Kerry Express เปิดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ที่ 25.00 -28.00 บาทต่อหุ้น คาดเข้าเทรดวันแรกใน SET ปลายเดือนธันวาคมนี้ | Techsauce

Kerry Express เปิดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ที่ 25.00 -28.00 บาทต่อหุ้น คาดเข้าเทรดวันแรกใน SET ปลายเดือนธันวาคมนี้

บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) หรือ KEX (Kerry Express) ได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต. และแบบ Filing มีผลใช้บังคับเมื่อ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมเปิดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ที่ 25.00 -28.00  บาทต่อหุ้น เตรียมเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อวันที่ 8, 9 และ 14 ธันวาคมนี้ ที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ก่อนจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย 15 ธันวาคมนี้ ส่วนนักลงทุนสถาบันจองซื้อ 16 - 18 ธันวาคมนี้ คาดเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปลายเดือนธันวาคมนี้

 โดยจำนวนหุ้น IPO ที่เสนอขายทั้งหมดคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมประมาณ 7,500 – 8,400 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้ขยายธุรกิจ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ชำระเงินกู้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยจากการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบันที่ผ่านมา KEX ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและมียอดจองซื้อจากนักลงทุนหลักแบบเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) มากกว่า 10 เท่าของจำนวนที่จัดสรรไว้  ซึ่งทำให้ KEX เป็นบริษัทจัดส่งพัสดุด่วนรายแรกในไทยที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจที่เป็นตัวแปรสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยอีกด้วย  “เพื่อช่วยขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันในทุกภาคส่วน เรามีความภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้เปิดโอกาสให้คนไทยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Kerry Express ในฐานะผู้ถือหุ้น” นายอเล็กซ์ อึ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX กล่าว “การเติบโตของเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะโซเชียลคอมเมิร์ซและอีคอมเมิร์ซสร้างปรากฎการณ์การเติบโตอย่างมหาศาลให้กับภาคโลจิสติกส์ เพราะถือเป็นแพลตฟอร์มสุดท้ายที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภค ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากปริมาณรวมของพัสดุที่จัดส่งประจำปีของบริษัทฯ มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2562 เท่ากับร้อยละ 134.9  ซึ่งทำให้เห็นว่าตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยยังสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จึงพร้อมรองรับการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและโซเชียลคอมเมิร์ซ ด้วยเครือข่ายจุดให้บริการที่ครอบคลุม กว่า 15,000 จุด ศูนย์กระจายพัสดุกว่า 1,200 แห่ง และพนักงานมากกว่า 18,000 คน เรายังคงมุ่งมั่นขยายการบริการให้ครอบคลุมถึงคนไทยทั่วประเทศตามกลยุทธ์ “Kerry Express Everywhere” ซึ่งตลอดมา เคอรี่ เอ็กซ์เพรส มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการบริการเพื่อตอกย้ำจุดยืนความเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) มีผลใช้บังคับแล้ว โดยได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ที่ 25.00 28.00 บาทต่อหุ้น จากนั้นจะสำรวจความต้องการจองซื้อหุ้น IPO ของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) เพื่อกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ซึ่งคาดว่าจะประกาศให้ทราบประมาณวันที่ 15 ธันวาคม 2563 โดยจะเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อวันที่ 8, 9 และ 14 ธันวาคมนี้ ที่ราคา 28.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น อย่างไรก็ตามหากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาจองซื้อ จะมีการคืนเงินค่าส่วนต่างแก่ผู้จองซื้อทุกรายหลังสิ้นสุดการเสนอขาย ส่วนนักลงทุนสถาบันจองซื้อในวนที่ 16 - 18 ธันวาคมนี้ ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย และคาดว่าจะนำ KEX เข้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในปลายเดือนธันวาคมนี้  

นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า มีความมั่นใจกับการเสนอขายหุ้น IPO ของ บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) เนื่องจากเป็นผู้นำธุรกิจให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนในประเทศไทยที่มีแบรนด์แข็งแกร่งเป็นที่รู้จักและยอมรับจากผู้ใช้บริการ รวมถึงมีรูปแบบธุรกิจที่มั่นคงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และล่าสุดยังได้รับการตอบรับอย่างท้วมท้นจากกลุ่มนักลงทุนหลักแบบเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) สูงถึงประมาณ 10 เท่า ของจำนวนที่จัดสรร แสดงถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและโอกาสเติบโตในอนาคต    


RELATED ARTICLE

Responsive image

Metaverse ไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คน! ชวนคุยกับผู้จัด Metaverse Event บน Gather.town

“Metaverse ไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คน” พูดคุยกับผู้จัด Metaverse Event บน Gather.town สองผู้บริหารจาก kohlife ที่เป็น Official Partner เจ้าแรกใน APAC พร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวคิดในประเด็...

Responsive image

PolarBear100X สตาร์ทอัพไทยด้าน WealthTech Top 10 จากงาน Spark Ignite 2021 Thailand Startup Competition

PolarBear100X สตาร์ทอัพไทยด้าน WealthTech Top 10 จากงาน Spark Ignite 2021 Thailand Startup Competition...

Responsive image

NEOM เมืองอัจฉริยะของซาอุฯ ตั้งบริษัทร่วมทุน กับ Volocopter พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับยานพาหนะลอยฟ้าแห่งแรกของโลก

NEOM ร่วมกับ Volocopter จัดตั้งบริษัทร่วมทุน (JV) เพื่อออกแบบ ปรับใช้ และดำเนินการระบบการสัญจรสาธารณะ ด้วย eVTOL (ยานพาหนะไฟฟ้าที่บินขึ้นและลงจอดได้ในรูปแบบแนวดิ่ง) โดยจะเริ่มทำการ...