Huawei ประเทศไทย คว้ารางวัล PM Digital Awards ประเภท Digital International Corporation of the Year | Techsauce

Huawei ประเทศไทย คว้ารางวัล PM Digital Awards ประเภท Digital International Corporation of the Year

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัลพิเศษ “พีเอ็ม ดิจิทัล อวอร์ด” ประเภท “Digital International Corporation of the Year” นับเป็นเครื่องยืนยันการสนับสนุนอันทรงคุณค่าและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยอย่างต่อเนื่องของ Huawei นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในประเทศไทยเมื่อ 21 ปีก่อน รวมถึงความทุ่มเททำงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในประเทศไทย โดย Huawei เป็นบริษัทต่างชาติเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้

คุณอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีนายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ร่วมในพิธีที่จัดขึ้น ณ ทำเนียบรัฐบาล   

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล พร้อมชื่นชมคนรุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ ต่อยอด และสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ เพื่อก้าวหน้าไปพร้อมกัน ก่อนเสริมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบ 5G และ AI เพื่อนำมาขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคต และหวังให้ความสำเร็จในวันนี้เป็นแรงบันดาลใจส่งต่อไปยังนิสิต นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้กับประเทศ  นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวกับผู้บริหารของ Huawei ว่า ”ขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป และขอแสดงความยินดีด้วย” 

“รางวัล PM’s Digital Awards เป็นรางวัลที่มอบให้สำหรับผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  สำหรับประเภทรางวัล PM’s Special Award: Digital International Corporation of the Year นั้นมีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรที่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ไว้ในหลายด้าน ได้แก่ มีการวิจัยพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมทั้งภาคธุรกิจหรือบริการและสังคม มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยสำหรับประชาชน มีการลงทุนในประเทศไทยจนก่อให้เกิดการสร้างงาน การพัฒนาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยต่อยอดสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ โดย Huawei มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับคะแนนสูงสุดจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมพิจารณาผลงานของผู้เข้าประกวดในครั้งนี้” นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าว 

พร้อมเสริมว่า “หลากหลายเทคโนโลยีดิจิทัลของ Huawei มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ทำให้เกิดประโยชน์ในภาพสังคม อาทิ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การดูแลความปลอดภัยของระบบ วิกฤตด้านสาธารณสุข และอื่น ๆ  รวมถึง โซลูชัน AI และเทคโนโลยี 5G มาใช้ในโรงพยาบาลเพื่อสนับสนุนทีมแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ Huawei ยังได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และดีป้า เพื่อเปิดศูนย์ “Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC)” เร่งผลักดันการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี 5G และผสานความร่วมมือของทั้งระบบนิเวศ อันจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจของประเทศต่อไป ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับ Huawei กับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ และขอบคุณสำหรับความตั้งใจในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอย่างดีมาโดยตลอด” 

“ในฐานะตัวแทนของ Huawei ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรารับรางวัลพีเอ็มอวอร์ด ในวันนี้” นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) กล่าวในระหว่างพิธีฯ “Huawei ให้ความสำคัญกับการสร้างพันธมิตรในระยะยาวและพร้อมทำงานร่วมกับลูกค้า ตลอดจนพาร์ทเนอร์จากทุกภาคส่วนเพื่อเป็นกลไกในการช่วยประเทศทรานสฟอร์มสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้พันธกิจ “Grow in Thailand, Contribute to Thailand” บริษัทมุ่งมั่นขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และก้าวสู่การเป็น “ดิจิทัลฮับ” ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และช่วยให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้เท่าเทียมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  บริษัทจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่ทุกคน ทุกบ้าน และทุกองค์กร เพื่อสร้างโลกอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างเต็มรูปแบบ”

รางวัลในปีนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงความเป็นผู้นำของ Huawei ในอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย และยังเป็นการตอกย้ำพันธกิจของ Huawei ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่ทุกคน ทุกบ้าน และทุกองค์กร ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ทำให้บริษัทได้รับรางวัลพิเศษในปีนี้ ได้แก่   

