบ: บุคลากรที่มีคุณภาพย่อมเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางเพื่อการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าในการเข้ามาใช้บริการที่อาจจะมองในมุมของ Customer Retention ควบคู่กันไปด้วยได้


คุณสมบัติผู้สมัคร  

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ อาชีพ ประสบการณ์ สัญชาติ/เชื้อชาติ ใดก็ได้
 • พักอาศัยอยู่ประเทศไทยในระหว่างโครงการ
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ
 • สมัครรูปแบบทีม 3-5 ท่าน โดย 1 ท่านมีชื่อเพียงทีมเดียวเท่านั้น
 • นวัตกรรม โซลูชัน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นนวัตกรรม โซลูชันใหม่ / ต่อยอดจากของเดิม / เป็นผู้คิดค้นด้วยตนเอง
 • นวัตกรรม โซลูชันที่นำเสนอสอดคล้องกับโจทย์ที่ประกาศในโครงการ
 • นวัตกรรม โซลูชันที่นำเสนอหรือองค์ประกอบ (ภาพ, เสียง, เนื้อหา) จะต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
 • สามารถนำเสนอผลงานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้
 • ยินดียอมรับผลการตัดสิน รวมถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการตัดสินทุกประการ


เงื่อนไขและข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม

 • สมาชิกทีมอย่างน้อยทีมละ 3 ท่าน ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ตลอดทั้งโครงการ
 • ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย จะได้รับโอกาสในการทดสอบ Product Trial กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งกิจกรรม Networking เพื่อขยายเครือข่ายทางธุรกิจกับ Partner


รางวัลสำหรับทีมผู้ชนะ

 • รางวัลชนะเลิศ: เงินรางวัล 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1: เงินรางวัล 250,000 พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2: เงินรางวัล 100,000 พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร 
 • รางวัลขวัญใจกรรมการ 2 รางวัล รางวัลละ 75,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

พิเศษ สำหรับทีมผู้ชนะอันดับ 1-3 

 • จะได้โอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงาน (Pitching) บนเวที Tech Showcase ในงาน Techsauce Global Summit 2023
 • ได้รับ AWS Credits จาก Amazon Web Services

สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก  20 ทีม จะได้รับ

 • ประกาศนียบัตร 
 • บัตรเข้าร่วมงาน Techsauce Global Summit 2023

ตารางการจัดกิจกรรม 

 • 10 พ.ค. - 12 มิ.ย. 66 - เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมโครงการ 
 • 19 พ.ค. 66 - Grand Opening Hack for Growth
 • 19 มิ.ย. 66 - ประกาศรายชื่อ 40 ทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
 • 26 มิ.ย. 66 - กิจกรรม Open House 
 • 26 และ 27 มิ.ย. 66 - กิจกรรม Workshop
 • 29 มิ.ย. 66 และ 11 ก.ค. 66 - กิจกรรม Mentoring
 • 4 ก.ค. 66 - กิจกรรม Online Pitching 
 • 6 ก.ค. 66 - ประกาศรายชื่อ 20 ทีมที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
 • 19 ก.ค. 66 - งานแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ช่องทางการสมัครร่วมแข่งขัน

ถ้าคุณคิดว่ามีของและทีมที่พร้อมลุย ! มาร่วมกันทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตมากกว่าเคยไปด้วยกัน  สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://www.etda.or.th/th/hackforgowth ตั้งแต่วันนี้- 12 มิถุนายน 2566 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] 

หรือโทร 02-286-7646 , 06-4658-9500

ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่ เพจ ETDA Thailand: https://www.facebook.com/ETDA.Thailand 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

โรงพยาบาลวิมุต จับมือ Agnos Health นำระบบ AI เข้ามาให้บริการคัดกรองอาการผู้ป่วยก่อนพบแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลวิมุต จับมือ Agnos นำเทคโนโลยี AI คัดกรองอาการป่วย มาให้บริการผ่าน Line OA ยกระะดับการเข้าถึงบริการการแพทย์แบบไร้รอยต่อ และเพิ่มความสะดวกในการดูแลคนไข้ ตลอด 24 ชั่วโมง...

Responsive image

NTT DATA เปิดตัว Tsuzumi บน Microsoft Azure ขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ รุกตลาดบริการสร้างโมเดล AI

เอ็นทีที เดต้า (NTT DATA) ผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการไอที ประกาศเปิดตัว Tsuzumi บนบริการสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ MaaS ของ Microsoft Azure มุ่งสร้างโซลูชันทางเทคโนโลย...

Responsive image

ETDA ลุยจัด SMEs Day ในพื้นที่ ‘EEC- ภาคใต้’ หนุน SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยดิจิทัล

ETDA จัดกิจกรรม SMEs Day ภายใต้โครงการ “SMEs GROWTH : พลิก SMEs ไทย เติบโตได้อย่างยั่งยืน” ชวนพาร์ทเนอร์ภาครัฐ-เอกชน ลงพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ EEC และ ภาคใต้ ลุยยกระดับศักยภาพ...