บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT”  ผู้นำบริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ที่รวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน เผยผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนของปี 2563 (มกราคม-กันยายน) เป็นไปตามเป้า มั่นใจจะสามารถสร้างรายได้ 20,000 ล้านบาทสิ้นปีนี้ ตอกย้ำวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วย One Platform ที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ตลอดจนความสามารถในการกระจายความเสี่ยงผ่านการบริหารสินทรัพย์หลากหลายประเภทที่มีลูกค้าหลายกลุ่ม พร้อมเสริมความยืดหยุ่นและทนทานให้แก่องค์กร เพื่อยืนหยัดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในทุกสภาวะการณ์

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country Chief Executive Officer) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากก้าวแรกของความสำเร็จในการสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจที่รวม 3 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ศักยภาพสูงเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์รายแรกที่พลิกโฉมวงการอสังหาฯไทย ด้วยการสร้างแนวทางของการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรเพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ โดยกลยุทธ์ One Platform จะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตต่อไป และเรามั่นใจว่าจะสามารถสร้างรายได้รวมตามเป้าหมายที่ 20,000 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 อย่างแน่นอน”

ท่ามกลางภาวการณ์ที่มีความไม่แน่นอนทางธุรกิจ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยังคงสามารถรักษาระดับรายได้รวมในรอบ 9 เดือนแรก (มกราคม-กันยายน 2563) ในอัตราคงที่ในจำนวน 15,840 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 2,532ล้านบาท  เติบโตขึ้นร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  สืบเนื่องจากการให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเงินทุน เพื่อรักษาเสถียรภาพและรองรับแผนธุรกิจ โดยบริษัทฯสามารถคงสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่งจากพอร์ตการลงทุนที่สมดุล ครอบคลุมกลุ่มสินทรัพย์หลายประเภทที่สามารถสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง และกระจายความเสี่ยงได้ดีภายใต้ภาวะตลาดผันผวน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างดีจากผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน และนักลงทุน เห็นได้จากความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเกินความคาดหมายด้วยยอดเงินระดมทุนจำนวน 3,207 ล้านบาท  เพื่อใช้ในการลงทุนและขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต โดยมีแนวทางการบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนในระดับที่เหมาะสม ดังจะสะท้อนได้จากการประเมินเครดิตเรตติ้งของทริส ยังคงจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ระดับ A- แนวโน้มคงที่ แสดงถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทฯ ร่วมกับศักยภาพการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

กลุ่มธุรกิจ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม” มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-กันยายน 2563) อยู่ที่ 11,058 ล้านบาท แม้ว่าระยะที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาเศรษฐกิจ แต่แนวโน้มธุรกิจอสังหาฯเพื่อที่อยู่อาศัย ยังคงมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ดี ด้วยลูกค้าเล็งเห็นความจำเป็นของที่พักอาศัยที่ตอบโจทย์ด้านคุณภาพชีวิตได้อย่างลงตัว ส่งผลให้ดีมานด์ของทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยวฟื้นตัวดีขึ้น ปัจจุบัน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม นับเป็นผู้นำอันดับ Top 5 ของประเทศสำหรับกลุ่มธุรกิจเพื่อที่อยู่อาศัย มีโครงการที่พักอาศัยคุณภาพสูงรวม 59 โครงการในหลายทำเล พร้อมเปิดอีก 3 โครงการในช่วงสิ้นปีนี้ รวมทั้งสิ้น 62 โครงการ มูลค่า 78,000 ล้านบาท ที่ผ่านมา เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม มียอดพรีเซลล์โครงการมูลค่ารวม 25,000 ล้านบาท มีแบ็คล็อครอการโอนมูลค่า 2,400 ล้านบาท 

กลุ่มธุรกิจ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล” บันทึกรายได้ประจำจากค่าเช่าพื้นที่จำนวน 1,331 ล้านบาทในรอบ 9 เดือนแรก (มกราคม-กันยายน 2563) โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่สูงขึ้นร้อยละ 81 เมื่อเร็วๆนี้ ยังได้เพิ่มพื้นที่ภายใต้การบริหารจัดการให้แก่พอร์ตโฟลิโอด้วยการส่งมอบโครงการศูนย์กระจายสินค้า Omnichannel แห่งแรกของ เซ็นทรัล รีเทล พื้นที่รวมกว่า 75,000 ตารางเมตร และศูนย์กระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิของ ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) ขนาดพื้นที่ 30,000 ตารางเมตร พร้อมกับขยายฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากสถานการณ์โควิด-19 อีกทั้งได้รับอานิสงค์จากความต้องการย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย  นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน 2563 ยังมีรายการขายสินทรัพย์มูลค่า 2,800 ล้านบาทให้แก่กองทรัสต์ FTREIT โดยบริษัทฯ รับรู้กำไรจากการจำหน่ายในจำนวน 1,321 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล” เผยรายได้รอบ 9 เดือนแรก (มกราคม-กันยายน 2563) จำนวน 724 ล้านบาท ในช่วงที่ผ่านมา เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล ได้มีการให้ความช่วยเหลือให้แก่ผู้เช่าสำนักงานและศูนย์การค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดย ณ 30 กันยายน 2563  มีอัตราการเช่าโดยรวมของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารที่ร้อยละ 93  ปัจจุบัน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล มีโครงการทั้งสิ้น 5 แห่ง คิดเป็นพื้นที่รวม 241,000 ตารางเมตร และมีจำนวนห้องของโรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 1,100 ห้อง โดยล่าสุด โครงการสามย่านมิตรทาวน์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวด International Property Awards – Asia Pacific Property Awards 2020-2021 และ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานลีด (Leadership in Energy and Environmental Design : LEED) ของสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) ระดับโกลด์ (GOLD)


RELATED ARTICLE

Responsive image

‘ธนพล ศิริธนชัย’ ขึ้นแท่น Country CEO เฟรเซอร์ส (ประเทศไทย) หลังรวบ Golden Land ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯแล้วเสร็จ

ที่ประชุมคณะกรรมบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT มีมติแต่งตั้ง คุณธนพล ศิริธนชัย ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country Chief Executive Of...

Responsive image

กลยุทธ์ปั้นอาณาจักรแสนล้าน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) แพลตฟอร์มอสังหาฯครบวงจรแห่งแรกของไทย

นับเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว ในการเข้ามาของ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจทั่วโลกได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย...

Responsive image

Frasers Property เผยรายได้กลุ่มพัฒนาที่อยู่อาศัย ครึ่งปี 63 รวม 10,894 ล้านบาทลุยลงทุนอีก 24 โครงการ

Frasers Property เผยเเผนพัฒนาพร้อมพันธกิจใหม่ก้าวขึ้นเป็นอันดับ 3 ของผู้นำตลาดอสังหาฯ เตรียมพร้อมเดินหน้าเปิดโครงการใหม่ในปี 2564 ทั้งหมด 24 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 29,800 ล้านบาท...