Grab Financial Group ช่วยคู่ค้าฝ่าวิกฤติ ขยายบริการสินเชื่อดิจิทัลที่เข้าถึงได้ให้คนขับและร้านค้า | Techsauce

Grab Financial Group ช่วยคู่ค้าฝ่าวิกฤติ ขยายบริการสินเชื่อดิจิทัลที่เข้าถึงได้ให้คนขับและร้านค้า

Grab Financial Group กลุ่มธุรกิจการเงินของ Grab เดินหน้ายกระดับผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อ ผ่านการขยายบริการสินเชื่อเพื่อพาร์ทเนอร์คนขับ และผู้จัดส่งอาหารและพัสดุ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อพาร์ทเนอร์ร้านค้า โดยเน้นพัฒนาประสิทธิภาพทั้งในด้านการเข้าถึง (Accessibility) และความสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิต (Affordability) ที่เปลี่ยนไป พร้อมส่งมอบโซลูชันทางการเงินที่เฉพาะเจาะจง เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายหลากหลายของพาร์ทเนอร์ในการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาด และสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19

นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์

นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ Grab Financial Group ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดกว่า 1 ปีที่ผ่านมาถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการการเดินทางซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง หรือผู้ประกอบร้านอาหารที่ต้องปรับรูปแบบธุรกิจให้เท่าทันพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไป Grab Financial Group มีความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งเกิดขึ้นจากข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน Grab ในทุก ๆ วัน เราจึงสามารถนำเสนอทางเลือกด้านผลิตภัณฑ์การเงินที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิต และมาตรการช่วยเหลือที่ตอบโจทย์ความต้องการทางเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของผู้ประกอบการกลุ่มนี้อย่างมีประสิทธิภาพ”  

ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสแรกของปี 2563 Grab Financial Groupได้เร่งให้ความช่วยเหลือแก่พาร์ทเนอร์คนขับ และผู้จัดส่งอาหารและพัสดุที่ใช้บริการสินเชื่อ โดยอาศัยข้อมูลบนแพลตฟอร์มในการระบุมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับแต่ละราย เช่น การหยุดพักชำระสินเชื่อ โดยไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่ม สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง และในเดือนมกราคม2564 ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดเพื่อพาร์ทเนอร์ร้านค้า เพื่อสนับสนุนการเพิ่มสภาพคล่องในช่วงที่มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ทั้งในการลดภาระต้นทุน และการขยายกิจการเพื่อตอบรับความต้องการของตลาดอย่างทันท่วงที 

นอกจากการให้ความช่วยเหลือในระยะสั้นแล้ว Grab Financial Group ยังอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในการพัฒนาบริการสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการเข้าถึง (Accessibility) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง และความสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตและสถานภาพการเงิน (Affordability) ของพาร์ทเนอร์คนขับและร้านค้าแต่ละราย ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว “ตลอดทั้งปี 2563 เราเล็งเห็นว่าพาร์ทเนอร์คนขับบางส่วนมีจำนวนรอบขับที่ลดลง ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้บริโภคหันมาทำงานจากที่บ้านเพิ่มขึ้น ในขณะที่พาร์ทเนอร์คนขับที่ให้บริการการเดินทาง บางส่วนได้หันมาให้บริการรับ-ส่งอาหารและพัสดุเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไป  เราจึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลบนแพลตฟอร์มของเรา และปรับผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกัน” นายวรฉัตร กล่าวเสริม

ในปี 2564 Grab Financial Group ได้ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของพาร์ทเนอร์  ดังต่อไปนี้

  • การขยายผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อพาร์ทเนอร์คนขับ ผู้จัดส่งอาหารและพัสดุ: ขยายบริการสินเชื่อเพื่อพาร์ทเนอร์คนขับ  และผู้จัดส่งอาหารและพัสดุให้ครอบคลุมในทุกจังหวัดที่ Grab ดำเนินธุรกิจ และเพิ่มตัวเลือกของสมาร์ทโฟนและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นภายใต้บริการผ่อนชำระสินค้า 0% ให้ครอบคลุมหลากหลายยี่ห้อและรุ่นที่พาร์ทเนอร์ต้องการมากยิ่งขึ้น 
  • การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเสริมศักยภาพพาร์ทเนอร์ร้านค้า: เปิดตัวบริการสินเชื่อเงินสดเพื่อพาร์ทเนอร์ร้านค้า ในเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องให้ร้านค้าสามารถฝ่าวิกฤตต่อไปได้ และเตรียมนำเสนอบริการผ่อนชำระสินค้ารายวัน 0% แก่พาร์ทเนอร์ร้านค้า ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้ 

นายวรฉัตร กล่าวต่อไปว่า “สำหรับทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ Grab Financial Group เรายังคงเลือกนำเสนอแผนการผ่อนชำระแบบรายวัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริการของเราสามารถตอบโจทย์ผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีรายได้เป็นรายวัน ดังนั้นการต้องทยอยเก็บเงินมาชำระคืนเป็นรายเดือนจึงอาจสร้างความรู้สึกว่าเป็นภาระที่ค่อนข้างสูง ในขณะที่การผ่อนชำระรายวัน รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมและเหมาะสมสามารถช่วยให้บริหารจัดการค่าใช้จ่าย และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบได้ นอกจากนี้ยังออกแบบประสบการณ์ให้สะดวกและรวดเร็ว โดยนำเสนอสินเชื่อแก่คนขับและร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์ และพาร์ทเนอร์สามารถเลือกวงเงินและระยะเวลาการผ่อนชำระได้เองผ่านแอปพลิเคชัน โดยไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ก่อนจะดำเนินการโอนเงินภายใน 1 วัน อีกทั้งยังนำเสนอบริการผ่อนชำระสินค้าด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% ซึ่งถือเป็นการนำบริการทางการเงินที่มักนำเสนอให้แก่เฉพาะกลุ่มพนักงานประจำและผู้ถือบัตรเครดิต มานำเสนอให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยอีกด้วย”

“แนวทางในการนำเสนอบริการสินเชื่อที่ Grab Financial Group ได้ยึดถือมาตลอดการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 2 ปี เป็นการตอกย้ำถึงพันธกิจของเราในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ผ่านการนำเสนอเทคโนโลยีด้านการเงินที่มีความยืดหยุ่นบนแพลตฟอร์มของ Grab ในขณะเดียวกันความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของเรา โดยเราจะเดินหน้าพัฒนาการให้บริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบบริการทางการเงินที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ และตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้พวกเขาสามารถก้าวข้ามวิกฤติไปได้” นายวรฉัตร กล่าวสรุป

*รายงานผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า สินเชื่ออุปโภคบริโภคที่ให้บริการโดยธนาคารพาณิชย์ในปี 2563 ขยายตัว 4.6ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัว 7.5% 

RELATED ARTICLE

Responsive image

KBANK คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 ชูกลยุทธ์บริหารคน สร้าง Possibility to Make an Impact

ธนาคารกสิกรไทยคว้ารางวัลใหญ่จาก HR Asia ทั้ง HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 – Thailand region และกวาดอีก 10 รางวัลจากเวที HR Excellence Awards 2022 Thailand...

Responsive image

เควิชั่น แนะบีคอน ร่วมลงทุน ALODOKTER สตาร์ทอัพ Telemedicine ชั้นนำของอินโดนีเซีย

เควิชั่น แนะนำ บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ร่วมลงทุนใน “อโลดอกเตอร์” (Alodokter) สตาร์ทอัพด้านการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ชั้นนำในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งเป...

Responsive image

Imperva และ True Digital Cybersecurity ร่วมมือกันพาองค์กรเข้าสู่ Safe Zone ในยุคที่ Data คือ New Oil

บทความนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Imperva เเละ True Digital Cybersecurity กับบทบาทของผู้เก้ไขปัญหาทางด้าน Cybersecurity ให้กับธุรกิจองค์กรและป้องกันระบบ IT ต่าง ๆ...