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

  • ศูนย์โอเพ่น แล็บ กรุงเทพ ศูนย์สนับสนุนแบบวัน-สต็อป ในการจัดหาโซลูชันอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์, บิ๊กดาต้า และคลาวด์คอมพิวติ้ง แพลตฟอร์มการตรวจสอบ และบริการฝึกอบรมด้านไอซีทีสำหรับลูกค้าและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไอซีทีในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • การทดสอบ 5G ในอีอีซี  จัดการทดสอบเทคโนโลยี 5G (5G Test Bed) ในรูปแบบการใช้งานจริง ครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก)   
  • ศูนย์ 5G EIC (Thailand 5G Ecosystem Innovation Center) ก่อตั้งขึ้นร่วมกับสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยศูนย์นี้จะทำหน้าที่เป็น Sandbox สำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ นักพัฒนา สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับแอปพลิเคชันและบริการ 5G  เร่งบ่มเพาะบุคลากรดิจิทัลคนรุ่นใหม่ของประเทศ และยกระดับทักษะด้านดิจิทัล

การพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าทางสังคม 

  • โซลูชั่น AI สำหรับโรงพยาบาลรัฐ ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI และ 5G ที่มอบให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศิริราช เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยโรคโควิด-19 เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • โซลูชันวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อการแพทย์ทางไกลของ Huawei สำหรับกระทรวงสาธารณสุข ระบบประชุมทางไกลแบบเรียลไทม์ที่ครอบคลุมฟังก์ชันหลากหลาย ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์สามารถให้คำปรึกษาผ่านออนไลน์ทางไกลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ผู้ป่วยก็จะได้รับการวินิจฉัย รักษา และติดตามผลผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ของตนเองได้
  • รถอัจฉริยะไร้คนขับ ด้วยเทคโนโลยี 5G ทำหน้าที่ขนส่งเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อของบุคลากรแนวหน้า

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

  • Huawei อาเซียน อะแคเดมี่ จับมือเป็นพันธมิตรมหาวิทยาลัยด้านธุรกิจ วิศวกรรม และเทคโนโลยี  เพื่อสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลให้ได้ 100,000 คน ภายใน 5 ปี
  • คอร์ส 5G อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและทีมนักวิทยาศาสตร์จาก Huawei หัวข้อการอบรม ได้แก่ เทรนด์ 5G  แผนการให้บริการเชิงพาณิชย์  มาตรฐาน 5G  กรณีการใช้งาน โมเดลธุรกิจจาก 5G เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดแบบหลากมิติ   

Huawei ยังได้ประกาศจับมือกับดีป้า เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศและขยายเครือข่ายอุตสาหกรรม 5G ของประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยในปีนี้ ทั้งสองจะร่วมจัดงาน 5G Summit สร้างพันธมิตรในอุตสาหกรรม 5G (5G Industry Alliance) พร้อมจัดการแข่งขัน 5G Hackathon และเตรียมออกรายงานสมุดปกขาว (5G Whitepaper) เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 5G ให้ประเทศไทยและทั่วทั้งภูมิภาคอีกด้ว

RELATED ARTICLE

Responsive image

Devcurate แพลตฟอร์มจับคู่การทำงานด้าน Social Impact เชื่อมต่อโอกาสการทำงาน พร้อมสร้างการเติบโตของภาคธุรกิจเพื่อสังคม

Devcurate แพลตฟอร์มสัญชาติไทย ที่นำเสนอนวัตกรรมการจับคู่การทำงาน ด้วย AI เชื่อมต่อโอกาสในการทำงานและสร้างการเติบโตให้กับ Social Impact Sectors โดยมีเป้าหมายสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสั...

Responsive image

Shopee 12.12 Birthday Sale อัดแน่นความพิเศษเหนือระดับให้แก่นักช้อป

Shopee จัดเต็มโค้งสุดท้ายปลายปีกับเทศกาลเฉลิมฉลองที่สุดในภูมิภาคในมหกรรม ‘Shopee 12.12 Birthday Sale’ ส่งต่อรอยยิ้มและความสุขให้กับนักช้อปทุกคน ผ่านกองทัพสินค้ามากมาย...

Responsive image

ttb business one ธนาคารดิจิทัลเพื่อโลกธุรกิจ Mobile Application ระดับมืออาชีพ ที่ทำให้ SME ควบคุมเรื่องธุรกิจได้ในมือคุณ

ttb business one ธนาคารดิจิทัลเพื่อโลกธุรกิจในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน เครื่องมือดิจิทัลที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกรรมการเงินสำหรับ SME โดยเฉพาะ ทำให้การบริหารธุ...