Intel เผยแพร่รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรประจำปี 2563 | Techsauce

Intel เผยแพร่รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรประจำปี 2563

วันนี้ Intel ได้เผยแพร่รายงานความรับผิดชอบขององค์กรประจำปี รายงานดังกล่าวตั้งอยู่บนความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมของ Intel ตลอดหลายทศวรรษ โดยอธิบายความก้าวหน้าของบริษัทในตลอดทศวรรษที่ผ่านมาด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การคืนน้ำสะอาดปริมาณหลายล้านลูกบาศก์เมตรสู่ชุมชนท้องถิ่น การจ่ายค่าจ้างอย่างเท่าเทียมทุกสถานะเพศแก่พนักงาน Intel ทั่วโลก และหมุดหมายความสำเร็จอื่นอีกมากมาย นอกจากนี้รายงานดังกล่าวยังกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายใหม่ในปี 2573 

เพื่อความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในทศวรรษหน้า ตั้งแต่การมุ่งคืนน้ำสะอาดในปริมาณมากกว่าที่ใช้งาน การใช้พลังงานสีเขียว 100 เปอร์เซ็นต์ การลดปริมาณขยะในทุกโรงงานผลิตทั่วโลกให้เหลือศูนย์เพื่อหลีกเลี่ยงการฝังกลบ รวมถึงการเพิ่มพนักงานผู้หญิงและกลุ่มคนที่ขาดบทบาทเป็นจำนวนเท่าตัวในระดับตำแหน่งผู้นำอาวุโสขึ้นไป และขยายผลโครงการด้านสิทธิมนุษยชนในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานของ Intel

นับเป็นครั้งแรกที่ Intel ได้ระบุเป้าหมายความท้าทายระดับโลกที่ขยายความมุ่งมั่นทั้งในด้านทรัพยากร ความเชี่ยวชาญ ความครอบคลุมทั่วโลก และด้านอิทธิพลต่อการดำเนินงานทั้งหมดรวมถึงภายนอกองค์กร เพื่อจัดการกับความท้าทายที่จะสามารถบรรลุผลได้ผ่านความร่วมมือกับองค์กรใหญ่อื่นๆ หลากหลายอุตสาหกรรมและในนานาประเทศ 

“ณ ขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เราต่างเข้าใจดีขึ้นผ่านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มขึ้น แต่ความท้าทายดังกล่าวยังคงไม่ได้รับการแก้ไขเพราะปราศจากความร่วมมือกัน ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่องว่างและความไม่เท่าเทียมด้านดิจิทัลทั่วโลก ไปจนถึงการระบาดใหญ่ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราทุกคนอย่างใหญ่หลวง ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปได้ก็ต่อเมื่อเราทุกคนร่วมมือกัน” บ็อบ สวอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Intel กล่าว

Intel ให้คำมั่นสัญญาที่จะประสานงานกับอุตสาหกรรม ภาครัฐ และชุมชนต่างๆ เพื่อจัดการกับความท้าทายระดับโลกทั้งสามประการตลอดทศวรรษหน้าดังนี้: 

การปฏิวัติสุขภาพและความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี  

•    Intel จะทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านสาธารณสุข ชีววิทยาศาสตร์ และภาครัฐเพื่อปรับใช้เทคโนโลยีในการผลิตเชิงกลยุทธ์ การขนส่ง โครงการริเริ่มด้านการดูแลผู้ป่วย การเร่งวิจัยการรักษาโรคและเพิ่มประสิทธิภาพด้านสาธารณสุข รวมไปถึงโครงการริเริ่มด้านเทคโนโลยีเพื่อรับมือโรคระบาดล่าสุดของ Intel ซึ่งได้นำเทคโนโลยีคลาวด์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโซลูชันเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง มาใช้พัฒนาการวินิจฉัยและรักษาโรคโควิด-19 และเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับโรคระบาดในอนาคต

•   Intel จะนำพาพันธมิตรระดับโลกระหว่างผู้นำต่างๆ ในอุตสาหกรรมให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้านมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะไร้คนขับ ผ่านการร่วมมือกันในอุตสาหกรรมและภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานความปลอดภัยรูปแบบใหม่ เช่น แบบจำลอง Responsibility-Sensitive Safety (RSS) และ IEEE 2846 ที่กำลังจะออกมา เพื่อสร้างแนวทางที่ชัดเจนด้านการใช้งานยานพาหนะไร้คนขับอย่างปลอดภัย และเพิ่มศักยภาพของรถยนต์ไร้คนขับในการช่วยลดจำนวนการเสียชีวิตเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้คนขับ

