Huawei ถ่ายทอดความสำเร็จด้านการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ภายในงานประชุมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Huawei ประจำปี พ.ศ. 2563 (Cloud) หรือ Huawei Developer Conference 2020 (HDC.Cloud)

เมื่อเร็วๆ นี้ โดย Huawei ได้เปิดเผยเอกสารและรหัสอัลกอริทึม (Algorithm Code) สำหรับนักพัฒนาระดับโลกเพื่อมองหาความคิดริเริ่มใหม่ๆ ด้านการวิจัย พัฒนา และการติดตั้งปัญญาประดิษฐ์ (AI) นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวแผนคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (โดยอ้างอิงจากแผนวิสัยทัศน์) และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ระดับโลกเข้าร่วมการวิจัยดังกล่าวด้วยแพลตฟอร์มการประมวลผลคอมพิวเตอร์ Atlas AI ซึ่งใช้ชิปเซ็ตประมวลผล Ascend AI ของ Huawei ในการมอบขุมพลัง

การประมวลผลคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนแผนดังกล่าว โดยผลการวิจัยเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในโครงการ MindSpore ของ Huawei อันเป็นระบบคอมพิวเตอร์แบบ AI สำหรับรองรับการใช้งานในทุกสถานการณ์ โครงการดังกล่าวเปิดกว้างสำหรับทุกคนในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้นักพัฒนา AI ทั่วโลกสามารถฉีกกรอบขีดจำกัด สร้างสรรค์นวัตกรรมและความชาญฉลาดให้แพร่หลายได้อย่างต่อเนื่อง 

เผยความสำเร็จการวิจัยพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ของ Huawei

การลงทุนในการวิจัยขั้นพื้นฐานนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของกลยุทธ์ด้าน AI ของ Huawei ได้สร้างประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานในหลากหลายด้านอย่างต่อเนื่อง อาทิ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ รวมทั้งการตัดสินใจและการอนุมาน ประสิทธิภาพเหล่านี้ล้วนจำเป็นต่อการพัฒนา Machine Learning ให้มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ และสามารถปฏิบัติการได้อย่างอัตโนมัติ

คุณเทียน ชี่ หัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์แห่งห้องปฏิบัติการโนอาห์ อาร์ค (Noah’s Ark) ของ Huawei และสมาชิกของสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) ได้ร่วมเผยความคืบหน้าล่าสุดของการวิจัยในด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ กล่าวว่า “ Huawei ได้ทุ่มทุนจำนวนมากในการวิจัยขั้นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์นี้ โดยมุ่งให้ความสำคัญที่ข้อมูล ความรู้ และรูปแบบ ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา Huawei ได้ตีพิมพ์วารสารกว่า 80 ฉบับ 

ในที่ประชุมชั้นนำด้าน AI และวารสารต่างๆ เช่น CVPR (Computer Vision and Pattern Recognition), ICCV (International Conference on Computer Vision), NeurIPS (Neural Information Processing) และ ICLR (International Conference on Learning Representations) Huawei สร้างความสำเร็จที่ถือเป็นการปฏิวัติวงการมากมาย โดยผลการวิจัยเหล่านี้เปิดกว้างในวงการอุตสาหกรรม ในรูปแบบของบทความวิชาการและรหัสต้นทาง (source code) ซึ่งเราได้เชิญนักพัฒนา AI ระดับโลกมาทำการวิจัย พัฒนา และการติดตั้ง AI โดยอ้างอิงจากผลการวิจัยที่มีอยู่แล้วของ Huawei”

แผนวิสัยทัศน์สำหรับนักพัฒนา AI ทุกคน

ศาสตราจารย์เทียน ชี่ ได้เปิดเผยถึงแผนคอมพิวเตอร์วิทัศน์ของ Huawei ว่า “จะลงทุนอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องในด้านการวิจัยขั้นพื้นฐาน การจัดการอุปสรรคขั้นพื้นฐานทั้งสาม ในด้านการวิเคราะห์ภาพ (Visual Recognition) เพื่อให้สามารถสืบค้นความรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบโมเดลสำหรับการวิเคราะห์ภาพ (Visual Recognition) ที่มีประสิทธิภาพ และการเป็นตัวแทนสัญลักษณ์และการจัดเก็บของความรู้ ซึ่งการพิชิตอุปสรรคเหล่านี้ได้จะช่วยผลักดันความชาญฉลาดในภาพรวมได้”

แผนวิสัยทัศน์นี้ประกอบด้วยแผนระดับย่อย 6 แผน ได้แก่

•    แผนภูเขาน้ำแข็งแห่งข้อมูล (Data Iceberg Plan): ใช้ข้อมูลจำนวนไม่มากจากข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ ในการปลดปล่อยสมรรถภาพของข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ไม่เคยได้รับการบันทึก และสนับสนุนรูปแบบการฝึกฝน (Model Training) ในสถานการณ์ตัวอย่างขนาดย่อมที่หลากหลาย

