ทำความรู้จัก Garoo & UpSqill สอง Startup ไฟแรงจาก Bangkok CyberTech District Sandbox 2021 | Techsauce

ทำความรู้จัก Garoo & UpSqill สอง Startup ไฟแรงจาก Bangkok CyberTech District Sandbox 2021

Bangkok CyberTech District Sandbox โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพไทยในระดับ Early Stage ที่จะช่วยติดสปีด Jump start เหล่าสตาร์ทอัพ ที่ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 264 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กับ บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค และภาคีเครือข่าย เพื่อค้นหา 2 สตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะได้รับเงินทุนเพื่อนำไปทดลองสนามทดสอบผลิตภัณฑ์ในตลาดกับกลุ่มผู้ใช้จริง ในพื้นที่ย่านนวัตกรรม Cybertech District เป็นจำนวน 150,000 บาทต่อทีม รวมไปถึงได้รับออฟฟิศทำงานที่ True Digital Park และโอกาสในการเข้าร่วม Workshop เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง นอกเหนือไปจากนั้นแล้วทั้งสองทีมยังจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมในทุกแง่มุมของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะก้าวไปสู่ระดับสากล และเมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมานี้ทางโครงการได้จัดกิจกรรม Presentation Day เพื่อให้สตาร์ทอัพทั้ง 2 ทีม ได้นำเสนอผลลัพธ์ที่น่าสนใจจากการทดสอบผลิตภัณฑ์ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการ อันจะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคต ไปทำความรู้จักผลิตภัณฑ์ของทั้ง 2 สตาร์ทอัพประจำโครงการ Bangkok CyberTech District Sandbox 2021 กันเลยดีกว่าว่าจะน่าสนใจขนาดไหน

ทีม Garoo-Let’s talk สตาร์ทอัพที่มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ One-stop service ทางด้านสุขภาพจิตแบบครบวงจร ผ่านรูปแบบของแอปพลิเคชัน มี 3 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่

  1. Garoo Help! นัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับบริการคำปรึกษากับจิตแพทย์ นักจิตวิทยา และผู้รับฟังเชิงลึกจาก มูลนิธิ iShare Thailand
  2. Garoo Check-up! ประเมินแนวโน้มเบื้องต้นสำหรับภาวะซึมเศร้า (PHQ-9) และภาวะวิตกกังวล (GAD-7) ด้วยตนเองภายใน 5 นาที
  3. Sound Therapy (SST) เข้าถึงบริการดนตรีบำบัด ได้ทุกที่ ตลอดเวลา โดยทีมวิจัย Suandok Sound Therapy (SST) ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกเหนือไปจากนี้แล้วทางทีมยังคงพัฒนาแอปพลิเคชันและการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้ได้มั่นใจในความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย (Privacy & Securities) รวมถึงได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด (Trusted Services with Warmly Support) โดยปราศจาก การตีตรา และการเลือกปฏิบัติ (Non Stigmatization) และแน่นอนว่าการพัฒนาของทีม Garoo จะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนในเรื่องความสำคัญของสุขภาพจิตและวงการ Health Tech ของประเทศไทย โดยสามารถร่วมกันสนับสนุนและติดตามทีม Garoo-Let’s talk ได้ที่ https://www.facebook.com/Garooletstalk หรือ https://telemeditex.com Garoo-Let’s talk อีกหนึ่งแอพพลิเคชั่นที่เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ใส่ใจสุขภาพใจของตัวเอง เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ทั้งบน iOS และ Android 

ทีม UpSqill สตาร์ทอัพที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการการศึกษาไทยด้วยพลังของเทคโนโลยี โดยเกิดจากการสังเกตเห็นปัญหาของการศึกษาทั่วไปที่ควรได้รับการแก้ไขใน 3 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่ 

  1. ความไม่มั่นใจของผู้เรียน 
  2. ผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนของตนเองได้
  3. ระบบ One size fit all หรือการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรเดียว

ไปสู่การเริ่มต้นพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับนักเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่จะเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นไปที่ข้อสอบ TOEIC เป็นอย่างแรกเนื่องจากเป็นข้อสอบที่ได้รับความนิยมเป็นวงกว้าง โดยผู้ใช้สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบ TOEIC จำลอง 