สร้างเทคโนโลยีที่เปิดกว้างและขยายความพร้อมด้านดิจิทัล

•    Intel วางแผนที่จะทำงานร่วมกับบริษัทอื่นๆ เพื่อเร่งการนำแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่เปิดกว้างทางโอกาสมาปรับใช้ร่วมกันในทุกอุตสาหกรรม โดยการสร้างและปรับใช้ดัชนีความเปิดกว้างทางโอกาสสากล (Global Inclusion Index) ให้ทั้งอุตสาหกรรมสามารถใช้มาตรฐานแบบเปิดนี้ร่วมกัน เพื่อวัดผลความก้าวหน้าในด้านต่างๆ เช่นการส่งเสริมผู้หญิงและกลุ่มคนที่ขาดบทบาทให้ได้ทำงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือในระดับสูง เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี และการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียม Intel ได้ร่วมมือกับเลอโนโวเพื่อจัดการประชุมระหว่างประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการความหลากหลายภายในองค์กร (CDIOs) และ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและเป็นแนวหน้าของการร่วมมือครั้งนี้ 

•    Intel จะร่วมมือกับภาครัฐและชุมชนเพื่อลดช่องว่างและความไม่เท่าเทียมทางดิจิทัล และขยายการเข้าถึงทักษะด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการทำงานในปัจจุบันและอนาคต ตัวอย่างเช่นโครงการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ Intel สำหรับเยาวชนหรือ Intel® AI For Youth Program ซึ่งจัดทำหลักสูตร AI และมอบทรัพยากรการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนมัธยมปลายกว่า 100,000 แห่ง รวมถึงนักเรียนอาชีวศึกษาใน 10 ประเทศและจะขยายต่อไปทั่วโลก โดยภายในปี 2573 Intel วางแผนจะร่วมมือกับรัฐบาลของ 30 ประเทศและสถาบันกว่า 30,000 แห่งทั่วโลก อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้คนกว่า 30 ล้านคนด้วยการฝึกฝนทักษะด้าน AI

สร้างคอมพิวเตอร์ที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

•    Intel จะทำงานร่วมกับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) เพื่อสร้างสรรค์คอมพิวเตอร์ที่สามารถประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนที่สุดในโลก โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอน การใช้ทรัพยากรน้ำ และการเกิดของเสียให้เหลือศูนย์ตลอดกระบวนการออกแบบและการใช้งาน โดยในขณะนี้ Intel กำลังวางแผนโรดแมปความยั่งยืนในการเปิดใช้งานเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพื่อลดการใช้พลังงาน อีกทั้งร่วมมือกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบเพื่อทำบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ และพัฒนาสถาปัตยกรรมประหยัดพลังงานในระยะยาว

•    Intel จะร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและผู้กำหนดนโยบายเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ลดการปล่อยมลพิษในอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบสูง

เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงหัวใจของความก้าวหน้า แต่ยังมีบทบาทสำคัญต่อประชาคมโลก รัฐบาล และในภาคส่วนต่างๆ ที่ผู้คนต้องพึ่งพาเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ในปัจจุบันและเพื่อวางแผนจัดการกับปัญหาในอนาคต

“ Intel และพันธมิตรหลายรายในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีมองเห็นโอกาสและการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญ และอิทธิพลของเรา เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาใหญ่ๆ เหล่านี้ ที่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและเตรียมพร้อมให้เราก้าวทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอีกด้วย” นายบ็อบกล่าว “สำหรับ Intel แล้ว การสร้างเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกและยกระดับชีวิตของทุกคนเป็นจุดประสงค์หลักที่ฝังลึกอยู่ในองค์กรของพวกเราเสมอมา”

ด้วยเครือข่ายธุรกิจที่กว้างขวางเข้าถึงได้ทั่วโลก เครือข่ายห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งอุตสาหกรรม Intel จะยกระดับการผสานความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์นี้เพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆ ของโลกปัจจุบัน และสร้างเทคโนโลยีและความร่วมมือที่จะเป็นพื้นฐานในการรับมือกับความท้าทายในวันข้างหน้า

รายงานความรับผิดชอบขององค์กรฉบับล่าสุดของทาง Intel กล่าวรวมถึงรายละเอียดของกลยุทธ์และเป้าหมายใหม่สำหรับปี 2573 ในการเร่งนำแนวทางปฏิบัติอย่างรับผิดชอบ เปิดกว้าง และยั่งยืน มาปรับใช้ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของ Intel รวมถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของพนักงาน Intel ทั่วโลก 

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบองค์กรของ Intel ได้จากรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับล่าสุด

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน จัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2024”

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน สร้างปรากฏการณ์เคาต์ดาวน์ “Amazing Thailand Countdown 2024” ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กระตุ้นการท่องเที่ยว...

Responsive image

พฤกษา ประกาศทีมผู้ชนะโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2" เตรียมบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคม สู่การสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

“พฤกษา โฮลดิ้ง” ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย ประกาศรายชื่อทีมผู้เข้ารอบในโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2” โครงการที่สนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อส...

Responsive image

NocNoc ชู NocNoc Service บริการครบวงจรเรื่องบ้าน ตอกย้ำเป็น Home and Living Destination

NocNoc ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์ เดินหน้าขยายการเติบโตด้านการบริการเรื่องบ้านออนไลน์ หรือ “NocNoc Service” ครึ่งปีหลัง 2566 ดันจุดแข็ง “บริการครบเรื่องบ้าน…การันตีเร...