นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับ SCB จัดงาน Battle Strategy แผนฝ่าวิกฤติ พิชิตสงคราม Episode II: Don’t Waste a Good Crisis สัมมนาออนไลน์รูปแบบ Virtual LIVE Event | Techsauce

นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับ SCB จัดงาน Battle Strategy แผนฝ่าวิกฤติ พิชิตสงคราม Episode II: Don’t Waste a Good Crisis สัมมนาออนไลน์รูปแบบ Virtual LIVE Event

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 ติดลบ 7.3% จากเดิมติดลบ 5.6% เนื่องจากไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบมากกว่าที่คาด และประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลัง จะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในลักษณะ U shape โดย GDP จะกลับไปสู่ระดับของปี 2562 ซึ่งเป็นระดับเดิมก่อนเกิดโควิด-19 ได้ในปี 2565

 ทั้งนี้ เป็นผลจากแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวและความเปราะบางทางการเงินที่สูงขึ้นของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ SME ตั้งแต่ก่อนเกิดโควิด-19 รวมทั้งผลกระทบที่รุนแรง ต่อหลายภาคธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งภาคท่องเที่ยวโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร นันทนาการ และการขนส่ง ได้รับผลกระทบมากและฟื้นตัวช้า

ขณะที่ธุรกิจรถยนต์และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ที่อยู่อาศัย) เผชิญกับการหดตัวของอุปสงค์จากต่างประเทศอยู่แล้ว จะถูกซ้ำเติมจากการลดลงของยอดขายในประเทศด้วย ตามการจ้างงานและรายได้ของภาคครัวเรือนที่ลดลง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และการระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ส่งผลให้ฟื้นตัวช้าเช่นกัน 

ในทางตรงกันข้ามการใช้จ่ายในหมวดสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม บริการทางการแพทย์ การสื่อสาร จะได้รับแรงสนับสนุนเสริมจากมาตรการโอนเงินช่วยเหลือและมาตรการพักหนี้ของภาครัฐจะฟื้นตัวได้เร็วกว่า

การจัดสัมมนาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการ นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผ่านมุมมองผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ การลงทุน ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ พร้อมการปรับตัวรับมือจากวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นอย่างยาวนาน

นายชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ เปิดเผยว่า ในฐานะสื่อมวลชนที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน รวมไปถึงข้อมูลจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นถึงปัจจัยลบต่างๆที่มาพร้อมกับโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นตัวเร่งให้เศรษฐกิจทั่วโลกทรุดตัวอย่างหนัก ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและการลงทุนในวงกว้าง โดยคาดว่าจะเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นตั้งแต่ปลายไตรมาส 3 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ลงทุน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับมือและปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ดังกล่าว ข่าวหุ้นฯจึงร่วมกับ SCB จัดงาน “Battle Strategy แผนฝ่าวิกฤติ พิชิตสงคราม Episode II: Don’t Waste a Good Crisis” สัมมนาออนไลน์ในรูปแบบ Virtual LIVE Event ระยะเวลา 5 วันติดต่อกัน เพื่อให้ผู้สนใจได้รับข้อมูลอย่างรอบด้าน 

ภายในงานรวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิและนักลงทุนระดับโลกไว้ด้วยกันกว่า 20 ท่าน อาทิ มิสเตอร์ มาร์ค โมเบียส        ผู้ก่อตั้งบริษัทโมเบียส แคปิตัล พาร์ทเนอร์ส คุณอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ยังมี คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันภัย, คุณอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ และบมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี, คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท.

ร่วมด้วย คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร, นายแพทย์     สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.อนันดา ดี เวลลอปเม้นท์, คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา     ผู้ก่อตั้งบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด 

พร้อมด้วย คุณวัชระ แก้วสว่าง (เสี่ยป๋อง) นักลงทุนรายใหญ่ คุณอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย (บอย ท่าพระจันทร์) เซียนพระ และการลงทุนทางเลือก ขณะเดียวกัน ยังมีผู้คร่ำหวอดในวงการธุรกิจ การลงทุน ผู้บริหารบริษัท            จดทะเบียน และองค์กรชั้นนำระดับสากลอีกคับคั่ง ตลอดทั้ง 5 วันเต็ม!

เชื่อว่างานสัมมนาในรูปแบบ Virtual LIVE Event ครั้งนี้ จะสามารถให้ข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้รับชม เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจและการลงทุนได้ต่อไป

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมรูปแบบใหม่ที่ทรงอานุภาพ(ทำลายล้าง) และมีความซับซ้อนมากขึ้น กำลังคืบคลานเข้าถึงตัวเราทุกที หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ภาคธุรกิจและนักลงทุนจะต้องเผชิญกับผลกระทบอย่างรุนแรง    แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ทุกประเภทกิจการ และการลงทุน จะต้องล้มหายตายจากกันไปทั้งหมด 

หากมองในมุมของนักแสวงหาโอกาสที่พร้อมแก้ไขและจัดการกับทุกปัญหา วิกฤตการณ์ครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในการรับมือกับปัญหาที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตได้

งานดังกล่าวจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23-27 ก.ย. 63  ผู้สนใจ สามารถสำรองบัตร Early Bird (ราคา 888 บาท) ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 15 ก.ย. 63, บัตร Regular (ราคา 1,500 บาท) ระหว่าง วันที่ 16 ก.ย.-27 ก.ย. 63 และสามารถสำรองบัตร VIP (ราคา 3,500 บาท) ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง วันที่ 27 ก.ย. 63 ผ่านทาง www.ticketmelon.com/bwi/battle-strategy  รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ในเว็บไซต์ www.battlestrategy.net  และแฟนเพจ www.facebook.com/BattleStrategyEvent  


RELATED ARTICLE

Responsive image

ETDA พาส่อง ‘Legal Tech’ สุดล้ำกับ EasySign แพลตฟอร์มสัญญาออนไลน์ เปลี่ยนโลกการทำงานออฟฟิศด้วย e-Solution ผลงานชนะ Hackathon

ETDA พาไปเจาะลึกไอเดียการออกแบบเทคโนโลยีที่น่าสนใจกับ “EasySign” แพลตฟอร์มการสร้างเอกสารรักษาความลับ (Non-Disclosure Agreement-NDA) พร้อมร่วมพูดคุยกับคุณรับขวัญ ชลดำรงค์กุล ผู้ก่อต...

Responsive image

ทุบสถิติ 'หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ' บนเป๋าตัง ตอบโจทย์ผู้ลงทุน ขายครบ 2,000 ล้านบาท ภายใน 3.38 นาที

'หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ' ทุบสถิติ ยอดจองซื้อผ่าน 'แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง' ล้นหลาม กวาดยอดขายครบ 2,000 ล้านบาท ใน 3.38 นาที มีจำนวนผู้ลงทุนทั้งหมด 5,826 คน เฉลี่ยวงเงินลงทุนอยู่ที่ 339...

Responsive image

อัปเดตเทรนด์ที่อยู่อาศัยยุค Now Normal คนหาบ้าน 2022 ต้องการอะไรเมื่อคิดจะมีบ้าน ?

DDproperty เผยพฤติกรรมการเลือกซื้อ/เช่าที่อยู่อาศัยที่เชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุค Now Normal โดยที่คนซื้อบ้านยังมีดีมานด์ โฟกัสราคาจับต้องได้ พร้อมฟังก์ชั่นการใช้ง...