Henley Passport เผยหนังสือเดินทางญี่ปุ่นทรงพลังที่สุดในโลก สามารถเดินทางเข้าประเทศ 193 แห่งโดยไม่ต้องขอวีซ่า | Techsauce

Henley Passport เผยหนังสือเดินทางญี่ปุ่นทรงพลังที่สุดในโลก สามารถเดินทางเข้าประเทศ 193 แห่งโดยไม่ต้องขอวีซ่า

จากการที่มีการผลักดันโครงการฉีดวัคซีนในบางประเทศ ทำให้การกลับมาเดินทางระหว่างประเทศตามปกติไม่เป็นเพียงความหวังที่เลื่อนลอยอีกแล้ว ผลการจัดอันดับล่าสุดจาก Henley Passport Index ต้นแบบการจัดอันดับหนังสือเดินทางทั่วโลกตามจำนวนจุดหมายปลายทางที่ผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศหนึ่งสามารถเดินทางเข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าก่อน เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกว่า เสรีภาพของการเดินทางหลังการแพร่ระบาดของ Covid-19 จะเป็นอย่างไร หลังหลายประเทศทั่วโลกเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติบางส่วนอีกครั้ง

Henley Passport  เผยหนังสือเดินทางญี่ปุ่นทรงพลังที่สุดในโลก

หากไม่คำนึงถึงข้อจำกัดการเดินทางชั่วคราวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันเป็นผลจาก Covid-19 แล้ว ญี่ปุ่นจะครองอันดับหนึ่งในดัชนี ซึ่งจัดทำขึ้นโดยอิงข้อมูลจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association หรือ IATA) โดยตามหลักการแล้ว ผู้ถือหนังสือเดินทางญี่ปุ่นสามารถเดินทางเข้าประเทศและดินแดน 193 แห่งโดยไม่ต้องขอวีซ่า ส่วนสิงคโปร์ตามมาในอันดับที่ 2 จากการที่ผู้ถือหนังสือเดินทางสิงคโปร์สามารถเข้าประเทศและดินแดนต่าง ๆ ได้ 192 แห่ง เกาหลีใต้อยู่ในอันดับที่ 3 ร่วมกับเยอรมนี โดยผู้ถือหนังสือเดินทางของเกาหลีใต้และเยอรมนีสามารถเข้าประเทศและดินแดน 191 แห่งโดยไม่ต้องขอวีซ่า (visa-free) หรือขอรับการตรวจลงตราที่ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa-on-arrival)

ในประวัติศาสตร์ 16 ปีของการจัดทำดัชนีนั้น ปกติแล้ว 10 อันดับแรกส่วนใหญ่มักจะตกเป็นของประเทศในสหภาพยุโรป (EU) ขณะที่สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาต่างมีอันดับหนังสือเดินทางลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ที่ครองอันดับหนึ่งในปี 2557 โดยปัจจุบันทั้งสองประเทศอยู่ในอันดับ 7 ร่วม โดยผู้ถือหนังสือเดินทางของทั้งสองประเทศสามารถเข้าประเทศและดินแดน 187 แห่งโดยไม่ต้องขอวีซ่า หรือขอรับการตรวจลงตราที่ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง

ผลการจัดอันดับล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ช่องว่างเกี่ยวกับเสรีภาพในการเดินทางในปัจจุบันนั้นทิ้งช่วงห่างมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มจัดอันดับในปี 2549 โดยผู้ถือหนังสือเดินทางของญี่ปุ่นสามารถเดินทางไปประเทศอื่นได้มากกว่าพลเมืองของอัฟกานิสถานถึง 167 ประเทศ โดยผู้ถือหนังสือเดินทางของอัฟกานิสถานสามารถเข้าถึงประเทศและดินแดนอื่นได้เพียง 26 แห่ง

แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยใน Henley Passport Index ในช่วง 5 ไตรมาสที่ผ่านมานับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 การมองย้อนกลับไปทำให้เห็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ไตรมาส 2 ของปี 2564 พบว่าจีนทำอันดับเพิ่มมากที่สุดในรอบ 10 ปีหลังเป็นครั้งแรก โดยเพิ่มมา 22 อันดับจากการจัดอันดับปี 2554 จากอันดับ 90 ที่สามารถเข้าประเทศและดินแดนไม่ต้องขอวีซ่า หรือขอรับการตรวจลงตราที่ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองเพียง 40 แห่ง สู่อันดับ 68 ที่สามารถเข้าถึงได้ 77 แห่ง ส่วนประเทศที่ทำอันดับเพิ่มมากสุดในการจัดอันดับจนถึงตอนนี้คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) โดยในปี 2554 UAE อยู่ในอันดับที่ 65 โดยสามารถเข้าถึงประเทศและดินแดนไม่ต้องขอวีซ่า หรือขอรับการตรวจลงตราที่ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองเพียง 67 แห่ง แต่ปัจจุบัน ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องในการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตของ UAE กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทำให้ UAE ก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 15 โดยเข้าถึงได้ 174 แห่ง