•    แผนลูกเต๋ามหัศจรรย์แห่งข้อมูล (Data Magic Cube Plan): ใช้การแสดงปริมาณหลายหลายรูปแบบ การจัดเรียง และกลยุทธ์แบบผสมผสานในการเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ของโมเดลต่างๆ ตามสถานการณ์จริง

•    แผนโมเดลไฮ-ทัชชิ่ง (Model High-touching Plan) : สร้างโมเดลขนาดใหญ่บนเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อสำรวจขีดจำกัดความสามารถต่างๆ ของปฏิบัติการที่หลากหลายในด้านวิทัศน์

•    แผนลดจำนวนวิธี (Mode Slimming Plan): สร้างโมเดลระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับฝ่ายอุปกรณ์ เพื่อช่วยให้ชิปสามารถหาข้อสรุปและเติมเต็มข้อวินิจฉัยอันซับซ้อนได้

•    แผนการมองเห็นทั่วไป: กำหนดภารกิจก่อนการอบรมด้านวิทัศน์ เพื่อสร้างโมเดลวิทัศน์แบบกว้าง

•    แผนการผนวกวีอาร์ (V-R Integration Plan): ควบคุมคอมพิวเตอร์วิทัศน์สู่ AI ผ่านการผสมผสานการจำลองเสมือน (VR) เข้ามาใช้งาน

ในขณะเดียวกัน ศาสตราจารย์เทียน ชี่ กล่าวว่า “เรายินดีต้อนรับนักวิจัยด้าน AI ทั่วโลกในการเข้าร่วมแผนวิสัยทัศน์ของ Huawei ในการเฟ้นหานวัตกรรมและสำรวจอนาคตไปด้วยกัน ความสามารถทางการคำนวณอันทรงพลังของผลิตภัณฑ์ Atlas แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์แบบ AI ของ Huawei จะเร่งการนำแผนวิสัยทัศน์ไปปรับใช้จริงให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลการวิจัยเหล่านี้จะถูกนำไปใช้อย่างเต็มที่ใน MindSpore ซึ่งเป็นกรอบด้านการคำนวณแบบ AI ของ Huawei ที่ครอบคลุมทุกสถานการณ์การใช้งานและเปิดเผยต่ออุตสาหกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนักพัฒนาทุกคน”

ในงาน Huawei คอนเน็กต์ประจำปี พ.ศ. 2552 (HUAWEI CONNECT 2018)  Huawei ได้เผยกลยุทธ์ด้าน AI เป็นครั้งแรก โดยเน้นการวิจัยขั้นพื้นฐานของ AI และการร่วมมือกับสถาบันวิจัยระดับโลกรวมถึงเหล่านักพัฒนาเพื่อการสร้างอีโคซิสเต็มของ AI นอกจากนี้ ภายในงานการประชุมนักพัฒนา Huawei  (HDC. Cloud) Huawei ได้จัดแสดงชุดความสำเร็จด้านการวิจัยขั้นพื้นฐานแบบองค์รวมในด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์และเปิดตัวแผนวิสัยทัศน์ ด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยขั้นพื้นฐานของ AI และนวัตกรรมที่เปิดกว้าง ทำให้ Huawei สามารถขยายขอบเขตแห่งความชาญฉลาดที่รอบด้านออกไปได้อย่างต่อเนื่อง

RELATED ARTICLE

Responsive image

ถ้าสหรัฐฯ ไม่อนุญาตให้ Google ทำงานกับ HUAWEI เราก็มีแผนสำรองรอไว้อยู่แล้ว!

หลังจากสหรัฐฯ ประกาศแบน HUAWEI ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่ง HUAWEI มุ่งมั่นพัฒนาและดำเนินธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันที่จะเป็นอิสระจากเทคโนโลยีของอเมริกาแบบ 100%...

Responsive image

CEO ของ Huawei พูดถึงประเด็นความปลอดภัยรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น

มร. เหริน เจิ้งเฟย ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ Huawei ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่างประเทศที่เมืองเซิ่นเจิ้น โดยมีประเด็นใจความสำคัญที่ตัดตอนมาจากการถอดความภาษาอังกฤษ ...

Responsive image

depa ผนึก Huawei เปิดศูนย์ Thailand 5G EIC พร้อมเผยแผนการลงทุนมูลค่า 475 ล้านบาทเพื่อพัฒนา 5G

depa ผนึก Huawei จัดพิธีเปิดศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) เพื่อผลักดันการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี 5G ผสานความร่วมมือของทั้งระบบนิเวศ...