Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Community Accelerator

Facebook ประกาศ 5 ชุมชนในไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ Community Accelerator ระดับ AEC

Facebook ประกาศรายชื่อชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Community Accelerator ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมระยะเวลา 6 เดือนเพื่อช่วยเหลือผู้นำชุมชนให้สามารถสร้างการเติบโตชุมชนของพว...