ปีที่ผ่านมาไม่มีรัฐบาลใดไม่มีข้อผิดพลาด แม้แต่ประเทศมหาอำนาจและร่ำรวยที่สุดของโลก

Dr. Christian H. Kaelin  ประธานของ Henley & Partners และผู้คิดค้นแนวคิดในการจัดทำดัชนีหนังสือเดินทาง เปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าไม่มีรัฐบาลใดไม่มีข้อผิดพลาด แม้แต่ประเทศมหาอำนาจและประเทศที่ร่ำรวยที่สุดของโลกต่างก็ทำให้พลเมืองของตนเองผิดหวัง "ขณะที่ไม่มีใครคาดหวังว่าการเดินทางทั่วโลกจะกลับสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาดได้เร็วนัก แต่ปัจจุบันก็ดูมีความหวังมากกว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อน การจัดอันดับล่าสุดทำให้เรารู้ว่า การฟื้นตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับความคล่องตัวทั่วโลก รวมถึงเสรีภาพในการเดินทางของผู้คน และพลังของหนังสือเดินทางก็ไม่ควรจะถูกมองข้าม"

ในอนาคตที่เหลือของปี 2564 นี้ ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในรายงานการเดินทางทั่วโลกประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564 (Global Mobility Report 2021 Q2) ซึ่ง Henley & Partners เผยแพร่ในวันนี้ไว้ว่า ความสามารถในการปรับตัวและการตอบสนองจะเป็นส่วนสำคัญต่อการอยู่รอดและความสำเร็จในอนาคต Dr. Parag Khanna ผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการของ FutureMap เปิดเผยว่า ครึ่งหลังของปีอาจมีประชาชนนับล้านออกเดินทางอีกครั้ง "การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางในโลกหลังการแพร่ระบาดของ Covid-19 (เมื่อถึงตอนนั้น) จะไม่เป็นเส้นตรงและอาจคาดเดาไม่ได้ พวกเขาจะสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของโลกที่ซึ่งมีวิกฤติเกิดขึ้นมากมาย ตั้งแต่การแพร่ระบาดใหญ่จนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการแบ่งขั้วทางการเมือง ประเทศที่เผชิญแรงกดดันทางการคลัง รวมถึงขาดแคลนแรงงานทักษะและการลงทุน จะพยายามมองหาทางดึงดูดและสรรหาทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่สามารถกระตุ้นนวัตกรรม ไปจนถึงแพทย์และพยาบาลที่ส่งเสริมบริการสาธารณสุขได้ สงครามการแย่งชิงผู้มีความสามารถทั่วโลกกำลังปะทุอยู่"RELATED ARTICLE

Responsive image

dStatement บริการรับส่งข้อมูลรายการเคลื่อนไหวบัญชีข้ามธนาคารออนไลน์ เปิดให้บริการแล้ว

แบงก์ชาติ จับมือ สมาคมธนาคารไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดตัว dStatement บริการรับส่งข้อมูลรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากในรูปแบบดิจิทัลโดยตรงระหว่างธนาคาร ปักหมุดให้บริการแล้ว...

Responsive image

จุฬาฯ จับมือนักวิจัยพัฒนา AI ดูแลผู้ป่วยโควิดแบบ Home Isolation ช่วยคาดการณ์ระดับความรุนแรงโรคแม่นยำ-ลดภาระบุคลากร

จุฬาฯ ผนึกกำลังนักวิจัยพัฒนา AI ดูแลผู้ป่วยแบบ Home Isolation ใช้ AI ทำนายระดับความรุนแรงโรคได้แม่นยำ ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตผู้ป่วยได้ ลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยโมเดล Pylon แ...

Responsive image

MK นำหุ่นยนต์กว่า 500 ตัว มาใช้เสิร์ฟอาหาร ทำงานแม่นยำ ปลอดภัย ไม่สะดุดด้วยเซนเซอร์ที่ทันสมัย

MK ทุ่มทุนนำหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารแบบไร้สัมผัส ที่มีเทคโนโลยีเซนเซอร์ LiDAR เรียนรู้ตำแหน่ง ตรวจจับวัตถุมาใช้กว่า 500 ตัว ครอบคลุม 355 สาขาทั่วประเทศ ภายในไตรมาส1 ปี 2565 หวังเสริมแกร...