เมื่อทำเสร็จระบบจะประมวลผลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ทำนายเปอร์เซ็นความสามารถของผู้ใช้เมื่อทำข้อสอบ TOEIC กล่าวคือ สามารถวัดระดับความสามารถของตนเองได้ผ่านการทำแบบทดสอบที่มีจำนวนข้อน้อยกว่าข้อสอบจริง อีกทั้งยังช่วยให้รู้ว่าคะแนนปัจจุบันห่างจากเป้าหมายเท่าไร พร้อมที่จะสอบจริงแล้วหรือไม่ ที่พิเศษไปกว่านั้นตัวแอพพลิเคชั่นยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มคะแนนได้มากกว่า 100 คะแนนด้วยเวลาเพียงแค่ 20 ชั่วโมงอีกด้วย! เปรียบเสมือนมีติวเตอร์ส่วนตัว เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา และระบบยังช่วยนำเสนอคอร์สเรียนที่สอดคล้องกับความสามารถของผู้ทดสอบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกเรียนได้ตามความเหมาะสม โดยในอนาคตทางทีมมีแผนในการขยายระบบให้ครอบคลุมถึงข้อสอบสนามต่าง ๆ รวมถึงเพิ่มฟีเจอร์อื่น ๆ ในการเตรียมความพร้อมอีกด้วย โดยคาดว่าจะมีการเปิดให้ทดลองใช้แอปพลิเคชันได้ในช่วงปลายปี 2564 - ต้นปี 2565 และหากการพัฒนาระบบ AI ของ UpSqill ได้ผลตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ทางทีมจะมีการพัฒนาต่อยอดไปสู่การเรียนการสอนในรูปแบบหรือวิชาอื่น ๆ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย UpSqill อีกหนึ่งสตาร์ทในสาขา EdTech ของไทยที่น่าจับตามองที่จะช่วยขับเคลื่อนวงการการศึกษาไืทนให้ก้าวหน้าไปได้ในอนาคตอย่างแน่นอน

หลังจากเข้าร่วมโครงการ Bangkok CyberTech District Sandbox แล้ว มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างไหม ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล ?

UpSqill : “เปลี่ยนแปลงแน่นอนครับ อย่างแรกเลยเป็นส่วนของความรู้ที่เพิ่มขึ้นทั้งจากกิจกรรม workshop และ weekly mentorship เลยครับ ทั้งเรื่อง Digital marketing strategy หรือการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล เรื่อง Financial Planning for Startup หรือการวางแผนทางการเงิน และที่ขาดไม่ได้คือเรื่อง Product Testing หรือการทดสอบผลิตภัณฑ์ ที่ได้ทั้งลงมือวางแผน ทดสอบกับผู้ใช้จริง ๆ และวิเคราะห์ผลครับ จากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างเข้าร่วมโครงการทำให้ได้มองในหลายมิติมากขึ้น ได้เปิดโลกทัศน์และคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากในการคิดกลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคตครับ ในระดับขององค์กรคิดว่าสมาชิกในทีมมองเห็นเป้าหมายเดียวกันชัดเจนมากขึ้นครับ มีความสามัคคีกันมากขึ้นด้วย”

Garoo : “สำหรับในระดับบุคคลคิดว่าจากกิจกรรมของทางโครงการที่เข้าร่วมเนี่ยทำให้เราคิดกันเป็นระบบมากขึ้น มีความรู้ในหลายด้านที่จำเป็นต่อผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้น และที่สำคัญเลยคือการได้ทดสอบผลิตภัณฑ์กับผู้ใช้จริง มันทำให้เราได้ค้นพบความจริงจาก user หลาย ๆ ข้อลึกยิ่งขึ้นแล้วมั่นใจในการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้นอีกด้วย”

สามารถติดตามติดตามกิจกรรมที่จะส่งเสริมศักยพภาพของสตาร์ทอัพไทยได้ผ่านทางหน้า FACEBOOK fanpage :  Global Startup Hub Thailand และ True Digital Park รวมไปถึงหน้าเว็บไซต์ของ True Digital Park

RELATED ARTICLE

Responsive image

Tesla รามคำแหง ศูนย์บริการแห่งแรกในไทย พร้อมให้บริการครบวงจร กรกฎาคม 2566 นี้

Tesla บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเตรียมเปิดศูนย์บริการ Tesla แห่งแรกในประเทศไทย ขยายสถานี Supercharging เพิ่มเติม และเปิดบริการศูนย์ซ่อมรถ Tesla โดยศูนย์บริการ Tesla แห่งใหม่...

Responsive image

THAILAND HR TECH 2023 14-15 มิถุนายนนี้ รอยัลพารากอน ฮอล์ล ชั้น 5 สยามพารากอน

Thailand HR Tech 2023: Everything Everywhere Augmented รวมเอา ธุรกิจ - คน - และ เทคโนโลยี เข้าไว้ด้วยกัน เชิญชวน “คนทำงาน” ทุกสาขาอาชีพ จากทุกอุตสาหกรรมมาร่วมรับ ประสบการณ์ และสัมผ...

Responsive image

INNOPOWER ตั้งกองทุน Energy Ignition Ventures EV Charger และ Renewable Energy Certificate (REC)

กลุ่มบริษัท กฟผ. ดัน INNOPOWER ขับเคลื่อน Roadmap Energy Transition เปลี่ยนผ่านไทยสู่ยุคนวัตกรรมพลังงาน...