Facebook ประกาศ 5 ชุมชนในไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ Community Accelerator ระดับ AEC | Techsauce

Facebook ประกาศ 5 ชุมชนในไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ Community Accelerator ระดับ AEC

Facebook ประกาศรายชื่อชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Community Accelerator ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมระยะเวลา 6 เดือนเพื่อช่วยเหลือผู้นำชุมชนให้สามารถสร้างการเติบโตชุมชนของพวกเขาผ่านการฝึกอบรม การให้คำแนะนำ และการมอบเงินทุน

หลังจากที่ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไปเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มีชุมชนทั้งสิ้น 13 ชุมชนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งรวมถึงกลุ่ม Young Pride Club, ยังแฮปปี้ YoungHappy, Local Alike, Ooca และ เด็กพิการเรียนไหนดี จากประเทศไทย คุณเกรซ แคลปแฮม หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรและโครงการเพื่อชุมชนประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค Facebook กล่าวว่า 

“มีชุมชนหลายร้อยแห่งจาก 4 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และประเทศไทยที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ หลังจากขั้นตอนการพิจารณาที่เข้มข้น เราจึงได้ตัดสินใจคัดเลือกชุมชนที่ได้เริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเชิงบวกระยะยาว แต่อาจยังขาดแรงสนับสนุนสำคัญในการผลักดันเจตนารมณ์และขยายชุมชนให้เติบโตยิ่งขึ้น เราตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้นำชุมชนที่หลากหลายและตั้งตารอการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดถึงสร้างการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มชุมชนเหล่านี้ในอนาคต”

ชุมชนจากประเทศไทยทั้ง 5 กลุ่มนี้เป็นตัวแทนของความหลากหลายและมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและสร้างพลังให้กับกลุ่มชุมชนที่อาจไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียม โดยเฉพาะกลุ่มชุมชนขนาดเล็กต่างๆ

คุณชิษณุพงศ์ นิธิวนา ได้ก่อตั้งกลุ่ม Young Pride Club ขึ้นในปี พ.ศ. 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนที่สนใจด้านความเท่าเทียมทางเพศและกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ สมาชิกได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมซึ่งส่งเสริมความเป็นผู้นำ การมี     ส่วนร่วมและประเด็นสังคมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มดังกล่าว ปัจจุบัน ชุมชนแห่งนี้มีผู้ติดตามราว 20,000 ราย และได้พัฒนาผู้นำ LGBT+ รุ่นเยาว์แล้วกว่า 50 คนจาก 4 ภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้ทำงานร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรกว่า 50 แห่งและได้จัดกิจกรรม Chiang Mai Pride ที่มีผู้เข้าร่วมกว่าพันคน

จำนวนผู้สูงอายุในไทยคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด โดยร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุเหล่านี้ถือเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงกระฉับกระเฉง แต่บ่อยครั้งกลับไม่มีโอกาสได้ทำกิจกรรมต่างๆ ในสังคม ส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่าย ซึมเศร้า รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ ธนากร พรหมยศ ได้ก่อตั้งกลุ่ม ยังแฮปปี้ YoungHappy ขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้สูงวัยได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ พัฒนาการมีปฏิสัมพันธ์และสนับสนุนสุขภาพที่ดี ชุมชนแห่งนี้มีสมาชิกกว่า 60,000 ราย และผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากกว่า 5,000 คน โดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้มีค่าดัชนีวุฒิวัยของผู้สูงอายุ (Active Aging Index หรือ AAI) สูงกว่าค่าเฉลี่ยจากองค์การอนามัยโลกถึงร้อยละ 15

ชุมชน Local Alike ก่อตั้งโดยสมศักดิ์ บุญคำ ในปี พ.ศ. 2554 เพื่อพัฒนา ยกระดับศักยภาพ และเชื่อมชุมชนการท่องเที่ยวของไทยไปทั่วโลก ปัจจุบัน หมู่บ้านกว่า 300 แห่งในประเทศไทยสามารถดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวเชิงท้องถิ่น ได้อย่างประสบความสำเร็จและยั่งยืนด้วยตนเอง ชุมชนแห่งนี้ยังได้ทำงานร่วมกับหมู่บ้านอีก 150 แห่ง และสร้างรายได้จากท่องเที่ยวมูลค่าราวกว่า 62 ล้านบาท (2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ทพญ. กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ ริเริ่มแพลทฟอร์ม Ooca ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและเป็นสื่อกลางที่เชื่อมระหว่างจิตแพทย์ นักจิตวิทยาและผู้ที่ต้องการรับคำแนะนำ โดยไม่เปิดเผยตัวตนผ่านทางวิดีโอคอล นับตั้งแต่เริ่มเปิดตัว Ooca ได้กลายเป็นผู้นำแพลทฟอร์มสำหรับให้คำปรึกษา โดยมีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนราว  72,000 คน และมีผู้ที่เข้ารับคำแนะนำออนไลน์กว่า 6,000 คน

คุณฉัตรชัย อภิบาลพูนผล เล็งเห็นประเด็นการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายในประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะว่างงาน จึงได้จัดตั้งโครงการ เด็กพิการเรียนไหนดี เพื่อช่วยพัฒนาโอกาสด้านการศึกษาและเปิดทางสู่

การเสริมสร้างศักยภาพที่จำเป็นในการใช้ชีวิตให้กับเด็กๆ นับตั้งแต่เริ่มโครงการ มีเด็กพิการกว่า 600 ชีวิตได้ค้นพบแนวทางการศึกษาผ่านทางเพจและกลุ่มบน Facebook ตลอดถึงกิจกรรมแนะแนวประจำปีต่างๆ 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน จัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2024”

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน สร้างปรากฏการณ์เคาต์ดาวน์ “Amazing Thailand Countdown 2024” ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กระตุ้นการท่องเที่ยว...

Responsive image

พฤกษา ประกาศทีมผู้ชนะโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2" เตรียมบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคม สู่การสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

“พฤกษา โฮลดิ้ง” ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย ประกาศรายชื่อทีมผู้เข้ารอบในโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2” โครงการที่สนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อส...

Responsive image

NocNoc ชู NocNoc Service บริการครบวงจรเรื่องบ้าน ตอกย้ำเป็น Home and Living Destination

NocNoc ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์ เดินหน้าขยายการเติบโตด้านการบริการเรื่องบ้านออนไลน์ หรือ “NocNoc Service” ครึ่งปีหลัง 2566 ดันจุดแข็ง “บริการครบเรื่องบ้าน…การันตีเร...